Sự hiểu biết hộp thoại nén hình ảnh trong nhà xuất bản

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn kiểm soát như thế nào bạn nén hình ảnh của bạn, bạn có thể sử dụng hộp thoại nén hình ảnh trong nhà xuất bản.

Hộp thoại nén ảnh.

Ghi chú  

  • Không thể nén thêm nhiều các tệp GIF.

  • Không thể nén đối tượng được chèn vào bằng lệnh Đối tượng trên meu Chèn, vì nó được chèn vào dưới dạng đối tượng chứ không phải dạng ảnh.

Lưu nén

Tổng kích cỡ ảnh hiện thời     Hiển thị tổng kích cỡ hiện thời của tất cả các ảnh trong ấn phẩm.

Tổng kích cỡ ảnh ước tính sau khi nén     Hiển thị tổng kích cỡ ước tính của tất cả các ảnh trong ấn phẩm sau khi nén. (Giá trị này thay đổi phụ thuộc vào các tùy chọn khác mà bạn chọn).

Các tùy chọn nén

Delete cắt khu vực của hình ảnh     Chọn hộp kiểm này để xóa các thông tin điểm ảnh thường được lưu trữ trong các khu vực cắt của hình ảnh. (Thông tin liên quan đến khu vực cắt không thể nhìn thấy hoặc được sử dụng.)

Loại bỏ OLE dữ liệu     Chọn hộp kiểm này để loại bỏ ảnh bitmap không nén 24-bit là một phần của một hình ảnh OLE stream. Có thể xem được hình ảnh nhỏ mà là một phần của dòng OLE sẽ bị xóa, nhưng hình ảnh chính nó xuất hiện như vậy. (Sau khi bạn đã xóa dữ liệu OLE từ một hình ảnh, bạn sẽ không thể mở ảnh đó với các ứng dụng được sử dụng để tạo ra hình ảnh.)

Định lại độ phân giải ảnh     Chọn hộp kiểm này để thu nhỏ hơn nữa ảnh đã được đổi cỡ, bằng cách xóa các dữ liệu dư thừa khỏi kích thước gốc của ảnh. (Nếu ảnh được định lại độ phân giải, rồi sau đó được giãn rộng hơn tỷ lệ kích thước mà từ đó nó được định lại độ phân giải, thì chất lượng ảnh sẽ giảm).

Chuyển đổi sang JPEG khi thích hợp     Chọn hộp kiểm này để chuyển đổi ảnh thành tệp JPEG.

Ghi chú  

  • Tùy thuộc vào bản chất của hình ảnh — ví dụ, cho dù nó là một hình ảnh, làm thế nào nhiều tiếng ồn hoặc spiking là trong biểu đồ của hình ảnh, và như vậy-mức độ nén khác nhau. Mức độ nén PNG hình ảnh không thể sửa đổi.

  • Hình ảnh 100 KB hoặc ít hơn không được nén.

Đầu ra Đích

In Thương mại     Bấm tùy chọn này để nén ảnh xuống 300 pixel mỗi inch (ppi). Không thực hiện việc nén ảnh JPEG nào.

In trên Màn hình máy tính     Hãy bấm vào tùy chọn này để nén ảnh thành 220 ppi và mức chất lượng 95 JPEG.

Web     Hãy bấm vào tùy chọn này để nén ảnh thành 96 ppi và mức chất lượng 75 JPEG.

Áp dụng các thiết lập nén ngay

Áp dụng cho tất cả ảnh trong ấn phẩm     Bấm vào tùy chọn này để áp dụng các thiết đặt nén cho tất cả ảnh trong ấn phẩm.

Chỉ áp dụng cho những ảnh đã chọn     Hãy bấm vào tùy chọn này để chỉ áp dụng các thiết đặt nén cho một hoặc nhiều ảnh đã chọn.

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Publisher 2010, Publisher 2013, Publisher 2016 Preview, Publisher 2007Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