Sự khác nhau giữa dùng tài liệu trong trình duyệt và trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Word Online cho phép bạn thực hiện các chỉnh sửa cơ bản và thay đổi định dạng tài liệu của bạn trong trình duyệt web. Cho các tính năng nâng cao hơn, hãy dùng Word Onlinecủa lệnh mở trong Word . Khi bạn lưu tài liệu trong Word, nó được lưu trên trang web nơi bạn đã mở nó trong ứng dụng web.

Tài liệu bạn mở trong Word Online là giống như tài liệu bạn mở trong ứng dụng Word trên máy tính, nhưng một số tính năng hoạt động khác đi trong hai môi trường.

Trong bài viết này

Định dạng tệp được hỗ trợ trong Word Web App

Tính năng được hỗ trợ để xem và in

Tính năng khác nhau giữa trình duyệt và máy tính

Mở và lưu

Sửa và định dạng

Xem lại

Đối tượng

Định dạng tệp được hỗ trợ trong Word Online

Word Online mở tài liệu trong các định dạng này:

 • Tài liệu Word (.docx)

 • Mẫu Word (.dotx)

 • Tài liệu Cho phép Macro Word (.docm) hoặc Mẫu Cho phép Macro Word (.dotm)
  Có thể mở tài liệu nhưng không chạy được macro.

 • Tài liệu Word 97-2003 (.doc) hoặc mẫu Word 97-2003 (.dot)
  Word Online Hiển thị tài liệu trong các định dạng này, nhưng để sửa tài liệu trong trình duyệt, Word Onlinelưu một bản sao mới của tài liệu trong. định dạng docx hoặc .dotx. Word Onlinekhông thể lưu tài liệu trong các định dạng .doc hoặc .dot.

 • Văn bản OpenDocument (.odt)
  định dạng này được hỗ trợ cho tài liệu được lưu trữ trong thư viện SharePoint.

Word Online không thể mở tài liệu trong định dạng tệp khác. Ví dụ, các định dạng không được hỗ trợ: định dạng tài liệu mở (ODF), định dạng văn bản có định dạng (RTF), ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML) và định dạng tài liệu di động (PDF).

Đầu trang

Tính năng được hỗ trợ để xem và in

Khi bạn xem hoặc in tài liệu trong Word Online, tài liệu trông giống như nó trong bố trí in xem trong Word trên máy tính ứng dụng Word Online sử dụng bộ đọc PDF để in tài liệu (hãy xem danh sách PDF được hỗ trợ người đọc). Nếu bạn muốn các tính năng của Word cho in (chẳng hạn như điều chỉnh lề trang), hãy bấm mở trong Wordvà in trong ứng dụng Word trên máy tính.

Khi bạn đang xem tài liệu, một số tính năng hoạt động khác đi trong trình duyệt vì chúng làm việc trong ứng dụng Word trên máy tính. Để sử dụng các tính năng không sẵn dùng trong Word Online, hãy bấm mở trong Word.

Tính năng Này

Hoạt động như thế này trong Word Online

Dạng xem Bố trí In

Trong dạng xem chỉ đọc, Word Online Hiển thị tài liệu như nó tra cứu trong dạng xem bố trí in. Các dạng xem sẵn dùng trong ứng dụng trên máy tính Word (dàn bài, bản thảo, bố trí Web và toàn màn hình đọc) sẽ không sẵn dùng trong Word Online. Tương tự, ngăn dẫn hướng, dạng xem cạnh nhau, và tách windows sẽ không sẵn dùng trong Word Online.

Thước và đường lưới

Word Online không hiển thị thước và đường lưới.

Đầu trang

Tính năng khác nhau giữa trình duyệt và màn hình máy tính

Khi bạn sửa tài liệu trong Word Online, tài liệu được trình bày trong dạng xem soạn thảo để bạn có thể sửa và định dạng văn bản. Dạng xem soạn thảo không hiển thị trang định dạng, chẳng hạn như lề hoặc dấu ngắt trang, trang bìa, hoặc đầu trang và chân trang. Ngoài ra, nhiều loại đối tượng được hiển thị dưới dạng chỗ dành sẵn.

Bảng sau đây mô tả cách Word Online hỗ trợ các tính năng có thể áp dụng cho tài liệu của bạn. Để sử dụng các tính năng xa hơn những gì có sẵn trong Word Online, hãy bấm mở trong Word.

