Sử dụng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách đưa tên miền riêng của bạn lên Outlook.com Premium, và tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc thiết lập Outlook.com Premium với tên miền riêng của bạn.

Lưu ý: Cung cấp độc lập Outlook.com Premium đã đóng để cho người đăng ký mới trong mười 2017. Nhiều trong những lợi ích thuê bao độc lập đã bao gồm trong thuê bao Office 365 Home và Office 365 Personal. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Outlook.com Premium đóng để cho thuê bao mới.

Trên bảng điều khiển Premium Outlook.com , chọn sử dụng tên miền riêng của tôi.

Ảnh chụp màn hình của việc sử dụng nút tên miền riêng của tôi.

Nhập tên miền hiện có của bạn và chọn tiếp tục.

Ảnh chụp màn hình của việc sử dụng trang tên miền riêng của bạn.

Lưu ý: Chọn tôi không muốn dùng tên miền riêng của tôi ở bất kỳ điểm nào để hủy bỏ quá trình này.

Nếu tên miền của bạn được đăng ký với một đối tác Microsoft (chẳng hạn như GoDaddy):

 1. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của bạn. Chọn đăng nhập vào... để tiếp tục. Trình duyệt của bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang web bảo mật của đối tác.

  Ảnh chụp màn hình của nút đăng nhập vào tài khoản cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

 2. Đăng nhập bằng tên người dùng (hoặc khách hàng số) và mật khẩu cho tài khoản cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

 3. Chọn cho phép hoặc chấp nhận để trao cho Microsoft quyền để tự động Cập Nhật bản ghi hệ thống (DNS) tên thư (MX) tên miền cho miền của bạn.

  Ảnh chụp màn hình của nút chấp nhận trên trang xác nhận GoDaddy truy nhập.

  Cảnh báo: Sau khi bản ghi MX cho tên miền của bạn được Cập Nhật, bất kỳ địa chỉ email hiện có trên tên miền của bạn sẽ không nhận được email cho đến khi bạn thiết lập trong Outlook.com Premium.

 4. Trên trang tiếp theo, tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn bằng cách dùng tên miền email của bạn và hoàn thành Outlook.com Premium kiểm xuất quy trình.

Nếu tên miền của bạn được đăng ký với nhà cung cấp khác mà không phải là một đối tác Microsoft:

 1. Bạn sẽ cần phải theo cách thủ công xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền và Cập Nhật bản ghi hệ thống (DNS) thư (MX) miền tên của bạn. Mở một cửa sổ trình duyệt mới hoặc tab và đi đến trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn để đăng nhập bằng chứng danh cho tài khoản cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

 2. Sau khi bạn đã thành công đăng nhập vào tài khoản cơ quan đăng ký tên miền, trở lại Outlook.com Premium thiết lập trang và chọn hộp kiểm bên cạnh tôi đã thành công đăng nhập vào cơ quan đăng ký tên miền.

  Ảnh chụp màn hình của kiểm tra hộp cho tôi đã thành công đăng nhập vào cơ quan đăng ký tên miền.

 3. Trên trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn, tìm thiết đặt DNS cho tên miền của bạn. Thiết đặt DNS có thể được gọi là Edit DNS, tên miền thiết đặt, thiết đặt nâng cao, hoặc điều gì đó tương tự.

 4. Sau khi bạn đã tìm thấy các thiết đặt DNS cho tên miền của bạn trên trang web của nhà đăng ký tên miền, trở lại trang thiết lập Outlook.com Premium và chọn hộp kiểm bên cạnh tôi tìm thấy các DNS thiết đặt cho...

  Ảnh chụp màn hình của kiểm tra hộp cho tôi tìm thấy các thiết đặt DNS cho tên miền của tôi.

 5. Trên trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn, dưới thiết đặt DNS cho tên miền của bạn, hãy tạo một bản ghi MX mới bằng cách dùng thông tin trên trang thiết lập Premium Outlook.com bên dưới "bước 3. Tạo bản ghi MX mới".

  Bạn có thể phải xác định "MX" là loại bản ghi DNS. Xóa bỏ bất kỳ bản ghi MX nào khác hiện hữu sẵn cho tên miền. Khi bạn thực hiện xong, hãy đảm bảo lưu các thiết đặt bản ghi MX mới trên trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn.

 6. Sau khi bạn đã tạo bản ghi MX mới cho tên miền của bạn trên trang web của nhà đăng ký tên miền, trở lại trang thiết lập Outlook.com Premium và chọn hộp kiểm bên cạnh tôi đã tạo bản ghi MX mới, sau đó chọn nút tiếp theo . Microsoft sẽ cố gắng tự động xác nhận bản ghi MX mới.

