Sửa một sổ ghi chép hoặc trang trong OneNote cho Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi chỉnh sửa một trang trong OneNote cho Android, có thể gây ra bởi một trong một số vấn đề.

Dưới đây là một số lý do:

  • Một trang có thể từ một sổ ghi chép được gửi dưới dạng phần đính kèm email. Trang được gửi như phần đính kèm không thể sửa được

  • Sổ ghi chép được chia sẻ trên OneDrive hoặc trên một site Microsoft SharePoint có thể được đánh dấu là chỉ đọc.

  • Một trang có chứa nội dung không được hỗ trợ trong OneNote cho điện thoại của bạn, chẳng hạn như hình vẽ bằng tay, hình dạng hoặc hình ảnh không được hỗ trợ, không thể sửa được.

  • Sổ ghi chép có trang bị hỏng.

  • Sổ ghi chép có thể được bảo vệ bằng mật khẩu.

Microsoft Answers Hỏi cộng đồng Microsoft

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×