Sử dụng #tags để nhãn và chia sẻ thông tin trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Outlook trên web, bạn có thể gắn thẻ từ hoặc cụm từ trong thông điệp email và sự kiện lịch để cho biết một nối kết để biết thêm thông tin về chủ đề.

Thêm thẻ vào email thư hoặc yêu cầu cuộc họp

  1. Nhập một biểu tượng hashtag # trong dòng chủ đề hoặc nội dung của một email thông báo hoặc sự kiện lịch, và mà không cần thêm bất kỳ khoảng trắng, hãy nhập tên của thẻ. Danh sách xuất hiện có chứa thẻ mà đã tồn tại, hãy chọn từ danh sách đó, hoặc tạo một thẻ mới.

    Chọn thẻ từ danh sách

  2. Nhập thư bạn muốn người hoặc nhóm đó để nhận được.

  3. Hoàn tất việc tạo sự kiện email thư hoặc lịch của bạn, và bấm gửi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×