Sửa đổi tác vụ truy nhập cơ sở dữ liệu mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mẫu cơ sở dữ liệu Access 2007 nhiệm vụ đã sẵn sàng để sử dụng lần đầu tiên bạn mở, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu để phù hợp tốt hơn với nhu cầu của bạn.

Mẫu cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ trong Access 2007

Tùy chỉnh các tác vụ cơ sở dữ liệu bằng cách thêm trường mới vào bảng nhiệm vụ, sau đó thêm trường đó vào biểu mẫu Danh sách nhiệm vụ , biểu mẫu Chi tiết nhiệm vụ và báo cáo Chi tiết tác vụ .

Thêm trường vào bảng tác vụ

  1. Đóng tất cả mở tab.

  2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm đúp vào bảng tác vụ .

  3. Cuộn sang phải cho đến khi bạn nhìn thấy cột có tên là Thêm trường mới. Bấm đúp vào đầu đề cột, và sau đó nhập tên trường.

Lần đầu tiên bạn nhập dữ liệu trong cột, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu cho bạn.

Thêm trường vào một biểu mẫu hoặc báo cáo

Sau khi một trường đã được thêm vào bảng, bạn có thể rồi thêm nó vào một biểu mẫu hoặc báo cáo.

  1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo trong ngăn dẫn hướng và sau đó bấm Dạng xem bố trí.

  2. Trên tab định dạng , trong nhóm điều khiển , bấm Thêm trường hiện có.

  3. Kéo trường mà bạn muốn từ danh sách trường vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×