Sửa bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng (chỉ đọc)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đánh dấu là cuối cùng lệnh làm cho bản trình bày dạng chỉ đọc, nhưng nó không phải là một tính năng bảo mật. Bạn hoặc bất kỳ ai nhận được một bản sao điện tử của bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng có thể đảo ngược đánh dấu là cuối cùng trạng thái và sửa bản trình bày.

Để xác định xem một bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng, tìm đánh dấu là cuối cùng biểu tượng trên thanh trạng thái ở phía dưới bên trái của cửa sổ PowerPoint, như hình dưới đây. Khi bạn bỏ dấu khỏi mỗi bản trình bày, biểu tượng biến mất khỏi thanh trạng thái.

Biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng được hiển thị trong thanh trạng thái của PowerPoint 2010.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về đánh dấu bản trình bày là cuối cùng, hãy xem Trợ giúp ngăn không cho thay đổi đối với phiên bản cuối cùng của tệp.

  1. Mở bản trình bày được đánh dấu là cuối cùng.

  2. Bấm vào tab Tệp.

  3. Bấm Thông tin.

  4. Bên cạnh các quyền, bấm Bảo vệ bản trình bày, sau đó chọn đánh dấu là cuối cùng để hoàn tác đánh dấu là cuối cùng trạng thái.
    Đánh dấu là Cuối cùng, như hiển thị trong dạng xem Backstage.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×