Sử dụng phần web Site hoạt động

Sử dụng phần web Site hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này tập trung vào phần web Site hoạt động.

Phần web này tự động hiển thị hoạt động gần đây trên trang web của bạn, chẳng hạn như các tệp đã tải lên, chỉnh sửa được thực hiện, danh sách và thư viện đã tạo, và nhiều. Chỉ cần thêm phần web và hoạt động mới nhất được kéo tự động.

Trang phần Web hoạt động

Thêm phần web Site hoạt động vào trang của bạn

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn được dùng để thêm một phần hiện đại web vào trang , sau đó chọn phần web Site hoạt động .

  3. Để thay đổi số lượng các mục Hiển thị trên trang của bạn, bấm sửa phần web Nút sửa phần web ở bên trái, rồi nhập một số trong hộp công cụ bên dưới Hiển thị nhiều mục tại một thời điểm. Sau đó bấm áp dụng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×