Mở và lưu

Tính năng Này

Hoạt động như thế này trong Word Online

Tệp bảo vệ: IRM hoặc mật khẩu

Word Online không thể mở tài liệu được mã hóa bằng mật khẩu hoặc được bảo vệ bằng quản trị quyền thông tin. Mở các tài liệu trong ứng dụng Word trên máy tính.

Quyền sửa đổi

Tài liệu đòi hỏi phải có mật khẩu để chỉnh sửa nó sẽ mở ra trong Word Online trong dạng xem chỉ đọc, nhưng tài liệu không thể sửa được trong trình duyệt. Bấm mở trong Word để loại bỏ hạn chế chỉnh sửa.

Lưu

Bạn lưu tài liệu theo cách thủ công trong Word Online; bạn sẽ không có tính năng tự động lưu.

Quản lý Phiên bản

Phiên bản được quản lý trên máy chủ chứ không phải trong Word Web App. Trong thư viện SharePoint, hãy xem nếu tính năng lịch sử Phiên bản đã được cấu hình cho thư viện.

Sửa và định dạng

Tính năng này

Hoạt động như thế này trong Word Online

Sao chép và Dán

Sao chép và dán văn bản. Văn bản được định dạng để khớp với văn bản xung quanh nơi nó đang được dán vào Word Online.

Định dạng phông

Áp dụng đậm, nghiêng, gạch dưới, gạch ngang chữ, chỉ số dưới, chỉ số trên, phông, kích cỡ, màu và tô sáng. Bạn còn có thể xóa định dạng phông.

Định dạng đoạn văn

Căn chỉnh đoạn văn sang trái, phải hay ở giữa; chạy văn bản phải sang trái hay trái sang phải; tăng hoặc giảm thụt lề; định dạng đoạn văn bản thành danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Bạn cũng có thể xóa định dạng. Bạn không thể điều chỉnh dãn cách dòng trong Word Online.

Đánh số và dấu đầu dòng

Áp dụng một trong các kiểu đánh số hay dấu đầu dòng được cài sẵn

Kiểu

Áp dụng một trong bộ sưu tập các kiểu cài sẵn. Bạn cũng có thể xóa định dạng. Bạn không thể tạo kiểu mới hoặc sửa đổi kiểu trong Word Online.

Tìm

Tìm được chỉ sẵn dùng trong dạng xem chỉ đọc. Tìm và thay thế không sẵn dùng trong Word Online.

Thu phóng

Thu phóng chỉ khả dụng trong Dạng xem chỉ đọc. Hãy dùng thiết đặt dạng xem của trình duyệt để phóng to hay thu nhỏ trong dạng xem Soạn thảo.

Lề trang và hướng

Bố trí trang được giữ nguyên nhưng không thể sửa được trong Word Online.

Ngắt dòng và ngắt trang

Dạng xem Chỉ đọc hiển thị dấu ngắt giữa các dòng và trang. Trong dạng xem Soạn thảo, dấu ngắt dòng được biểu thị như chỗ dành sẵn, trong khi không cho biết dấu ngắt trang.

Cột

Bố trí trang được giữ nguyên nhưng không thể sửa được trong Word Online.

Chủ đề, màu trang, hình nền mờ

Chủ đề và nền trang được giữ nguyên trong tài liệu nhưng không thể sửa được trong Word Online.

Đồng tác giả

Đối với tài liệu được lưu trữ trong SharePoint một thư viện đồng tác giả có thể dùng Word 2010 và/hoặc Word cho Mac 2011 nhưng không Word Online.

Xem lại

Tính năng Này

Hoạt động như thế này trong Word Online

Công cụ kiểm lỗi

Kiểm tra chính tả và đặt ngôn ngữ soát lỗi, bằng cách dùng từ điển dựng sẵn. Word Onlinekhông sử dụng từ điển tùy chỉnh và không bao gồm kiểm tra ngữ pháp, Dịch thuật, hoặc một từ điển đồng nghĩa.

Chú thích

Chú thích xuất hiện trong dạng xem chỉ đọc. Để thêm chú thích hoặc sửa tài liệu với chú thích trong đó, hãy bấm mở trong Word.

