Sử dụng trình hướng dẫn tài liệu Word Publisher để cải thiện tài liệu Word của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Publisher 2007 Word tài liệu hướng dẫn định dạng tài liệu Microsoft Word được nhập dưới dạng một ấn phẩm.

  1. Trong danh sách Các loại ấn phẩm , bấm Tài liệu Word được nhập.

  2. Bấm thiết kế và chọn các tùy chọn mà bạn muốn, sau đó bấm tạo.

  3. Trong hộp thoại Nhập tài liệu Word , bấm vào tài liệu Word mà bạn muốn nhập và định dạng, sau đó bấm OK.

    Nếu bạn không nhìn thấy tên của tài liệu mà bạn muốn, duyệt đến thư mục hoặc ổ đĩa chứa tài liệu của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×