Sử dụng tải lên mạng để nhập tệp PST vào Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho người quản trị. Bạn tìm cách nhập tệp PST vào hộp thư riêng? Hãy xem nhập email, liên hệ, và lịch từ tệp .pst của Outlook

Dùng tùy chọn tải lên mạng và dịch vụ nhập Office 365 để nhập tệp PST vào hộp thư người dùng. Tải lên mạng có nghĩa là bạn tải lên các tệp PST một vùng tạm thời lưu trữ trong đám mây Microsoft. Rồi Office 365 dịch vụ nhập sao chép tệp PST khỏi khu vực lưu trữ hộp thư người dùng đích.

Dưới đây là các bước cần thiết để sử dụng tải lên mạng để nhập tệp PST vào Office 365 hộp thư:

Bước 1: Sao chép SAS URL và cài đặt Azure AzCopy

Bước 2: Tải lên các tệp PST vào Office 365

(Tùy chọn) Bước 3: Dạng xem danh sách các tệp PST tải lên Office 365

Bước 4: Tạo ánh xạ tệp PST nhập

Bước 5: Tạo một công việc PST nhập trong Office 365

Bước 6: Lọc dữ liệu và bắt đầu việc nhập PST

Quan trọng: Bạn phải thực hiện bước 1 chỉ một lần để nhập tệp PST vào hộp thư của Office 365 . Sau khi bạn thực hiện các bước này, hãy làm theo bước 2 đến bước 6 trong mỗi lần bạn muốn tải lên và nhập một lô tệp PST.

Để biết thêm thông tin về việc nhập dữ liệu để Office 365, hãy xem tổng quan về nhập tệp PST vào Office 365.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Bạn phải được phân công vai trò hộp thư nhập xuất trong Exchange Online để nhập tệp PST vào hộp thư của Office 365 . Theo mặc định, vai trò này không được phân công vào bất kỳ nhóm vai trò trong Exchange Online. Bạn có thể thêm hộp thư nhập xuất vai trò nhóm vai trò quản lý tổ chức. Hoặc bạn có thể tạo một nhóm vai trò mới, gán vai trò xuất, nhập hộp thư và sau đó thêm chính bạn là thành viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Thêm vai trò nhóm vai trò" hoặc "Tạo nhóm vai trò" các phần trong quản lý nhóm vai trò.

  Ngoài ra, bạn phải là người quản trị toàn cục trong tổ chức Office 365 của bạn để truy nhập trang nhập (bên dưới Quản lý dữ liệu) trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ Office 365.

 • Bạn cần phải lưu trữ các tệp PST mà bạn muốn nhập vào Office 365 trên một máy chủ tệp hoặc thư mục dùng chung trong tổ chức của bạn. Trong bước 2, bạn sẽ chạy công cụ AzCopy Azure sẽ tải lên các tệp PST mà được lưu trữ trên máy chủ tệp này hoặc được chia sẻ thư mục để Office 365.

 • Quy trình này bao gồm cách sao chép và lưu bản sao của một URL có chứa một phím truy nhập. Thông tin này sẽ được dùng trong bước 2 để tải lên các tệp PST, và trong bước 3 nếu bạn muốn xem danh sách các tệp PST tải lên Office 365. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ URL này như bạn muốn bảo vệ mật khẩu hoặc các thông tin liên quan đến bảo mật. Ví dụ: bạn có thể lưu nó vào một tài liệu Microsoft Word bảo vệ bằng mật khẩu hoặc một ổ đĩa USB được mã hóa. Hãy xem phần thêm thông tin cho một ví dụ về điều này kết hợp URL và khóa.

 • Bạn có thể nhập tệp PST đến hộp thư không hoạt động trong Office 365. Bạn thực hiện điều này bằng cách chỉ định GUID hộp thư không hoạt động trong tham số Mailbox trong ánh xạ tệp PST nhập. Hãy xem bước 4 để biết thêm thông tin.

 • Trong một triển khai hỗn hợp Exchange , bạn có thể nhập tệp PST vào một hộp thư trên nền tảng điện toán đám mây lưu trữ cho một người dùng có hộp thư chính là tại chỗ. Bạn thực hiện điều này bằng cách thực hiện các thao tác sau trong ánh xạ tệp PST nhập:

  • Xác định địa chỉ email cho hộp thư của người dùng tại chỗ trong Mailbox tham số.

