Sửa một sản phẩm hoặc dịch vụ trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để sửa một hiện có sản phẩm và dịch vụ mục trong danh sách sản phẩm và dịch vụ mục , trong Business Contact Manager cho Outlook, Cập nhật các trường sau đây:

Tên mục      Nhập tên của mục sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mô tả      Nhập mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.

Số lượng mặc định      Nhập số sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thường bán cùng một lúc. Số lượng mặc định là 1.

Chi phí đơn vị      Nhập chi phí của một đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đơn giá      Nhập giá đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ghi chú: Mô tả, đơn vị chi phíGiá đơn vị trường không phải là có thể sửa cho các mục đến từ hệ thống kế toán của bạn.

Sự khác biệt giữa chi phí và giá của một đơn vị được tính toán tự động và được hiển thị trong trường đánh dấu .

Mặc định thuế      Chọn thuế để cho biết rằng thuế được yêu cầu cho một mục.

Nếu bạn truy nhập này biểu mẫu từ một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội, bạn có thể chỉ rõ bất giảm giá mà bạn có thể cung cấp dịch vụ hoặc nhận. Trong trường chiết khấu , hãy nhập tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Các trường Tổng dòng (trước Discount)Tổng dòng được tính toán tự động.

Ghi chú: Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Trên biểu mẫu sản phẩm và dịch vụ , hãy bấm sửa. Nút sửa sẵn dùng nếu mục được tìm thấy chỉ trong Business Contact Manager cho Outlook. Nếu Business Contact Manager cho Outlook và hệ thống kế toán của bạn được tích hợp, các mục trong danh sách có thể tìm thấy trong hệ thống kế toán và Business Contact Manager cho Outlookcủa bạn. Bạn cũng có thể truy nhập biểu mẫu này từ một mở Cơ hội. Trong phần sản phẩm và dịch vụ , chọn một mục, sau đó bấm sửa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×