Sửa một công thức không nhất quán

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chỉ báo lỗi xuất hiện khi công thức không khớp với mẫu hình của công thức khác gần nó. Điều này không phải luôn có nghĩa là công thức sai. Nếu công thức không đúng, thực hiện tham chiếu ô nhất quán thường giải quyết vấn đề.

Ví dụ, để nhân các cột A theo cột B, các công thức là A1 * B1, A2 * B2, A3 * B3, vân vân. Nếu công thức tiếp theo sau A3 * B3 là A4 * B2, Excel nhận dạng nó là một công thức không nhất quán, vì để tiếp tục cho mẫu hình, công thức phải A4 * B4.

 1. Bấm vào ô có chứa chỉ báo lỗi và nhìn vào thanh công thức để xác nhận rằng tham chiếu ô là chính xác.

 2. Bấm vào mũi tên bên cạnh nút xuất hiện.

  Công thức không nhất quán trong C4\tmac_inconsistent_formula

  Menu lối tắt hiển thị các tùy chọn sẵn dùng để giải quyết các cảnh báo này.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Chọn

Đến

Sao chép công thức ở trên

Thực hiện công thức nhất quán bằng cách sao chép các mô hình từ ô ở trên. Trong ví dụ của chúng tôi, công thức sẽ trở thành A4 * B4 để khớp với mẫu hình A3 * B3 vào ô bên trên.

Bỏ qua lỗi

Loại bỏ chỉ báo lỗi, ví dụ, nếu thuẫn trong công thức được cố ý hay nếu không chấp nhận được.

Sửa trong thanh công thức

Xem xét cú pháp công thức và xác nhận rằng tham chiếu ô là những gì bạn dự định.

Tùy chọn kiểm tra lỗi

Chọn loại lỗi mà bạn muốn Excel gắn cờ. Ví dụ, nếu bạn không muốn thấy các chỉ báo lỗi cho công thức không nhất quán, xóa hộp kiểm cờ công thức mà sẽ không nhất quán với các công thức trong các ô liền kề .

Mẹo: 

  • Để bỏ qua chỉ báo lỗi cho nhiều ô cùng một lúc, hãy chọn phạm vi chứa lỗi mà bạn muốn bỏ qua. Tiếp theo, hãy bấm vào mũi tên kế bên nút Nút cảnh báo Công thức không nhất quán xuất hiện, và trên menu lối tắt, hãy chọn Bỏ qua lỗi.

  • Để bỏ qua chỉ báo lỗi cho toàn bộ trang tính, trước hết bấm vào một ô có chỉ báo lỗi. Sau đó nhấn LỆNH + A để chọn trang tính. Tiếp theo, hãy bấm vào mũi tên kế bên nút Nút cảnh báo Công thức không nhất quán xuất hiện, và trên menu lối tắt, hãy chọn Bỏ qua lỗi.

Xem thêm

Phát hiện lỗi trong các công thức

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×