  • Xác định giá trị TRUE trong IsArchive tham số.

  Hãy xem bước 4 để biết thêm thông tin.

 • Sau khi tệp PST được nhập vào một hộp thư Office 365 , Giữ duy trì thiết đặt cho hộp thư được bật cho một khoảng thời gian vô. Điều này có nghĩa là chính sách duy trì được gán cho hộp thư sẽ không thể xử lý cho đến khi bạn tắt tính năng duy trì giữ hoặc đặt ngày để tắt giữ. Tại sao chúng tôi để làm điều này? Nếu thư được nhập vào hộp thư cũ, họ có thể bị xóa vĩnh viễn (tẩy) vì thời hạn duy trì của họ đã hết hạn dựa trên các thiết đặt lưu giữ cấu hình cho hộp thư. Cách đặt hộp thư của duy trì giữ sẽ cung cấp cho thời gian chủ sở hữu hộp thư để quản lý các thư mới, nhập hoặc cung cấp cho bạn thời gian để thay đổi thiết đặt duy trì cho hộp thư. Hãy xem phần thêm thông tin cho các gợi ý về việc quản lý giữ duy trì.

 • Cho các câu hỏi thường gặp về cách dùng tải lên mạng để nhập tệp PST vào Office 365, hãy xem FAQ về nhập tệp PST vào Office 365.

Trở về đầu trang

Bước 1: Sao chép SAS URL và cài đặt Azure AzCopy

Bước đầu tiên là tải xuống và cài đặt công cụ Azure AzCopy là công cụ mà bạn sẽ chạy trong bước 2 để tải lên tệp PST để Office 365. Bạn cũng sẽ sao chép SAS URL cho tổ chức của bạn. URL này là kết hợp của URL mạng cho vị trí lưu trữ Azure trong điện toán đám mây Microsoft cho tổ chức của bạn và một khóa chia sẻ quyền truy nhập chữ ký (SAS). Khóa này cung cấp cho bạn quyền cần thiết để tải lên tệp PST vào vị trí lưu trữ Azure của bạn. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ SAS URL. Vẫn là duy nhất để tổ chức của bạn và sẽ được dùng trong bước 2.

Quan trọng: Bạn phải dùng Azure AzCopy Phiên bản 5.2 thành công tải lên tệp PST đến vị trí lưu trữ Azure . Các phiên bản mới hơn của công cụ AzCopy không được hỗ trợ để nhập tệp PST để Office 365. Đảm bảo tải xuống công cụ AzCopy khỏi trang tải lên tệp qua mạng bằng cách làm theo quy trình trong bước này.

 1. Đi tới https://protection.office.com/ và đăng nhập bằng chứng danh cho tài khoản người quản trị trong tổ chức Office 365 của bạn.

 2. Trong ngăn bên trái của Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, bấm quản trị dữ liệu > nhập.

  Ghi chú: Như đã nói, bạn phải là người quản trị toàn cục trong tổ chức Office 365 của bạn để truy nhập trang nhậpTrung tâm Bảo mật & Tuân thủ.

 3. Trên trang nhập , hãy bấm Biểu tượng Thêm mới nhập công việc.

  Trình hướng dẫn nhập công việc được hiển thị.

 4. Nhập tên cho việc nhập PST, sau đó bấm tiếp theo. Dùng chữ cái, số, dấu gạch ngang và dấu gạch dưới. Bạn không thể sử dụng chữ hoa chữ cái hoặc bao gồm khoảng trắng trong tên.

 5. Trên trang chọn nhập chức kiểu , bấm tải dữ liệu của bạn và sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trong bước 2, hãy bấm hiện tải lên mạng SAS URL.

 7. Sau khi URL được hiển thị, sao chép và lưu nó vào một tệp. Đảm bảo sao chép URL toàn bộ.

 8. Trong bước 3, bấm tải xuống Azure AzCopy công cụ để tải xuống và cài đặt công cụ AzCopy Azure .

 9. Trong cửa sổ bật lên, hãy bấm chạy để cài đặt AzCopy.

  Ghi chú: Hãy đảm bảo cài đặt công cụ AzCopy trong vị trí mặc định (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) trên máy tính chạy Windows 64-bit).

