Sử dụng tính năng nhắn tin ngoại tuyến trong Skype for Business

Sử dụng tính năng nhắn tin ngoại tuyến trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bây giờ bạn có thể gửi tin nhắn Skype for Business cho liên hệ của mình ngay cả khi họ chưa đăng nhập.

Tính năng này cho phép liên hệ của bạn biết rằng bạn đã cố gắng liên lạc với họ. Bạn không cần phải chờ đến khi ai đó trực tuyến mới gửi tin nhắn cho họ. Và bạn không còn nhận được thông báo "không thể gửi tin nhắn này" khi bạn gửi tin nhắn cho ai đó đang ngoại tuyến.

Gửi tin nhắn cho liên hệ ngoại tuyến

Khi bạn bắt đầu gửi tin nhắn Skype for Business cho ai đó đang ngoại tuyến, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận rằng mặc dù người này đang ngoại tuyến, họ sẽ nhận được tin nhắn.

Thông báo cho biết người nhận đang ngoại tuyến.

Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng tính năng Nhắn tin ngoại tuyến cho hội thoại giữa hai người.

Truy xuất tin nhắn bị nhỡ

Nếu bạn đã nhận được tin nhắn trong khi đang ngoại tuyến, bạn sẽ được thông báo trong Skype for Business cũng như thông qua Thông báo Windows.

Xem tin nhắn bị nhỡ của bạn trong Skype for Business

Truy nhập tin nhắn bị nhỡ từ trang IM trong Skype for Business của bạn

Trong Skype for Business:

  • Bấm đúp để mở hội thoại bị nhỡ.

  • Tin nhắn chưa đọc trong hội thoại sẽ được chỉ báo bằng chấm màu cam.

  • Chỉ báo hội thoại bị nhỡ sẽ tự động xóa sau khi bạn đã xem hoặc tab qua các hội thoại.

Nhận thông báo khi có tin nhắn bị nhỡ qua Thông báo Windows

Thông báo Windows sẽ báo cho bạn khi có tin nhắn bị nhỡ.

Nhận thông báo về tin nhắn bị nhỡ qua Thông báo Windows

Bạn chưa nhìn thấy tính năng này?

Nếu bạn thấy tính năng nhắn tin ngoại tuyến không sẵn dùng trong máy khách Skype for Business của mình, có thể là do:

Đó sắp ra mắt    Tính năng này sẽ lăn ra để tổ chức của bạn trong một bản Cập Nhật Office sắp tới cho Skype for Business 2016 Click-to-Run máy khách.

Nó đã chưa được được bật    Tính năng nhắn tin ngoại tuyến tùy thuộc vào thuộc tính EnableIMAutoArchiving đặt là true. Nếu thiết đặt được đặt là False, nhắn tin ngoại tuyến sẽ không được hỗ trợ. Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn để được trợ giúp và gửi một nối kết tới chủ đề trợ giúp quản trị bật hoặc tắt chế độ ngoại tuyến IM cho người quản trị.

Dịch vụ Exchange là không sẵn dùng    Bạn cần phải có Exchange Online hoặc Exchange Server 2013 để xem tin nhắn trực tuyến trong Skype for Business. Liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn để được trợ giúp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×