Sửa Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost)

Sửa Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu Microsoft của bạn Tệp Dữ liệu Outlook (.pst và .ost) sẽ không mở, hoặc nếu bạn nghi ngờ tệp bị hỏng, hãy dùng công cụ sửa chữa hộp thư đến (SCANPST. EXE) để chẩn đoán và khắc phục lỗi trong tệp dữ liệu. Công cụ sửa chữa hộp thư đến kiểm tra Outlook tệp dữ liệu trên máy tính của bạn để xem nếu chúng Hiển thị trong hình dạng tốt.

Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft Exchange và của bạn Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến thiếu các mục, bạn có thể xóa bỏ một cách an toàn tệp. Outlook sẽ tạo lại tệp lần sau khi chương trình sẽ mở ra.

Ghi chú: Công cụ sửa chữa hộp thư đến không kết nối hoặc phân tích dữ liệu được lưu trữ trong một hộp thư Exchange . Công cụ chỉ tìm lỗi (hỏng) và không có bất kỳ, cung cấp cho bạn cơ hội để cho phép các công cụ để khắc phục các lỗi

Sửa tệp .pst

 1. Thoát khỏi Outlook và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Duyệt tới C:\Program Files.

   hoặc

  • Duyệt tới C:\Program Files (x86).

 2. Trong hộp Tìm kiếm , nhập SCANPST. EXE.

  Ghi chú: Nếu không tìm thấy SCANPST. EXE trong một thư mục, hãy thử tìm kiếm trong thư mục khác được đề cập trong bước 1. Dẫn hướng đến vị trí thư mục dựa trên phiên bản của Outlook.

  • Outlook 2016: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  • Outlook 2013: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office15

  • Outlook 2010: C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14

  • Outlook 2007: C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office12

 3. Mở SCANPST. EXE.

 4. Trong hộp nhập tên của tệp mà bạn muốn để quét , hãy nhập tên của tệp .pst mà bạn muốn công cụ để kiểm tra, hoặc chọn duyệt để chọn tệp.

  Ghi chú: Theo mặc định, tệp nhật ký mới được tạo ra trong quá trình quét. Bạn có thể chọn tùy chọn và chọn không để tạo Nhật ký, hoặc bạn có thể có kết quả được chắp thêm vào tệp nhật ký hiện có.

 5. Chọn bắt đầu để bắt đầu quét.

 6. Nếu trình quét tìm thấy lỗi, hãy chọn sửa chữa để bắt đầu quy trình khắc phục lỗi đó.

  Hiển thị kết quả của quét .pst tệp dữ liệu Outlook bằng cách dùng công cụ Microsoft Inbox Repair, SCANPST. EXE

  Ghi chú: Hình quét vào tạo tệp sao lưu trong quá trình sửa chữa. Để thay đổi tên mặc định hoặc vị trí của tệp sao lưu này, trong hộp nhập tên của tệp sao lưu , hãy nhập tên mới, hoặc chọn duyệt để chọn tệp bạn muốn dùng.

 7. Khi sửa chữa đã hoàn tất, hãy bắt đầu Outlook với hồ sơ liên kết với Outlook bạn chỉ cần sửa chữa tệp dữ liệu.

Các thư mục Outlook khác

Trong Ngăn Thư mục, bạn có thể thấy một thư mục có tên Khôi phục thư mục cá nhân có chứa thư mục Outlook mặc định của bạn hoặc một thư mục bị mất và tìm thấy . Mặc dù trình sửa chữa có thể tạo lại một số trong các thư mục, họ có thể không trống. Thư mục bị mất và tìm thấy chứa bất kỳ thư mục và mục được khôi phục bằng việc sửa chữa cụ mà Outlook không thể đặt trong cấu trúc ban đầu của họ.

