Sửa lỗi chính tả và lỗi đánh máy trên biểu dữ liệu khi bạn nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng tự sửa trong Microsoft Graph có thể sửa lỗi gõ phổ biến khi bạn làm việc trên biểu dữ liệu; Ví dụ, nó có thể thay đổi "và" đến "và" và thay đổi "có là" đến "còn." Bạn có thể thêm mục nhập mới tự sửa để sửa các bổ sung từ bạn nhập nhầm thường hoặc viết sai chính tả.

Microsoft Graph chia sẻ các mục nhập tự sửa với ứng dụng Microsoft Office khác.

Để sửa lỗi gõ phổ biến của bạn tự động, bạn phải xác định từ được đánh máy sai hoặc viết sai chính tả trước. Tự sửa hoạt động chỉ trên biểu dữ liệu, không có trong biểu đồ.

  1. Trên menu công cụ , hãy bấm tự sửa.

  2. Đảm bảo rằng hộp kiểm thay thế văn bản khi bạn gõ được chọn.

  3. Trong hộp thay thế , nhập từ mà bạn thường xuyên nhập nhầm hoặc viết sai chính tả — ví dụ, thường.

  4. Trong hộp bằng , nhập đúng chính tả của từ — ví dụ, thường.

  5. Bấm Thêm.

Mẹo Nếu bạn lưu dài cụm từ hoặc đoạn văn bản thành một mục nhập tự sửa, bạn có thể nhập văn bản sau này bằng cách nhập chỉ có một vài ký tự. Chọn văn bản bạn muốn dùng lại, sao chép nó, sau đó bấm tự sửa trên menu công cụ . Trong hộp thay thế , nhập một chuỗi ký tự duy nhất — một trình tự mà bạn sẽ không thường nhập trên một biểu dữ liệu. Bấm vào hộp với , nhấn CTRL + V để dán văn bản đã sao chép và sau đó bấm Thêm. Ví dụ, bạn có thể nhập afd để nhập "Khẩu độ phim distributor."

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×