 10. Bấm hủy để đóng trang tải lên điện toán đám mây .

Trở về đầu trang

Bước 2: Tải tệp PST của bạn lên Office 365

Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng công cụ AzCopy.exe để tải lên tệp PST để Office 365. Công cụ này tải lên và lưu chúng trong một vị trí lưu trữ Azure trong điện toán đám mây của Microsoft. Để hoàn tất bước này, các tệp PST có thể nằm trong một chia sẻ tệp hoặc tệp máy chủ trong tổ chức của bạn. Điều này được gọi là thư mục nguồn trong thủ tục sau đây. Mỗi lần bạn chạy công cụ AzCopy, bạn có thể chỉ định một thư mục nguồn khác nhau.

 1. Mở dấu nhắc lệnh trên máy tính cục bộ của bạn.

 2. Đi đến thư mục mà bạn đã cài đặt công cụ AzCopy.exe trong bước 1. Nếu bạn đã cài đặt công cụ ở vị trí mặc định, hãy đi đến % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

 3. Chạy lệnh sau đây để tải các tệp PST lên Office 365.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  Bảng sau đây mô tả các tham số và giá trị bắt buộc của chúng. Lưu ý rằng thông tin bạn cấp trong bước trước đó được dùng trong các giá trị cho các tham số.

  Tham số

  Mô tả

  Ví dụ

  /Source:

  Xác định nguồn directory trong tổ chức của bạn chứa các tệp PST sẽ được tải lên Office 365.

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  Xác định URL SAS bạn cấp trong bước 1.

  Đảm bảo bao quanh giá trị tham số này với dấu nháy kép ("").

  Mẹo: (Tùy chọn) Bạn có thể chỉ định một thư mục con trong vị trí lưu trữ Azure để tải lên các tệp PST vào. Bạn thực hiện điều này bằng cách thêm một vị trí thư mục con (sau khi "ingestiondata") trong SAS URL. Ví dụ đầu tiên không xác định một thư mục con; có nghĩa là gì các PST sẽ được tải lên thư mục gốc (có tên là ingestiondata) của vị trí lưu trữ Azure. Ví dụ thứ hai tải các tệp PST sang một thư mục con (có tên là PSTFiles) trong thư mục gốc của vị trí lưu trữ Azure.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  Hoặc

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Đầu ra thông báo trạng thái tính vào một tệp nhật ký. Theo mặc định, tệp nhật ký tính tên là AzCopyVerbose.log trong % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Nếu bạn chỉ định một vị trí tệp hiện có cho tùy chọn này, Nhật ký tính sẽ được nối với tệp đó.

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  Khóa chuyển tùy chọn này xác định chế độ đệ quy sao cho công cụ AzCopy sẽ sao chép tệp PST nằm trong thư mục con trong thư mục nguồn được xác định bởi /Source: tham số.

  Ghi chú: Nếu bạn bao gồm khóa chuyển này, các tệp PST trong thư mục con sẽ có một tên đường dẫn tệp khác trong vị trí lưu trữ Azure sau khi họ đang tải lên. Bạn sẽ có để xác định tên đường dẫn tệp chính xác trong tệp CSV mà bạn tạo trong bước 4.

  /S

  Đây là ví dụ về cú pháp công cụ AzCopy.exe bằng giá trị thực tế dành cho mỗi tham số:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  Sau khi bạn chạy lệnh, trạng thái Hiển thị thư có hiện tiến độ tải lên các tệp PST. Một thông báo trạng thái cuối cùng Hiển thị tổng số các tệp được tải lên thành công.

  Mẹo: Sau khi bạn thành công chạy lệnh AzCopy.exe và xác nhận rằng tất cả các tham số là chính xác, lưu bản sao của cú pháp dòng lệnh cho cùng một tệp (bảo đảm) mà bạn đã sao chép thông tin bạn cấp trong bước 1. Sau đó, bạn có thể sao chép và dán lệnh này trong một dấu nhắc lệnh mỗi lần bạn muốn chạy công cụ AzCopy.exe để tải lên tệp PST để Office 365. Giá trị duy nhất, bạn có thể để thay đổi là những /Source: tham số. Điều này tùy thuộc vào thư mục nguồn tệp PST nằm ở đâu.

