SECOND (Hàm SECOND)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàmSECOND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phần giây của giá trị thời gian. Giây được cung cấp ở dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 (không) đến 59.

Cú pháp

SECOND(serial_number)

Cú pháp hàm SECOND có các tham đối sau đây:

  • Serial_number    Bắt buộc. Thời gian chứa số giây bạn muốn tìm. Thời gian có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ: "6:45 CH"), ở dạng số thập phân (ví dụ: 0,78125, biểu thị cho 6:45 CH) hoặc như là kết quả của các công thức hoặc hàm khác (ví dụ: TIMEVALUE("6:45 CH")).

Ghi chú

Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được đại diện bởi số thập phân (ví dụ:12:00 CH được đại diện bởi 0,5 vì nó là nửa ngày).

Ví dụ

Sổ làm việc bên dưới sẽ đưa ra những ví dụ về hàm này. Hãy kiểm tra chúng, rồi thay đổi các công thức hiện có hoặc nhập công thức của riêng bạn để tìm hiểu cách thức hoạt động của hàm này.

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Time

4:48:18 CH

4:48 CH

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SECOND(A3)

Phần giây trong thời gian đầu tiên (18)

18

=SECOND(A4)

Phần giây trong thời gian thứ hai (0)

0

Để làm việc chuyên sâu hơn với dữ liệu mẫu trong Excel, hãy tải xuống sổ làm việc được nhúng vào máy tính của bạn, rồi mở trong Excel.

Áp dụng Cho: Excel 2016 for Mac, Excel Starter, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2013, Excel OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