Sử dụng phần web biểu đồ nhanh

Sử dụng phần web biểu đồ nhanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web biểu đồ nhanh.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Sử dụng phần web biểu đồ nhanh chóng để thêm biểu đồ đơn giản vào trang của bạn. Nhập các điểm dữ liệu của bạn, thêm nhãn, chọn kiểu biểu đồ của bạn--cột hoặc hình tròn--và phát hành.

Thêm phần web biểu đồ nhanh

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn được dùng để thêm một phần hiện đại web vào trang , sau đó chọn phần web biểu đồ nhanh .

  3. Bấm sửa phần web Nút sửa phần web để cấu hình các thiết đặt cho biểu đồ nhanh của bạn.

  4. Trong hộp công cụ ở bên phải, chọn một loại biểu đồ.

  5. Nhập văn bản nhãn trục ngang và một giá trị số cho trục dọc.

  6. Trong phần dữ liệu , thêm nhãn và một giá trị số cho các điểm dữ liệu của bạn. Bấm + Thêm để tạo dữ liệu bổ sung điểm tối đa điểm 12 dữ liệu.

    Thiết đặt phần web biểu đồ nhanh

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×