Sử dụng phần web bộ sưu tập ảnh

Sử dụng phần web bộ sưu tập ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này mô tả các phần web hình ảnh bộ sưu tập.

Ghi chú: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Sử dụng phần web hình ảnh bộ sưu tập để chia sẻ tuyển tập ảnh trên một trang. Chỉ cần chọn hình ảnh của bạn với bộ chọn tệp hoặc kéo chúng vào phần web. Khi bạn đã tạo tuyển tập của bạn, bạn có thể kéo và thả ảnh để sắp xếp lại chúng khi cần thiết.

Thêm phần web hình ảnh bộ sưu tập

 1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn được dùng để thêm một phần hiện đại web vào trang , sau đó chọn phần web bộ sưu tập ảnh .

 3. Chọn vị trí nơi ảnh của bạn được lưu trữ.

 4. Chọn một ảnh gần đây, duyệt và tải lên từ thiết bị của bạn, hoặc dùng một nối kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Bấm mở để thêm hình ảnh bạn đã chọn.

  Chèn phần Web tài liệu
 5. Đối với từng hình ảnh, bạn có thể đưa tiêu đề, mô tả, và văn bản thay thế bằng cách bấm nút sửa Nút sửa phần web trên từng hình ảnh.

 6. Thêm nhiều ảnh, hãy kéo và thả ảnh lên trên trang hoặc bấm + Thêm để chọn hình ảnh bổ sung.

 7. Bấm Thêm một tiêu đề để nhập tiêu đề cho bộ sưu tập ảnh của bạn.

 8. Bấm vào sửa phần web nút Nút sửa phần web để xác định bố trí.

  Ảnh bộ sưu tập phần Web lát xếp dạng xem

  Ảnh bộ sưu tập bộ sưu tập phần Web dạng xem

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×