STANDARDIZE (Hàm STANDARDIZE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị chuẩn hóa từ một phân bố đặc trưng bởi các đối số mean và standard_dev.

Cú pháp

STANDARDIZE (x,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn)

X    là giá trị bạn muốn chuẩn hóa.

Có nghĩa    là trung bình số học của phân bố.

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của phân bố.

Chú thích

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm STANDARDIZE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình cho giá trị chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

X

Mean

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

42

40

1,5

=STANDARDIZE([X],[Mean],[StdDev])

Các giá trị chuẩn hóa của 42 cho các đối số đã xác định (1,333333)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×