Trở về đầu trang

(Tùy chọn) Bước 3: Dạng xem danh sách các tệp PST tải lên Office 365

Như một bước tùy chọn, bạn có thể cài đặt và sử dụng Microsoft Azure dung lượng lưu trữ Explorer (đây là một công cụ miễn phí, mở nguồn) để xem danh sách các tệp PST bạn đã tải lên Azure blob. Có hai lý do thuyết phục để thực hiện điều này:

 • Xác nhận rằng tệp PST từ thư mục dùng chung hoặc tệp máy chủ trong tổ chức của bạn đã được tải lên Azure blob thành công.

 • Xác nhận tên tệp (và tên đường dẫn thư mục con, nếu bạn bao gồm một) cho mỗi tệp PST tải lên Azure blob. Điều này rất hữu ích khi bạn đang tạo PST ánh xạ tệp trong bước tiếp theo, vì bạn phải xác định tên đường dẫn thư mục và tên tệp cho mỗi tệp PST. Xác nhận những tên này có thể giúp giảm lỗi tiềm năng trong tệp PST ánh xạ của bạn.

Microsoft Azure dung lượng lưu trữ Explorer là trong bản xem trước.

Quan trọng: Bạn không thể sử dụng Storage Explorer Azure để xóa các tệp PST bạn đã tải lên đối tượng nhị phân lớn Azure. Nếu bạn cố xóa một tệp PST, bạn sẽ nhận được lỗi do không có quyền bắt buộc. Lưu ý rằng tất cả các tệp PST sẽ được xóa tự động khỏi khu vực lưu trữ Azure của bạn. Nếu không có công việc nhập nào đang thực hiện thì tất cả các tệp PST trong vùng chứa ingestiondata sẽ bị xóa sau 30 ngày kể từ khi công việc nhập gần đây nhất được tạo.

Để cài đặt Azure dung lượng lưu trữ Explorer và kết nối với vùng Azure dung lượng lưu trữ của bạn:

 1. Tải xuống và cài đặt công cụ Microsoft Azure dung lượng lưu trữ Explorer.

 2. Bắt đầu Microsoft Azure dung lượng lưu trữ Explorer, bấm chuột phải vào Tài khoản lưu trữ trong ngăn bên trái, sau đó bấm kết nối với kho lưu trữ Azure.

  Bấm chuột phải vào tài khoản lưu trữ và sau đó bấm kết nối với kho lưu trữ Azure
 3. Bấm dùng một chữ ký (SAS) truy nhập được chia sẻ kết nối hoặc URI chuỗi và bấm tiếp theo.

 4. Bấm dùng SAS URI , dán URL SAS bạn cấp trong bước 1 trong vào trong hộp dưới URI, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang kết nối tóm tắt , bạn có thể xem lại thông tin kết nối, sau đó bấm kết nối.

  Mở bộ chứa ingestiondata ; nó chứa các tệp PST bạn đã tải lên trong bước 2. Bộ chứa ingestiondata nằm trong phần Lưu trữ các tài khoản > (SAS-Attached dịch vụ) > Blob Containers.

  Khám phá dung lượng lưu trữ Azure Hiển thị danh sách các tệp PST bạn đã tải lên
 6. Khi bạn hoàn tất sử dụng Microsoft Azure dung lượng lưu trữ Explorer, bấm chuột phải vào ingestiondata, sau đó bấm tách rời ngắt kết nối từ vùng Azure dung lượng lưu trữ của bạn. Nếu không, bạn sẽ nhận được lỗi lần sau khi bạn tìm cách đính kèm.

  Bấm chuột phải vào uống và bấm tách rời ngắt kết nối từ vùng dung lượng lưu trữ Azure của bạn

Trở về đầu trang

Bước 4: Tạo ánh xạ tệp PST nhập

Sau khi các tệp PST đã được tải lên vị trí lưu trữ AzureOffice 365 tổ chức của mình, bước tiếp theo là tạo một dấu phẩy phân tách giá trị (CSV) tệp xác định những hộp thư người dùng các tệp PST sẽ được nhập vào. Bạn sẽ gửi tệp CSV này trong bước tiếp theo khi bạn tạo một công việc nhập PST.

