Sự khác biệt giữa các trải nghiệm mới và cổ điển trong danh sách và thư viện

Sự khác biệt giữa các trải nghiệm mới và cổ điển trong danh sách và thư viện

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tài liệu thư viện và danh sách trải nghiệm mới trong SharePoint Online là nhanh hơn, sẽ hiển thị trong trình duyệt di động tốt hơn và dễ dàng hơn để sử dụng. Trải nghiệm mới, bạn có thể:

 • Tạo thư mục mới và tải lên thư mục giống như cách bạn làm trong OneDrive, bằng cách dùng thanh lệnh thay vì ruy-băng. Bạn cũng dễ dàng có thể sao chép và di chuyển tệp bằng cách dùng thanh lệnh.

 • Ghim tài liệu ở trên cùng để tô sáng chúng.

 • Thêm tệp dưới dạng nối kết thay vì sao chép chúng giữa trang.

 • Dễ dàng thay đổi kích cỡ, sắp xếp, lọc và nhóm cột, và tạo dạng xem tùy chỉnh.

 • Thay đổi thông tin tệp nhanh chóng và dễ dàng truy nhập bản xem trước và biết thêm chi tiết.

Trải nghiệm mới hỗ trợ các chủ đề, dẫn hướng và các nút tùy chỉnh đã được tạo trong trải nghiệm cổ điển. Tuy nhiên, một số tính năng chỉ có thể dùng trong trải nghiệm cổ điển.

Ghi chú: 

Tính năng sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển

Ruy-băng

 • Ruy-băng chính

 • Các tính năng sẵn dùng qua ruy-băng:

  • Xu hướng phổ biến

  • Nguồn cấp RSS

  • Mục Phổ biến Nhất

  • Kết nối với Outlook

  • Kết nối với Office

  • Xuất ra Excel

   Ghi chú: Xuất sang Excel sẵn dùng chỉ trong trải nghiệm cổ điển cho thư viện tài liệu (và chỉ trong Internet Explorer). Tuy nhiên, sẽ sẵn dùng trong trải nghiệm mới cho danh sách (trong Internet Explorer và cạnh chỉ).

  • Mở với Access

  • Phần Web biểu mẫu

  • Sửa thư viện

  • Bước Nhanh Mới

  • Khai báo Bản ghi

  • Gửi đến

  • Theo dõi

Dạng xem tính năng

 • Mục tổng

 • Kiểu tùy chỉnh (chẳng hạn như bảng cơ bản hoặc chi tiết tài liệu)

 • Nhiều phần web trên danh sách dạng xem trang

Các tính năng dẫn hướng

 • Dạng xem hình cây

 • Lọc và dẫn hướng siêu dữ liệu

 • Dạng xem cho mỗi vị trí

 • Tùy chỉnh nối kết dẫn hướng trên site phát hành

Kiểu cột

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Vị trí địa lý cột

 • Cột phát hành (HTML phát hành, hình ảnh phát hành, phát hành siêu kết nối)

Tính năng danh sách và thư viện

 • Sắp xếp nội dung

 • Làm theo các tính năng

Tùy chỉnh

 • Danh sách mẫu khác với thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, nối kết danh sách, thư viện ảnh

 • Tùy chỉnh trong InfoPath

 • Chiến lược tải xuống tối thiểu (MDS)

 • Phát hành SharePoint Server

 • JSLink mã trên trường hoặc dạng xem

 • CustomActions bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc

  CustomActions không bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc sẽ tiếp tục hoạt động như mong muốn

Quyền

 • Người dùng truy nhập giới hạn quyền khóa chế độ

Tính năng làm trải nghiệm mới tự động chuyển đến trải nghiệm cổ điển

Kiểu cột

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Vị trí địa lý cột

 • Cột phát hành (HTML phát hành, hình ảnh phát hành, phát hành siêu kết nối)

Quyền

 • Người dùng truy nhập giới hạn quyền khóa chế độ

Tùy chỉnh

 • Danh sách mẫu khác với thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, nối kết danh sách, thư viện ảnh

 • JSLink mã trường

 • CustomActions trên danh sách bao gồm các thuộc tính ScriptBlock hoặc ScriptSrc

 • Một danh sách dạng xem trang với bất kỳ phần web khác với phần web dạng xem danh sách

 • Trang Chào mừng tập tài liệu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×