Sử dụng phần web Power BI

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết YThis mô tả các phần web báo cáo Power BI.

Phần web báo cáo Power BI cho phép bạn dễ dàng nhúng báo cáo Power BI tương tác trên trang của bạn. Báo cáo được nhúng bảo mật đầy đủ để bạn có thể dễ dàng tạo cổng thông tin bảo mật nội bộ.

Power BI Web phần

Thêm phần web Power BI

Để tìm hiểu cách sử dụng phần web Power BI, hãy xem nhúng với phần web báo cáo trong SharePoint Online trên trang tài liệu về Power BI.

Ghi chú: 

  • Người dùng xem báo cáo phải có một giấy phép Power BI Pro. Nếu họ không có giấy phép Power BI Pro, họ sẽ cần phải đăng ký Power BI Pro hoặc bắt đầu bản dùng thử miễn phí của Power BI Pro.

  • Nhúng một báo cáo trong SharePoint Online hiện không tự động cung cấp cho người dùng quyền xem báo cáo, ngay cả khi người dùng có quyền để xem trang. Các quyền để xem báo cáo được thiết lập trong dịch vụ Power BI. Để biết thêm thông tin, hãy xem Granting truy nhập vào báo cáo trong nhúng với phần web báo cáo trong SharePoint Online.

  • Phần web Power BI (bản xem trước) cho SharePoint Online không được hỗ trợ bộ đọc màn hình hoặc bàn phím dẫn hướng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×