Sử dụng tài khoản lưu trữ với Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngoài các tệp từ máy tính của bạn và OneDrive, Outlook.com cho phép bạn đính kèm tệp từ bên thứ ba dung lượng lưu trữ các tài khoản chẳng hạn như hộp hoặc Dropbox vào thư của bạn. Để đính kèm tệp từ một tài khoản bên thứ ba dung lượng lưu trữ, bạn sẽ cần kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Hãy xem hướng dẫn cho các phiên bản beta Outlook.com.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Hãy xem hướng dẫn cho cổ điển Outlook.com.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Kết nối tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ.

 2. Trong thiết đặt, hãy chọn thư > phần đính kèm.

 3. Dưới lưu trữ các tài khoản, hãy chọn tài khoản dung lượng lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

 4. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ.

Loại bỏ tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ.

 2. Trong thiết đặt, hãy chọn thư > phần đính kèm.

 3. Bên dưới lưu trữ các tài khoản, hãy chọn loại bỏ bên dưới tài khoản mà bạn muốn loại bỏ.

  Ảnh chụp màn hình của nút loại bỏ

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Kết nối tài khoản lưu trữ

 1. Chọn Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn.

 2. Trong ngăn tùy chọn, dưới thư > tùy chọn phần đính kèm, chọn lưu trữ các tài khoản.

 3. Chọn tài khoản lưu trữ mà bạn muốn kết nối.

 4. Cung cấp một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản lưu trữ.

Loại bỏ tài khoản lưu trữ

 1. Trong Outlook.com, chọn Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn.

 2. Trong ngăn tùy chọn, dưới thư > tùy chọn phần đính kèm, chọn lưu trữ các tài khoản.

 3. Chọn loại bỏ bên cạnh tài khoản mà bạn muốn loại bỏ.

  Loại bỏ tài khoản lưu trữ bằng cách đi tới tùy chọn > Thư > tài khoản lưu trữ

Làm thế nào để lưu trữ các tài khoản làm việc ở phía sau?

Outlook.com sử dụng API công cộng để liên lạc với tài khoản lưu trữ của bạn. Liên lạc này cho phép Outlook để hiển thị danh sách các tệp và chia sẻ tệp từ danh sách đó với người nhận email của bạn. Để bật chia sẻ, Outlook nhu cầu của bạn thông tin tài khoản dung lượng lưu trữ cơ bản và quyền truy nhập nó.

Bạn có thể loại bỏ tài khoản lưu trữ ở bất kỳ lúc nào. Sau khi tài khoản lưu trữ sẽ bị loại bỏ, Outlook không lưu trữ bất kỳ thông tin nào được liên kết với nó. Tất cả các tệp bạn đã chia sẻ từ tài khoản lưu trữ đó vẫn sẽ được chia sẻ với người nhận email của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Đính kèm tệp vào email và sự kiện lịch trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft

Điều khoản về quyền riêng tư Dropbox và

Chính sách về quyền riêng tư hộp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×