Sửa đổi kiểu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn muốn sửa các thuộc tính của một kiểu trong một bên ngoài, tại chỗ hoặc nội bộ biểu định kiểu xếp tầng (CSS), bạn có thể bắt đầu với ngăn tác vụ Thuộc tính CSS hoặc ngăn tác vụ Áp dụng kiểu . Ngăn tác vụ Áp dụng kiểu cho phép bạn sửa bất kỳ kiểu chứa trong biểu định kiểu của trang Web hiện tại, thậm chí kiểu trang Web không sử dụng. Ngăn tác vụ Thuộc tính CSS cho phép bạn sửa chỉ kiểu sử dụng trang Web hiện tại, kiểu mà bạn có thể chọn trong dạng xem hoặc bất kỳ kiểu tệp .css mở bên ngoài.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đổi tên một kiểu dựa trên lớp và đồng thời cập nhật tất cả các tham chiếu đến các kiểu đó, sử dụng lệnh đổi tên lớp học trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu, Quản lý kiểuhoặc Thuộc tính CSS . Nếu bạn đổi tên một lớp học dựa trên kiểu bằng cách dùng hộp thoại Sửa đổi kiểu thay vào đó, các tham chiếu đến kiểu đó không Cập Nhật cho bạn. Phương pháp dù bạn dùng để đổi tên kiểu dựa trên id hoặc thay đổi kiểu chọn bất kỳ kiểu kiểu, tham chiếu đến các kiểu đó chưa được Cập Nhật; bạn phải Cập Nhật chúng chính bạn.

Bạn muốn làm gì?

Đổi tên một kiểu dựa trên lớp

Sửa đổi một kiểu bằng cách sử dụng ngăn tác vụ thuộc tính CSS

Sửa đổi một kiểu bằng cách dùng hộp thoại sửa đổi kiểu

Đổi tên một kiểu dựa trên lớp

 1. Mở trang Web chứa CSS chứa lớp học dựa trên kiểu bạn muốn sửa đổi.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , trỏ tới kiểu dựa trên lớp, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm đổi tên class.

  • Trong ngăn tác vụ Quản lý kiểu hoặc ngăn tác vụ Thuộc tính CSS , bấm chuột phải vào kiểu dựa trên lớp, sau đó bấm đổi tên lớp học.

 3. Trong hộp thoại Đổi tên Class , trong hộp Tên mới , hãy nhập tên mới cho lớp học. Bạn không cần phải nhập một dấu chấm (.) trước khi tên lớp học mới.

 4. Để cập nhật tên lớp học trong tất cả các tham chiếu hiện có để lớp học, hãy bấm đổi tên class tham chiếu trong tệp (#) mà sử dụng biểu định kiểu này.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Sửa đổi một kiểu bằng cách sử dụng ngăn tác vụ thuộc tính CSS

 1. Mở một trang Web sử dụng kiểu mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trong ngăn tác vụ Thuộc tính CSS , nếu kiểu mà bạn muốn sửa đổi không xuất hiện trong danh sách Áp dụng quy tắc , đặt con trỏ của bạn trong nội dung hoặc chọn nội dung sử dụng kiểu mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong danh sách Áp dụng quy tắc , bấm vào tên của kiểu mà bạn muốn sửa đổi.

 4. Trong phần Thuộc tính CSS của ngăn tác vụ Thuộc tính CSS , đặt thuộc tính bạn muốn.

Đầu trang

Sửa đổi một kiểu bằng cách dùng hộp thoại sửa đổi kiểu

 1. Mở bất kỳ trang Web chứa CSS có chứa kiểu mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa một kiểu dựa trên lớp, dựa trên thành phần, hoặc dựa trên id, hãy trỏ tới kiểu trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa đổi kiểu.

  • Để sửa một kiểu tại chỗ, hãy đặt con trỏ của bạn trong nội dung hoặc chọn nội dung sử dụng kiểu, trỏ tới kiểu trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Sửa đổi kiểu.

  • Trong danh sách Áp dụng quy tắc trong ngăn tác vụ Thuộc tính CSS , bấm chuột phải vào kiểu, sau đó bấm Sửa đổi kiểu. Nếu kiểu mà bạn muốn sửa đổi không xuất hiện trong danh sách Áp dụng quy tắc trong ngăn tác vụ, đặt con trỏ của bạn trong nội dung hoặc chọn nội dung sử dụng kiểu mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Để thay đổi tên của kiểu và bộ chọn kiểu, trong hộp chọn của hộp thoại Sửa đổi kiểu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Lưu ý: Bộ chọn tên Class và id không thể chứa khoảng trắng, trừ khi bạn đang tạo một bộ chọn phức tạp.

  • Để sử dụng một bộ chọn thành phần, bấm vào một tên thành phần trên hộp thả xuống chọn .

  • Để sử dụng một bộ chọn id, hãy nhập một số đăng (#) theo sau là tên duy nhất.

  • Để sử dụng một bộ chọn tại chỗ, hãy bấm kiểu tại chỗ trên menu bộ chọn hộp.

  • Để sử dụng một bộ chọn lớp học, hãy nhập một dấu chấm (.) theo sau là tên duy nhất.

   Lưu ý: Để đổi tên một lớp học dựa trên kiểu hiện có và tự động Cập Nhật bất kỳ tham chiếu hiện có thành kiểu đó, sử dụng thủ tục trong phần trước, đổi tên một kiểu dựa trên lớp học.

 4. Trong hộp thể loại , bấm vào một trong các thao tác sau và đặt các thuộc tính bạn muốn định dạng:

  • Phông thiết đặt thuộc tính phông, bao gồm kích cỡ, độ dày, trang trí và màu.

  • Khối đặt chiều cao dòng, căn chỉnh văn bản, văn bản thụt lề và dãn cách văn bản.

  • Nền đặt nền màu và nền thuộc tính ảnh.

  • Viền thiết đặt viền và thuộc tính của nó.

  • Hộp tập hợp các thuộc tính phần đệm và lề của hộp và các thành phần khối mức.

  • Vị trí đặt kích thước và vị trí của hộp và các thành phần khối mức.

  • Bố trí sẽ đặt khả năng hiển thị, trôi nổi và gói hành vi, hình cắt từ và các thuộc tính khác của bố trí của hộp và các thành phần khối mức.

  • Danh sách sẽ đặt các thuộc tính danh sách thành phần, bao gồm kiểu, vị trí và hình ảnh.

  • Bảng sẽ đặt các thuộc tính của thành phần liên quan đến bảng, bao gồm dãn cách, bố trí, thuộc tính viền.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×