 1. Tải xuống bản sao của tệp PST nhập ánh xạ.

 2. Mở hoặc lưu tệp CSV vào máy tính cục bộ của bạn. Ví dụ sau đây Hiển thị một đã hoàn thành PST ánh xạ tệp nhập (mở trong NotePad). Thật dễ dàng hơn để sử dụng Microsoft Excel để sửa tệp CSV.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  Hàng đầu tiên hoặc hàng tiêu đề của tệp CSV liệt kê các tham số sẽ được dùng bởi dịch vụ nhập PST để nhập các tệp PST vào hộp thư người dùng. Mỗi tên tham biến được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi hàng dưới hàng tiêu đề đại diện cho giá trị tham số để nhập tệp PST vào hộp thư cụ thể. Bạn sẽ cần một hàng cho mỗi tệp PST mà bạn muốn nhập vào hộp thư người dùng. Đảm bảo thay thế dữ liệu chỗ dành sẵn trong ánh xạ tệp với dữ liệu thực tế của bạn.

  Ghi chú: Không thay đổi bất kỳ điều gì trong hàng tiêu đề, bao gồm các tham số SharePoint ; họ sẽ bị bỏ qua trong quá trình nhập PST.

 3. Sử dụng thông tin trong bảng sau đây để nhập tệp CSV với thông tin yêu cầu.

  Tham số

  Mô tả

  Ví dụ

  Workload

  Xác định dịch vụ Office 365 dữ liệu sẽ được nhập vào. Để nhập các tệp PST vào hộp thư người dùng, hãy dùng Exchange.

  Exchange

  FilePath

  Xác định vị trí thư mục trong vị trí lưu trữ Azure bạn tải lên các tệp PST vào trong bước 2.

  Nếu bạn không bao gồm một tên tùy chọn thư mục con trong URL SAS trong tham số /Dest: trong bước 2, để tham số này trống trong tệp CSV. Nếu bạn bao gồm tên thư mục con, xác định nó trong tham số này (xem ví dụ thứ hai). Giá trị cho tham số này được phân biệt chữ hoa chữ thường.

  Một trong hai cách, không bao gồm "ingestiondata" trong giá trị tham số FilePath .

  Quan trọng: Viết hoa tên đường dẫn tệp phải giống như trường hợp bạn đã sử dụng nếu bạn có một tên tùy chọn thư mục con trong URL SAS trong tham số /Dest: trong bước 2. Ví dụ, nếu bạn dùng PSTFiles tên thư mục con trong bước 2 và sau đó dùng pstfiles trong tham số FilePath trong tệp CSV, nhập tệp PST sẽ thất bại. Đảm bảo cùng một trường hợp sử dụng trong cả hai phiên bản.

  (Hãy để trống)

  Hoặc

  PSTFiles

  Name

  Xác định tên của tệp PST sẽ được nhập vào hộp thư của người dùng. Giá trị cho tham số này được phân biệt chữ hoa chữ thường.

  Quan trọng: Viết hoa tên tệp PST trong tệp CSV phải giống như tệp PST mà đã được tải lên vị trí lưu trữ Azure trong bước 2. Ví dụ, nếu bạn sử dụng annb.pst tham số Name trong tệp CSV, nhưng tên của tệp PST thực tế là AnnB.pst, nhập tệp PST đó sẽ không thành công. Đảm bảo rằng tên PST trong tệp CSV dùng cùng một trường hợp dưới dạng tệp PST thực tế.

  annb.pst

  Mailbox

  Xác định địa chỉ email của hộp thư vào tệp PST sẽ được nhập vào.

  Để nhập tệp PST đến hộp thư không hoạt động, bạn phải xác định hộp thư GUID cho tham số này. Để có được GUID này, hãy chạy lệnh PowerShell sau đây trong Exchange Online: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  Ghi chú: Trong một số trường hợp, bạn có thể có nhiều hộp thư với cùng địa chỉ email, trong đó một hộp thư là một hộp thư hiện hoạt và hộp thư khác đang ở trạng thái đã xóa mềm (hoặc không hoạt động). Trong các trường hợp, bạn đã xác định hộp thư GUID để nhận dạng duy nhất vào hộp thư để nhập tệp PST vào. Để có được này GUID cho hộp thư hiện hoạt, hãy chạy lệnh PowerShell sau đây: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid. Để có được GUID cho hộp thư đã xóa mềm (hoặc không hoạt động), hãy chạy lệnh này Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  Hoặc

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  Xác định hoặc không nhập tệp PST vào hộp thư của người dùng lưu trữ. Có hai tùy chọn:

  • FALSE   Nhập các tệp PST vào hộp thư chính của người dùng.

