Sửa bản ghi liên hệ công việc trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Liên hệ công việc.

  2. Trong danh sách Liên hệ công việc , bấm đúp vào Hồ sơ Liên hệ Công việc mà bạn muốn sửa.

  3. Thực hiện các thay đổi.

  4. Trên ruy-băng, bấm lưu & đóng.

Mẹo: Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ công việc của bạn bằng cách thêm trường do người dùng xác định. Sử dụng các này để thêm thông tin cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×