Sử dụng phần web hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đưa tiêu điểm và trực quan tâm đến trang của bạn với hình phần web. Bạn có thể hiển thị mục tối đa năm trong phần web hình và sử dụng hấp dẫn hình ảnh, văn bản và nối kết để vẽ chú ý vào mỗi. Phần web hình được bao gồm theo mặc định trên trang thông tin liên lạc, nhưng bạn cũng có thể thêm phần web hình đến các trang khác.

Ghi chú: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Bạn phải có quyền sửa để tạo các trang. Nếu bạn là một chủ sở hữu nhưng bạn không thể thêm một trang, người quản trị của bạn có thể đã tắt khả năng làm như vậy.

Hình phần web trên trang thông tin liên lạc: chủ đề và giới thiệu

Thay đổi bố trí của phần web hình

Thay đổi ảnh, văn bản và nối kết cho mỗi lát xếp hoặc tầng

Sắp xếp lại các lát xếp hoặc lớp

Đặt phần web hình trong một cột

Thêm một phần web hình trống vào trang

Tỷ lệ trong phần web hình ảnh

Hình phần web trên trang thông tin liên lạc: chủ đề và giới thiệu

Khi bạn tạo một liên lạc trang, phần web hình được bao gồm trên trang của bạn theo mặc định. Nó được nhập trước với hình ảnh mặc định, văn bản và nối kết mà bạn thay đổi để làm nổi hình ảnh, văn bản, trang hoặc tài liệu của riêng bạn.

Khi bạn chọn chủ đề cho loại liên lạc trang bạn muốn, hình mặc định là một bố trí xếp với ô xếp năm (mà bạn có thể thay đổi từ một đến năm):

Hình phần web trên trang thông tin liên lạc

Khi bạn chọn giới thiệu cho loại liên lạc trang bạn muốn, hình mặc định là một bố trí dọc với ba các tầng (mà bạn có thể thay đổi từ một đến năm tầng):

Giới thiệu hình

Bạn có thể thay đổi bố trí của phần web hình từ một lưới để tầng dọc bằng cách dùng nút Nút sửa phần web sửa phần web , và bạn có thể thay đổi nối kết, ảnh và văn bản cho mỗi lát xếp hoặc tầng bằng cách dùng nút Sửa chi tiết sửa chi tiết đối với mỗi lát xếp hoặc tầng.

Nút sửa hình

1. sửa nút phần web

2. chi tiết nút sửa

Thay đổi bố trí của phần web hình

 1. Nếu bạn đã ở chế độ chỉnh sửa trên trang của bạn, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Bấm vào web phần sửa phần web nút Nút sửa phần web ở bên trái và chọn loại bố trí bạn muốn - bạn có thể chọn tối đa 5 lát xếp (chẳng hạn như có trên trang chủ đề), hoặc tối đa 5 tầng (chẳng hạn như mà trên một trang web Showcase).

  Tùy chọn bố trí hình Tùy chọn bố trí hình

Thay đổi ảnh, văn bản và nối kết cho mỗi lát xếp hoặc tầng

 1. Nếu bạn đã ở chế độ chỉnh sửa trên trang của bạn, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Bấm sửa chi tiết Sửa chi tiết ở phía dưới bên phải của lát xếp hoặc tầng bạn muốn thay đổi.

 3. Trong hộp công cụ, bấm thay đổi, sau đó chọn một vị trí để lấy nối kết của bạn:

  • Gần đây: nếu bạn đã mở gần đây hình ảnh, trang hoặc tài liệu bạn sẽ tìm thấy chúng được liệt kê ở đây.

  • Tìm kiếm web: bạn có thể tìm thấy hình ảnh từ Bing dùng các giấy phép Creative phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm cho xem lại cấp phép cho một hình ảnh trước khi bạn chèn nó trên trang của bạn.

  • OneDrive: bạn có thể lấy nối kết dành cho tài liệu hoặc ảnh bạn đã lưu trên OneDrive.

  • Trang web: bạn có thể lấy nối kết dành cho tài liệu, ảnh hoặc trang từ một trang web mà bạn xác định.

  • Tải lên: bạn có thể tải lên tài liệu hoặc ảnh từ một thiết bị cá nhân.

  • Từ một nối kết: nhập một nối kết cho trang, tài liệu hoặc ảnh của bạn từ OneDrive for Business hoặc SharePoint Online.

 4. Chọn ảnh, trang hoặc tài liệu của bạn và bấm mở.

 5. Trong hộp công cụ, dưới ảnh, hãy chọn tùy chỉnh ảnh hoặc màu chỉ (màu chỉ sẵn dùng chỉ cho bố trí lát xếp và màu tương ứng với màu chủ đề trang web của bạn).

  Tùy chọn tự động chọn sẽ tự động chọn một hình ảnh từ trang hoặc tài liệu mà bạn muốn nối kết đến, nếu sẵn dùng.

 6. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 7. Bên dưới tùy chọn:

  • Bạn có thể hiện một cuộc gọi đến hành động nối kết bằng cách chuyển nút chuyển đổi sang . Sau đó thêm của bạn gọi hành động văn bản (ví dụ, "Tìm hiểu thêm"). Cuộc gọi để nối kết hành động sẵn dùng cho mỗi tầng trong một bố trí xếp tầng, nhưng chỉ dành cho lát xếp lớn nhất trong một bố trí xếp.

