Sửa quy tắc trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đã đặt ra các quy tắc để tổ chức thư đến của mình nhưng không phải tất cả các quy tắc đó đều hoạt động như mong đợi, thì các bước này có thể giúp bạn tìm và khắc phục vấn đề.

Để sửa quy tắc bị lỗi:

 1. Bấm Tệp > Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 2. Nếu bạn thấy một thông báo nói rằng bạn có một quy tắc bị lỗi cần được sửa chữa, hãy bấm OK.

 3. Chọn hộp kế bên quy tắc màu đỏ.

 4. Bấm vào nối kết dưới Mô tả quy tắc và sửa quy tắc đó như cần thiết, rồi bấm OK.

  Sửa quy tắc bị lỗi

Để thay đổi thiết đặt, tên, vị trí hoặc hành vi của quy tắc:

 1. Bấm Tệp > Quản lý Quy tắc & Cảnh báo.

 2. Chọn hộp kế bên quy tắc bạn muốn sửa.

 3. Bấm Thay đổi quy tắc, bấm vào kiểu bạn muốn thực hiện thay đổi, và sau đó hoàn tất các bước.

  Thay đổi tùy chọn quy tắc

  Ghi chú:  Để xóa bỏ quy tắc, trong hộp thoại Quy tắc và Cảnh báo, hãy chọn hộp kế bên quy tắc đó, rồi bấm Xóa bỏ.

Xem thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×