  Ảnh chụp màn hình của kiểm tra hộp cho tôi đã tạo bản ghi MX mới.

  Cảnh báo: Sau khi bản ghi MX cho tên miền của bạn được Cập Nhật, bất kỳ địa chỉ email hiện có trên tên miền của bạn sẽ không nhận được email cho đến khi họ đang thiết lập trong Outlook.com Premium. Khi mời người khác tham gia thuê bao của bạn, hãy đảm bảo bạn không gửi thư mời đến địa chỉ của họ tại tên miền mà bạn đã cập nhật, như những địa chỉ email sẽ không nhận được email cho đến khi chúng đã được thiết lập trong Outlook.com Premium.

 7. Trên trang tiếp theo, tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn bằng cách dùng tên miền email của bạn và hoàn thành Outlook.com Premium kiểm xuất quy trình.

Có, bạn có thể dùng tên miền của bạn trực tiếp Windows Outlook.com Premium.

 1. Trên bảng điều khiển Premium Outlook.com , chọn sử dụng tên miền riêng của tôi.

  Ảnh chụp màn hình của việc sử dụng nút tên miền riêng của tôi.

 2. Nhập Windows Live tên miền của bạn và chọn tiếp tục.

 3. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản của bạn. Chọn đăng nhập vào... để tiếp tục. Trình duyệt của bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến trang web bảo mật của đối tác.

 4. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Windows Live tên miền của bạn.

 5. Chọn cho phép hoặc chấp nhận để trao cho Microsoft quyền để tự động Cập Nhật bản ghi hệ thống (DNS) tên email (MX) tên miền cho miền của bạn.

  Cảnh báo: Sau khi bản ghi MX cho tên miền của bạn được Cập Nhật, bất kỳ địa chỉ email hiện có trên tên miền của bạn sẽ không nhận được email cho đến khi họ đang thiết lập trong Outlook.com Premium. Khi mời người khác tham gia thuê bao của bạn, hãy đảm bảo bạn không gửi thư mời đến địa chỉ của họ tại tên miền mà bạn đã cập nhật, như những địa chỉ email sẽ không nhận được email cho đến khi chúng đã được thiết lập trong Outlook.com Premium.

 6. Trên trang tiếp theo, tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn bằng cách dùng tên miền email của bạn và hoàn thành Outlook.com Premium kiểm xuất quy trình.

Có, của bạn Outlook.com Premium thuê bao là cùng một mức giá cho dù bạn sử dụng tên miền riêng của bạn hoặc tạo một tên miền email được cá nhân hóa khi bạn đăng ký. Nếu bạn sử dụng tên miền riêng của bạn, bạn sẽ không thể bị tính phí bởi Microsoft cho chi phí hàng năm của tên miền tùy chỉnh của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có trách nhiệm đối với bất kỳ phí từ cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

Bạn có thể dùng tên miền từ bất kỳ cơ quan đăng ký cho phép bạn sửa hoặc thay đổi của bạn (DNS) hệ thống thư (MX) bản ghi tên miền.

Bạn sẽ tiếp tục sở hữu tên miền email của bạn sau khi bạn đưa nó lên Outlook.com Premium. Bạn sẽ giữ lại các quyền sở hữu miễn là bạn giữ đăng ký tên miền của bạn hoạt động với cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

Khi bạn chuyển tên miền riêng của bạn để Outlook.com Premium, bạn cũng sẽ cần phải thêm bất kỳ liên kết với tên miền đó để Outlook.com Premium địa chỉ email. Bất kỳ địa chỉ email mà bạn không mời gia nhập tên miền của bạn trên Outlook.com Premium sẽ không còn có thể gửi hay nhận email sau khi bạn Cập Nhật bản ghi hệ thống (DNS) thư (MX) miền tên của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mời người khác tham gia Outlook.com Premium thuê bao của bạn.

Lưu ý: Outlook.com Premium hiện đang không cho phép bạn đưa qua nhiều năm (5) địa chỉ email được cá nhân hóa, bao gồm của riêng bạn.

Nếu bạn không giữ đăng ký tên miền của bạn hoạt động với cơ quan đăng ký tên miền của bạn, bạn sẽ mất quyền sở hữu tên miền của bạn. Nếu mà sẽ xảy ra, cơ quan đăng ký có thể bán tên miền của bạn để mua khác. Nếu bạn mất quyền sở hữu, bạn sẽ không thể dùng bất kỳ các địa chỉ cá nhân hóa email liên kết với tên miền của bạn, ngay cả khi bạn Outlook.com đăng ký Premium vẫn hoạt động.