  • TRUE   Nhập các tệp PST vào hộp thư của người dùng lưu trữ.

  Nếu bạn để trống tham số này, tệp PST được nhập vào hộp thư chính của người dùng.

  Ghi chú: Để nhập tệp PST vào hộp thư trên nền tảng điện toán đám mây lưu trữ cho một người dùng có hộp thư chính là tại chỗ, chỉ cần chỉ định đúng cho tham số này và xác định địa chỉ email cho hộp thư tại cơ sở của người dùng cho tham số Mailbox .

  FALSE

  Hoặc

  TRUE

  TargetRootFolder

  Xác định thư mục hộp thư vào tệp PST được nhập vào.

  • Nếu bạn để trống tham số này, PST sẽ được nhập vào một thư mục mới có tên nhập nằm ở mức gốc của hộp thư (cùng cấp độ với thư mục hộp thư đến và các thư mục hộp thư mặc định khác).

  • Nếu bạn chỉ định /, các mục trong tệp PST sẽ được nhập trực tiếp trong thư mục hộp thư đến của người dùng.

  • Nếu bạn chỉ định /<foldername>, các mục trong tệp PST sẽ được nhập vào một thư mục có tên là < foldername >. Ví dụ, nếu bạn dùng /ImportedPst, mục nào được nhập vào một thư mục có tên là ImportedPst. Thư mục này sẽ được đặt trong hộp thư của người ở cùng mức như hộp thư đến thư mục.

  Mẹo: Cân nhắc việc chạy một vài kiểm tra lô để thử nghiệm với tham số này, vì vậy bạn có thể xác định vị trí thư mục tốt nhất để nhập tệp PST vào.

  (Hãy để trống)

  Hoặc

  /

  Hoặc

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  Tham số tùy chọn này xác định một giá trị số cho trang mã để sử dụng để nhập tệp PST trong định dạng tệp ANSI. Tham số này được dùng để nhập tệp PST từ tổ chức tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn (CJK) vì các ngôn ngữ thường sử dụng một bộ ký tự byte kép (DBCS) cho ký tự mã hóa. Nếu tham số này không được dùng để nhập tệp PST cho những ngôn ngữ dùng DBCS cho tên thư mục hộp thư, thư mục tên mức độ thường xuyên bị cắt xén sau khi nhập.

  Để biết danh sách các giá trị được hỗ trợ để sử dụng cho tham số này, hãy xem Mã trang mã định danh.

  Ghi chú: Như đã nêu, đây là một tham số tùy chọn và bạn không cần phải bao gồm trong tệp CSV. Hoặc bạn có thể bao gồm nó và để giá trị trống cho một hoặc nhiều hàng.

  (Hãy để trống)

  Hoặc

  932 (là mã trang mã định danh cho tiếng Nhật ANSI/OEM)

  SPFileContainer

  Để nhập PST, để tham số này trống.

  Không áp dụng

  SPManifestContainer

  Để nhập PST, để tham số này trống.

  Không áp dụng

  SPSiteUrl

  Để nhập PST, để tham số này trống.

  Không áp dụng

Trở về đầu trang

Bước 5: Tạo một công việc PST nhập trong Office 365

Bước tiếp theo là tạo việc nhập PST trong dịch vụ nhập trong Office 365. Như đã giải thích, bạn sẽ gửi tệp PST nhập ánh xạ bạn đã tạo trong bước 4. Sau khi bạn tạo công việc mới, Office 365 phân tích dữ liệu trong các tệp PST và sau đó cung cấp cho bạn cơ hội để lọc dữ liệu thực sự lấy được nhập vào hộp thư được xác định trong tệp PST nhập ánh xạ (xem bước 6).

 1. Đi tới https://protection.office.com và đăng nhập bằng chứng danh cho tài khoản người quản trị trong tổ chức Office 365 của bạn.

 2. Trong ngăn bên trái của Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, bấm Quản lý dữ liệu và sau đó bấm nhập.

 3. Trên trang nhập , hãy bấm Biểu tượng Thêm mới nhập công việc.

  Ghi chú: Như đã nói, bạn phải được phân công vai trò hộp thư nhập xuất trong Exchange Online để tạo một công việc nhập để nhập tệp PST vào hộp thư của Office 365 .

