Sử dụng tài khoản lưu trữ với Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đã thêm phần đính kèm, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tệp tài liệu, vào thông điệp email của bạn theo thời gian. Khi bạn thêm các phần đính kèm, bạn có thể chọn chúng từ ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn, ổ đĩa flash, hoặc thậm chí có thể OneDrive. Bây giờ bạn có một tùy chọn khác. Nếu bạn lưu trữ các tệp trên một trang web lưu trữ tệp chẳng hạn như hộp hay Dropbox, bạn có thể đính kèm các tệp vào email của bạn.

Làm thế nào để lưu trữ các tài khoản làm việc ở phía sau?

Outlook.com sử dụng API công cộng để liên lạc với tài khoản lưu trữ của bạn. Liên lạc này cho phép Outlook để hiển thị danh sách các tệp và chia sẻ tệp từ danh sách đó với người nhận email của bạn. Để bật chia sẻ, Outlook nhu cầu của bạn thông tin tài khoản dung lượng lưu trữ cơ bản và quyền truy nhập nó.

Bạn có thể loại bỏ tài khoản lưu trữ ở bất kỳ lúc nào. Sau khi tài khoản lưu trữ sẽ bị loại bỏ, Outlook không lưu trữ bất kỳ thông tin nào được liên kết với nó. Tất cả các tệp bạn đã chia sẻ từ tài khoản lưu trữ đó vẫn sẽ được chia sẻ với người nhận email của bạn.

Bạn có thể kết nối tài khoản lưu trữ từ trang tài khoản lưu trữ hoặc thông điệp email.

Để kết nối tài khoản lưu trữ từ thông điệp email
 1. Bắt đầu thư.

 2. Chọn đính kèm.

  Chọn Chèn

 3. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

  Bạn có thể kết nối tài khoản lưu trữ bằng cách chọn đính kèm và chọn một trong các tùy chọn thêm

 4. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ (bạn phải có tài khoản hiện hoạt để kết nối). Đây là những gì cho phép Outlook để truy nhập các tệp.

  Khi kết nối tài khoản lưu trữ bạn cần phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn, như vậy Outlook có thể truy nhập tệp của bạn

Để kết nối tài khoản lưu trữ từ trang tài khoản lưu trữ
 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tùy chọn phần đính kèm > lưu trữ các tài khoản.

 2. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

 3. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ (bạn phải có tài khoản hiện hoạt để kết nối). Đây là những gì cho phép Outlook để truy nhập các tệp.

 1. Trong Outlook.com, chọn Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tùy chọn phần đính kèm > lưu trữ các tài khoản.

 2. Chọn loại bỏ.

  Loại bỏ tài khoản lưu trữ bằng cách đi tới tùy chọn > Thư > tài khoản lưu trữ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đính kèm tệp vào email và sự kiện lịch trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft

Điều khoản về quyền riêng tư Dropbox và

Chính sách về quyền riêng tư hộp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×