SLN (Hàm SLN)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị khấu hao theo phương pháp đường thẳng của tài sản trong một kỳ.

Cú pháp

SLN (chi phí,thu hồisống)

Chi phí    là chi phí ban đầu của tài nguyên.

Thu hồi    là giá trị ở cuối khấu hao (đôi khi gọi là giá trị thu hồi của tài nguyên).

Vòng đời    là số kỳ hạn theo đó tài nguyên vào được giảm (đôi khi gọi là hữu ích vòng đời của tài nguyên vào).

Ví dụ

Cost

Salvage

Life

Công thức

Mô tả (Kết quả)

30.000

7.500

10

= SLN([Cost], [Salvage], [Life])

Giá trị khấu hao cho mỗi năm (2,250)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×