 4. Nhập tên cho việc nhập PST, sau đó bấm tiếp theo. Dùng chữ cái, số, dấu gạch ngang và dấu gạch dưới. Bạn không thể sử dụng chữ hoa chữ cái hoặc bao gồm khoảng trắng trong tên.

 5. Trên trang chọn nhập chức kiểu , bấm tải dữ liệu của bạn và sau đó bấm tiếp theo.

 6. Trong bước 4 trên trang tải lên điện toán đám mây , hãy bấm vào kết thúc tải lên các tệp của tôitôi có quyền truy nhập vào ánh xạ tệp hộp kiểm, sau đó bấm tiếp.

 7. Bấm chọn ánh xạ tệp để gửi tệp PST nhập ánh xạ bạn đã tạo trong bước 4.

 8. Sau khi tên CSV tệp xuất hiện bên dưới ánh xạ tên tệp, hãy bấm xác thực để kiểm tra tệp CSV của bạn để biết lỗi.

  Tệp CSV có thể xác thực thành công để tạo một công việc nhập PST. Lưu ý tên tệp được thay đổi thành màu xanh lục sau khi nó được xác thực thành công. Nếu không hợp lệ vào, bấm vào nối kết dạng xem Nhật ký . Báo cáo lỗi xác thực được mở, với một thông báo lỗi cho mỗi hàng trong tệp không thành công.

 9. Sau khi ánh xạ tệp PST được xác thực thành công, đọc tài liệu điều khoản và điều kiện, sau đó bấm vào hộp kiểm.

 10. Bấm lưu để nộp công việc, sau đó bấm đóng sau khi tạo thành công việc.

  Trạng thái bay ra trang được hiển thị, với trạng thái phân tích đang thực hiện và việc nhập mới được hiển thị trong danh sách trên trang nhập .

 11. Bấm làm mới Biểu tượng Làm mới Cập nhật thông tin trạng thái được hiển thị trong cột trạng thái . Khi phân tích này đã hoàn thành và dữ liệu sẵn sàng để được nhập, trạng thái được thay đổi để phân tích đã hoàn thành.

  Bạn có thể bấm việc nhập để hiển thị phần mở ra trang trạng thái, chứa thông tin chi tiết về việc nhập chẳng hạn như trạng thái của mỗi tệp PST liệt kê trong tệp ánh xạ.

Trở về đầu trang

Bước 6: Lọc dữ liệu và bắt đầu việc nhập PST

Sau khi bạn tạo công việc nhập trong bước 5, Office 365 phân tích dữ liệu trong các tệp PST (theo một cách an toàn và bảo mật) bằng cách xác định thời hạn của các mục và các loại thư khác bao gồm trong các tệp PST. Khi hoàn tất phân tích và dữ liệu sẵn sàng để nhập, bạn có thể chọn để nhập dữ liệu chứa trong các tệp PST hoặc bạn có thể cắt dữ liệu được nhập bằng cách thiết đặt bộ lọc kiểm soát dữ liệu nào được nhập.

 1. Trên nhập trang trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, hãy bấm sẵn sàng để nhập vào Office 365 dành cho việc nhập mà bạn đã tạo trong bước 5.

  Bay ra trang hiển thị thông tin về các tệp PST và các thông tin về việc nhập.

 2. Bấm nhập vào Office 365.

  Lọc dữ liệu trang được hiển thị. Nó chứa thông tin phân tích dữ liệu từ analysis thực hiện trên các tệp PST bởi Office 365, bao gồm thông tin về thời hạn của dữ liệu.

  Tại thời điểm này, bạn có thể chọn để lọc dữ liệu mà sẽ được nhập hoặc nhập tất cả dữ liệu là.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để cắt tỉa dữ liệu mà bạn nhập, hãy bấm có, tôi muốn lọc trước khi nhập.

   Để được hướng dẫn từng bước chi tiết về lọc dữ liệu trong các tệp PST và sau đó bắt đầu việc nhập, hãy xem lọc dữ liệu khi nhập các tệp PST vào Office 365.