Cảnh báo: Bạn sẽ không thể gửi hay nhận bất kỳ email nào bằng cách dùng địa chỉ email liên kết với tên miền của bạn nếu đăng ký tên miền của bạn trở nên không hoạt động. Nếu cơ quan đăng ký tên miền của bạn bán tên miền của bạn để mua khác, chủ sở hữu mới có thể hợp pháp truy nhập email được gửi đến bất kỳ email địa chỉ liên kết với tên miền của bạn cũ tên và chuyển hướng email đến máy chủ của riêng họ.

Không, bạn vẫn có thể truy nhập thông điệp email hiện có của bạn bằng cách đăng nhập của bạn Outlook.com Premium tài khoản bằng cách dùng của bạn Tài khoản Microsoft (địa chỉ email kết thúc bằng @hotmail.com, @live.com, @msn.com, hoặc @outlook.com, số điện thoại hoặc tên Skype ).

Nếu bạn không giữ đăng ký tên miền của bạn hoạt động với cơ quan đăng ký tên miền của bạn, bạn sẽ mất quyền sở hữu tên miền email của bạn. Giảm độ quyền sở hữu tên miền huỷ kích hoạt bất địa chỉ email liên kết với tên miền. Mọi người chia sẻ tên miền của bạn sẽ không còn có thể gửi hay nhận email bằng cách dùng địa chỉ email liên kết với tên miền email của bạn. Tuy nhiên, họ sẽ vẫn có thể truy nhập hộp thư của họ Premium Outlook.com và tất cả các thông điệp email hiện có bằng cách đăng nhập với của họ Tài khoản Microsoft (địa chỉ email kết thúc bằng @hotmail.com, @live.com, @msn.com, hoặc @outlook.com, số điện thoại hoặc Skype tên).

Có, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn là người quản trị và loại bỏ tên miền của bạn. Để hướng dẫn chi tiết, hãy loại bỏ tên miền khỏi Office 365. Nếu tên miền của bạn trong Office 365 có phụ thuộc (ví dụ, người dùng, nhóm và aliases), bạn sẽ được cung cấp một danh sách các đối tượng mà bạn cần phải loại bỏ cả.

 1. Đăng nhập vào https://powerbi.microsoft.com/ bằng cách dùng địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng cho thuê bao Office 365 của bạn.

  Nếu bạn không có tài khoản trong Power BI, chọn đăng ký miễn phí.

 2. Chọn công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên cùng của trang.

  Ảnh chụp màn hình của công cụ khởi động ứng dụng trong Power BI.

 3. Chọn lát xếp quản trị .

 4. Chọn có, tôi muốn thành người quản trị.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn để thêm bản ghi TXT, sau đó chọn OK, tôi đã thêm bản ghi.

 6. Đi tới https://portal.office.com/ và chọn ô xếp quản trị .

 7. Ở bên trái của trang, chọn người dùng > người dùng hiện hoạt.

 8. Bên cạnh mỗi người dùng có tên miền bạn muốn loại bỏ khỏi Office 365, chọn hộp kiểm sau đó chọn sửa tên miền.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể xóa bỏ người dùng.

 9. Thêm "onmicrosoft.com" tên miền. Ví dụ, @contoso.com sẽ trở thành @contoso.onmicrosoft.com.

 10. Ở bên trái của trang, chọn thiết đặt > tên miền.

 11. Chọn tên miền mà bạn muốn loại bỏ và chọn loại bỏ.

Nếu bạn đang dùng một địa chỉ email tùy chỉnh chẳng hạn như jerri@contoso.com trong thiết đặt thông tin bảo mật tài khoản Microsoft của bạn và bạn tìm cách để hiển thị tên miền đó để Outlook.com Premium, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Để khắc phục vấn đề này, bạn sẽ cần phải loại bỏ địa chỉ này từ Tài khoản Microsoft bảo mật thiết đặt thông tin của bạn:

 1. Đi tới https://account.live.com/proofs/manage.

 2. Bên cạnh địa chỉ email tùy chỉnh của bạn, hãy chọn loại bỏ.

 3. Chọn Thêm thông tin bảo mật.

  Ảnh chụp màn hình của nút thêm thông tin bảo mật.

 4. Chọn mũi tên bên cạnh một số điện thoại và chọn một địa chỉ email thay thế.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại thông tin thêm bảo mật.

