Sửa một chủ đề trong một thảo luận 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các quyền cụ mặc định trong một thảo luận cho phép tất cả workspace thành viên, ngoại trừ những người có vai trò dành cho khách, chỉnh sửa bất kỳ chủ đề.

  1. Chọn chủ đề mà bạn muốn sửa đổi và nhấn ENTER.

  2. Sửa trường chủ đề như mong muốn.

    Ghi chú: Công cụ thảo luận là sự có một tùy chỉnh danh sách SharePoint Workspace công cụ, với biểu mẫu được thiết kế thông qua Microsoft Office InfoPath 2010. Như vậy, tính năng chỉnh sửa trường tương ứng với những người tìm thấy trong bất kỳ biểu mẫu InfoPath nào khác. Ví dụ, nếu bạn chọn một trường văn bản có định dạng, Ribbon sẽ cung cấp định dạng các tính năng được tìm thấy trong InfoPath để sửa văn bản có định dạng văn bản cùng.

  3. Bấm Lưu.

    Nếu bạn quyết định không lưu các thay đổi, bấm hộp đóng , sau đó bấm không khi được nhắc lưu thay đổi của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×