   Hoặc

  2. Nhập tất cả dữ liệu trong các tệp PST, hãy bấm không, tôi muốn nhập mọi thứ, và bấm tiếp theo.

 4. Bấm nhập dữ liệu để bắt đầu việc nhập.

  Trạng thái của việc nhập là hiển thị trên trang nhập . Bấm Biểu tượng Làm mới làm mới để cập nhật thông tin trạng thái được hiển thị trong cột trạng thái . Bấm việc nhập để hiển thị trạng thái bay ra trang, Hiển thị trạng thái thông tin về mỗi tệp PST được nhập.

Thêm thông tin

 • Tại sao nhập tệp PST vào Office 365?

  • Nó là một cách hay để di chuyển email của tổ chức của bạn đến Office 365.

  • Điều này sẽ giúp địa chỉ tuân thủ nhu cầu của tổ chức của bạn bằng cách cho phép bạn:

   • Cho phép lưu trữ hộp thư để cung cấp cho người dùng dung lượng lưu trữ bổ sung hộp thư.

   • Vị trí hộp thư trên giữ để giữ lại nội dung.

   • Sử dụng công cụ Microsoft khám phá điện tử để tìm kiếm nội dung trong hộp thư.

   • Sử dụng chính sách duy trì để điều khiển khoảng thời gian nội dung hộp thư sẽ được giữ lại.

   • Tìm kiếm Nhật ký kiểm nghiệm Office 365 cho sự kiện liên quan đến hộp thư.

  • Nó sẽ giúp bảo vệ chống lại mất dữ liệu. Tệp PST được nhập vào hộp thư Office 365 thừa kế các tính năng cao trạng thái sẵn sàng của Exchange Online, thay vì lưu trữ dữ liệu trên máy tính của một người dùng.

  • Dữ liệu sẵn dùng cho người dùng từ tất cả thiết bị vì nó được lưu trữ trong đám mây.

 • Đây là ví dụ URL chia sẻ quyền truy nhập chữ ký (SAS) được cấp trong bước 1. Ví dụ này cũng chứa cú pháp cho lệnh mà bạn chạy trong công cụ AzCopy.exe để tải lên tệp PST để Office 365. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ SAS URL giống như bạn muốn bảo vệ mật khẩu hoặc các thông tin liên quan đến bảo mật.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • Như đã giải thích, Office 365 nhập bật dịch vụ duy trì giữ thiết (cho một khoảng thời gian vô) sau khi tệp PST được nhập vào hộp thư. Điều này có nghĩa là thuộc tính RetentionHoldEnabled được đặt True sao cho chính sách duy trì được gán cho hộp thư sẽ không thể xử lý. Điều này cung cấp cho thời gian chủ sở hữu hộp thư để quản lý thư mới nhập bởi ngăn chặn việc xóa bỏ hoặc lưu trữ chính sách từ xóa hoặc lưu trữ thư cũ hơn. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để quản lý giữ duy trì này:

  • Sau khi một thời gian nhất định, bạn có thể tắt giữ duy trì bằng cách chạy lệnh Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false . Để được hướng dẫn, hãy xem giữ chỗ một hộp thư trên duy trì.

  • Bạn có thể cấu hình chế độ giữ duy trì sao cho nó sẽ bị tắt trên một số ngày trong tương lai. Bạn thực hiện điều này bằng cách chạy lệnh Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> . Ví dụ, giả định rằng ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 2016 và bạn muốn giữ duy trì bị tắt trong 30 ngày, bạn sẽ chạy lệnh sau đây: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. Trong trường hợp này, bạn sẽ bỏ thuộc tính RetentionHoldEnabled được đặt là true. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập hộp thư.

  • Bạn có thể thay đổi thiết đặt cho chính sách duy trì được gán cho hộp thư mục cũ hơn vốn được nhập sẽ không thể ngay lập tức đã xóa hoặc di chuyển đến hộp thư của người dùng lưu trữ. Ví dụ, bạn có thể kéo dài thời hạn duy trì cho việc xóa bỏ hoặc lưu trữ chính sách được gán cho hộp thư. Trong trường hợp này, bạn có thể tắt giữ duy trì trên hộp thư sau khi bạn thay đổi thiết đặt chính sách duy trì. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập một kho lưu trữ và xóa chính sách cho hộp thư trong tổ chức Office 365 của bạn.

Trở về đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×