  • Đối với một bố trí xếp tầng, bạn cũng có thể hiển thị đầu đề chủ đề cho mỗi tầng bằng cách chuyển nút chuyển đổi cho chủ đề đầu đề để . Sau đó thêm văn bản đầu đề chủ đềcủa bạn.

Sắp xếp lại các lát xếp hoặc lớp

Bạn có thể sắp xếp lại các lát xếp hoặc tầng bằng cách di chuyển chúng mà bạn muốn.

 1. Nếu bạn đã ở chế độ chỉnh sửa trên trang của bạn, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Bấm và giữ nút di chuyển mục , sau đó kéo lát xếp hoặc tầng nơi bạn muốn.

  Hình di chuyển mục

Đặt phần web hình trong một cột

Phần web hình được thiết kế để đưa lên độ rộng đầy đủ của trang. Nếu bạn muốn thay vì hình phần web đã không mất độ rộng đầy đủ, bạn có thể thêm cột vào trang, và đặt hình web phần vào cột đó.

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ngay phía trên phần web hình, và bạn sẽ thấy đường với một được khoanh tròn +, như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

 3. Bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang .

 4. Dưới phần bố trí, hãy chọn một cột.

  Một cột
 5. Ở bên trái của phần web, hãy dùng nút di chuyển phần web để kéo phần web hình vào cột mà bạn vừa thêm vào.

  Di chuyển nút phần web

  Di chuyển hình

Thêm một phần web hình trống vào trang

Bạn có thể thêm phần web hình vào một trang trong một site nhóm hoặc site liên lạc . Để thực hiện điều này:

 1. Nếu bạn đã ở chế độ chỉnh sửa trên trang của bạn, hãy bấm sửa ở phía trên bên phải của trang.

 2. Trên trang của bạn, di chuột ở trên hoặc bên dưới một trang web hiện có phần và bạn sẽ thấy đường với một được khoanh tròn +, như thế này:

  Dấu cộng dùng để thêm các phần web vào một trang

  Bấm +, sau đó chọn phần web hình .

  Hình phần web ở trạng thái trống
 3. Bấm vào web phần sửa nút Nút sửa phần web và chọn loại bố trí bạn muốn - lưới từ 1 đến 5 lát xếp có thể được sử dụng hoặc 1 đến 5 dọc tầng.

 4. Bấm chọn nối kết cho mỗi lát xếp mà bạn muốn thay đổi.

 5. Cho mỗi ô xếp, trong hộp công cụ, bấm chọn, sau đó chọn một vị trí để lấy nối kết của bạn:

  • Gần đây: nếu bạn đã mở gần đây hình ảnh, trang hoặc tài liệu bạn sẽ tìm thấy chúng được liệt kê ở đây.

  • Tìm kiếm web: bạn có thể tìm thấy hình ảnh từ Bing dùng các giấy phép Creative phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm cho xem lại cấp phép cho một hình ảnh trước khi bạn chèn nó trên trang của bạn.

  • OneDrive: bạn có thể lấy nối kết dành cho tài liệu hoặc ảnh bạn đã lưu trên OneDrive.

  • Trang web: bạn có thể lấy nối kết dành cho tài liệu, ảnh hoặc trang từ một trang web mà bạn xác định.

  • Tải lên: bạn có thể tải lên tài liệu hoặc ảnh từ một thiết bị cá nhân.

  • Từ một nối kết: nhập một nối kết cho trang, tài liệu hoặc ảnh của bạn từ OneDrive for Business hoặc SharePoint Online.

 6. Chọn ảnh, trang hoặc tài liệu của bạn và bấm mở.

 7. Trong hộp công cụ, dưới ảnh, hãy chọn tùy chỉnh ảnh hoặc màu chỉ. Tùy chọn tự động chọn sẽ tự động chọn một hình ảnh từ trang hoặc tài liệu mà bạn muốn nối kết đến, nếu sẵn dùng. Màu chỉ sẵn dùng chỉ cần cho bố trí lát xếp và màu tương ứng với màu chủ đề trang web của bạn.

 8. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh.

 9. Bên dưới tùy chọn:

  • Bạn có thể hiện một cuộc gọi đến hành động nối kết bằng cách chuyển nút chuyển đổi sang . Sau đó thêm của bạn gọi hành động văn bản (ví dụ, "Tìm hiểu thêm"). Cuộc gọi để nối kết hành động sẵn dùng cho mỗi tầng trong một bố trí xếp tầng, nhưng chỉ dành cho lát xếp lớn nhất trong một bố trí xếp.

  • Đối với một bố trí xếp tầng, bạn cũng có thể hiển thị đầu đề chủ đề cho mỗi tầng bằng cách chuyển nút chuyển đổi cho chủ đề đầu đề để . Sau đó thêm văn bản đầu đề chủ đềcủa bạn.

Tỷ lệ trong phần web hình ảnh

Để chọn hình ảnh có kích cỡ tối ưu cho hình phần web, hãy cân nhắc các thao tác sau:

 • Phần web được thiết kế để vừa với độ rộng của màn hình trong bản đầy đủ-in tràn lề một bố trí.

 • Trong bố trí lát xếp , chiều cao của phần web được được định cỡ để theo dõi một tỷ lệ khung ảnh 8:3 và hình ảnh bên trong tỉ lệ phần web vào một tỷ lệ khung ảnh 4:3.

 • Trong bố trí tầng , một tầng riêng lẻ thang thành một tỷ lệ khung ảnh của 8:3 và hình ảnh bên trong mỗi thang tầng thành một tỷ lệ khung ảnh gần 9:16.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×