 5. Nhập địa chỉ email thay thế của bạn và chọn tiếp theo. Hãy làm theo các hướng dẫn để hoàn tất việc thêm địa chỉ email thay thế để thiết đặt bảo mật thông tin của bạn.

Sau khi bạn đã có được thực hiện các thay đổi, trở lại https://premium.outlook.com, đăng xuất và sau đó đăng nhập trở lại để thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn có thể tiếp tục đăng ký cho địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn trên Outlook.com Premium.

Nếu bạn hiện có Tài khoản Microsoft được nối kết với một hộp thư không sử dụng Microsoft Exchange (chẳng hạn như Gmail, Yahoo! Mail, hoặc một địa chỉ email tùy chỉnh không được lưu trữ Microsoft) và bạn tìm cách tạo địa chỉ email được cá nhân hóa của bạn bằng cách dùng của bạn Tài khoản Microsoft, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Để tạo một địa chỉ email được cá nhân hóa trong Outlook.com Premium, bạn cần phải có một địa chỉ email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com nối kết với tài khoản của bạn. Hãy làm theo các bước sau để tạo một tài khoản Outlook.com mới để bạn có thể hoàn tất quy trình đăng ký trong Outlook.com Premium:

 1. Đi tới Quản lý cách đăng nhập vào Microsoft.

 2. Chọn Thêm email.

 3. Chọn tạo một địa chỉ email mới và thêm nó dưới dạng một bí danh.

 4. Nhập địa chỉ email và chọn Thêm bí danh.

  Ảnh chụp màn hình của trang thêm một biệt danh.

 5. Bên cạnh biệt danh Outlook.com mới của bạn, hãy chọn Hãy chính.

 6. Bên cạnh biệt danh chính gốc của bạn, hãy chọn loại bỏ.

 7. Đăng nhập vào https://premium.outlook.com bằng cách dùng bí danh mới của bạn, và sau đó hoàn tất Outlook.com Premium quy trình đăng ký.

Bạn cần phải trực tiếp email cho tên miền của bạn với máy chủ Premium Outlook.com . Để theo cách thủ công thiết lập bản ghi DNS của bạn để dùng tên miền email của riêng bạn với Outlook.com Premium, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi tới trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn để đăng nhập bằng tên người dùng (hoặc khách hàng số) và mật khẩu cho tài khoản cơ quan đăng ký tên miền của bạn.

 2. Trên trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn, tìm thiết đặt DNS cho tên miền của bạn. Bạn có thể thấy Edit DNS, tên miền thiết đặt, thiết đặt nâng cao, hoặc điều gì đó tương tự.

 3. Tạo bản ghi MX sau đây:

  • Ưu tiên = 0

  • Tên máy chủ = @

  • Trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị = xxxxxxxxx.pamx1.hotmail.com

  • TTL = 3600

 4. Lưu bản ghi MX và xóa bỏ bất kỳ bản ghi MX nào khác hiện hữu sẵn cho tên miền.

 5. Tạo bản ghi CNAME sau đây:

  • Ưu tiên = - (hoặc để trống, tùy thuộc vào cơ quan đăng ký)

  • Tên máy chủ = autodiscover.yourdomain.com

  • Trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị = autodiscover.outlook.com

  • TTL = 3600

 6. Lưu bản ghi CNAME.

 7. Tạo bản ghi TXT sau đây:

  • Ưu tiên = - (hoặc để trống, tùy thuộc vào cơ quan đăng ký)

  • Tên máy chủ = @

  • Trỏ tới địa chỉ hoặc giá trị = v = spf1 include:outlook.com-Tất cả

  • TTL = 3600

 8. Lưu bản ghi TXT.

 9. Khi bạn đã hoàn thành, hãy đảm bảo lưu các thiết đặt bản ghi DNS mới trên trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn.

  Cảnh báo: Sau khi bản ghi DNS cho tên miền của bạn được Cập Nhật, bất kỳ địa chỉ email hiện có trên tên miền của bạn sẽ không nhận được email cho đến khi họ đang thiết lập trong Outlook.com Premium. Khi mời người khác tham gia thuê bao của bạn, hãy đảm bảo bạn không gửi thư mời đến địa chỉ của họ tại tên miền mà bạn đã cập nhật, như những địa chỉ email sẽ không nhận được email cho đến khi chúng đã được thiết lập trong Outlook.com Premium.

Chủ đề Liên quan

Chọn một tên miền email mới trong Outlook.com Premium
sử dụng tên miền riêng của bạn trong Outlook.com Premium

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×