Thay đổi được theo dõi

Thay đổi được theo dõi xuất hiện trong dạng xem chỉ đọc. Để theo dõi thay đổi của bạn hoặc để sửa tài liệu với các thay đổi được theo dõi trong đó, hãy bấm mở trong Word. Điều này cũng áp dụng nếu tính năng theo dõi thay đổi đã được bật lên khi tài liệu được lưu lần cuối trong Word. Tính năng này để so sánh phiên bản không có trong Word Online.

Đối tượng

Tính năng Này

Hoạt động như thế này trong Word Online

Siêu kết nối

Chèn, sửa và làm theo siêu kết nối. Nối kết thẻ đánh dấu và tham chiếu chéo hoạt động, và bạn có thể sửa văn bản Hiển thị của họ, nhưng không đích của họ, trong Word Online.

Bảng

Chèn bảng. Chọn bảng, cột, hàng hoặc ô; xóa bỏ bằng bảng, cột hoặc hàng; Chèn hàng và cột; căn chỉnh văn bản ô bên trái, phải, hoặc căn giữa. Tính năng bảng phức tạp hơn--chẳng hạn như kiểu bảng, kích cỡ ô, văn bản hướng và thứ tự sắp xếp--được giữ nguyên trong tài liệu, nhưng không thể được cấu hình trong Word Online.

Hình ảnh

Chèn ảnh hoặc clip art được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc từ Bing. Bạn có thể đổi kích cỡ ảnh và thêm văn bản vào chúng. Để di chuyển ảnh, cắt và dán nó. Các tính năng phức tạp hơn để làm việc với hình ảnh, chẳng hạn như áp dụng hiệu ứng và xén, sẽ không sẵn dùng trong Word Online. Bạn không thể tạo ảnh chụp màn hình trực tiếp trong Word Online, nhưng ảnh chụp màn hình trong một tài liệu Hiển thị dưới dạng ảnh trong Word Online.

Khi sử dụng ảnh hay clip art từ Bing, bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyềnbộ lọc giấy phép trong Bing có thể giúp bạn chọn hình ảnh nên dùng.

Hình dạng, biểu đồ, hộp văn bản, SmartArt, WordArt

Những mục này hiển thị trong tài liệu như mong muốn trong dạng xem chỉ đọc. Trong dạng xem soạn thảo chúng xuất hiện dưới dạng chỗ dành sẵn mà bạn có thể xóa nhưng không thể sửa. Họ không thể được di chuyển hoặc đổi kích cỡ trong Word Online.

Phương trình, biểu tượng, viết tay

Những mục này hiển thị trong tài liệu như mong muốn trong dạng xem chỉ đọc. Trong dạng xem soạn thảo chúng xuất hiện dưới dạng chỗ dành sẵn mà bạn có thể xóa nhưng không thể sửa. Họ không thể được di chuyển hoặc đổi kích cỡ trong Word Online.

Trường, điều khiển nội dung, trang bìa

Những mục này hiển thị trong tài liệu như trong Dạng xem chỉ đọc. Trong dạng xem Soạn thảo, chúng xuất hiện ở dạng chỗ dành sẵn mà bạn có thể xóa bỏ, nhưng không sửa hay cập nhật được. Trang bìa xuất hiện ở dạng chỗ dành sẵn đối với điều khiển nội dung.

Đầu trang và chân trang

Những mục này hiển thị trong tài liệu như trong Dạng xem chỉ đọc. Đầu trang và chân trang, bao gồm số trang, đều ẩn đi trong dạng xem Sửa.

Cước chú, chú thích cuối, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, chỉ mục

Những mục này hiển thị trong tài liệu như trong Dạng xem chỉ đọc. Trong dạng xem Soạn thảo, chúng xuất hiện ở dạng chỗ dành sẵn mà bạn có thể xóa bỏ, nhưng không sửa hay cập nhật được.

Macro

Bạn có thể xem, sửa, in và chia sẻ tài liệu chứa macro, nhưng để chạy macro, hãy bấm Mở trong Word.

Điều khiển ActiveX, đối tượng OLE được nhúng, dòng chữ ký

Những mục này hiển thị trong tài liệu như mong muốn trong dạng xem chỉ đọc. Trong dạng xem soạn thảo chúng xuất hiện dưới dạng chỗ dành sẵn mà bạn có thể xóa nhưng không thể sửa. Họ không thể được di chuyển hoặc đổi kích cỡ trong Word Online.

Ảnh nối kết, tệp nhúng

Những mục này được giữ nguyên trong tài liệu nhưng Hiển thị ở dạng chỗ dành sẵn trong Word Online.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×