Tạo tệp dữ liệu mới

Bạn có thể tạo một mới Outlook tệp dữ liệu và kéo các mục trong thư mục bị mất và tìm thấy vào tệp dữ liệu mới. Sau khi bạn đã di chuyển tất cả các mục, bạn có thể loại bỏ tệp Khôi phục thư mục cá nhân (.pst), bao gồm thư mục bị mất và tìm thấy .

Khôi phục các mục từ tệp sao lưu (.bak)

Nếu bạn có thể mở gốc Outlook tệp dữ liệu, bạn có thể khôi phục các mục bổ sung. Công cụ sửa chữa hộp thư đến sẽ tạo ra một tệp sao lưu với cùng một tên như bản gốc, nhưng có một phần mở rộng .bak, và lưu nó trong cùng một thư mục. Có thể có các mục trong tệp sao lưu mà bạn có thể được khôi phục rằng không thể công cụ sửa chữa hộp thư đến.

 1. Duyệt đến thư mục nơi .pst tệp được lưu trữ và bạn sẽ tìm thấy .bak tệp (ví dụ, kerimills01@outlook.com.bak) được tạo bằng công cụ sửa chữa hộp thư đến.

 2. Tạo bản sao của tệp .bak và đổi tên có đuôi mở rộng bak.pst. Ví dụ, kerimills01@outlook.com.bak.pst.

 3. Nhập tệp bak.pst vào Outlook, và sử dụng trình nhập và xuất các hướng dẫn nhập bất kỳ bổ sung được khôi phục mục vào tệp .pst mới được tạo.

  Ghi chú: Tìm hiểu cách nhập tệp .pst bằng cách đọc nhập email, liên hệ, và lịch từ tệp .pst của Outlook.

Đầu Trang

Tạo lại một ngoại tuyến Outlook tệp dữ liệu (.ost)

Một số loại tài khoản, chẳng hạn như Microsoft Exchange Server, sử dụng một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến. Loại tệp dữ liệu này là một bản sao thông tin được lưu trên máy chủ thư của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề gì với một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến, tệp có thể được xóa và tạo lại bằng cách tải xuống bản sao của mục của bạn một lần nữa. Chúng tôi không khuyên việc sửa chữa một ngoại tuyến Outlook tệp dữ liệu, vì vậy nếu tệp dữ liệu ngoại tuyến của bạn không có thể dùng, bạn nên tạo lại nó.

 1. Thoát khỏi Outlook.

 2. Mở Panel điều khiển, và trong hộp Tìm kiếm Pa-nen điều khiển , hãy nhập thư, sau đó chọn thư.

 3. Trong hộp thoại Thiết lập thư , hãy chọn Tài khoản email.

  Ghi chú: Thanh tiêu đề của hộp thoại Thiết lập thư có thể chứa tên hồ sơ hiện tại. Để chọn một hồ sơ hiện có khác nhau, chọn Hiện hồ sơ, hãy chọn tên hồ sơ, sau đó chọn thuộc tính.

 4. Chọn tab Tệp dữ liệu , chọn tài khoản Exchange , sau đó chọn Mở vị trí tệp trên thanh công cụ mini.

  Ghi chú: Một cửa sổ File Explorer mở ra vị trí của tệp dữ liệu cho tài khoản Exchange . Hộp thoại Thiết đặt tài khoảnThiết lập thư vẫn sẽ mở, ở phía sau cửa sổ File Explorer.

 5. Đóng Thiết đặt tài khoản và hộp thoại Thiết lập thư , và sau đó trở lại cửa sổ File Explorer.

  Quan trọng: Đảm bảo rằng bạn đóng các hộp thoại hai trước khi bạn xóa tệp. Nếu họ không đóng, Windows có thể hiển thị thông báo lỗi về xung đột.

 6. Trong cửa sổ File Explorer, bấm chuột phải vào tệp dữ liệu Exchange , sau đó chọn xóa.

  Ghi chú: Lần sau khi bạn bắt đầu Outlook, tệp .ost mới được tạo cho tài khoản.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×