Sử dụng phần web Office 365 Video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn Thêm một trang hiện đại cho một trang web, bạn thêm và tùy chỉnh phần web, là các khối dựng trang của bạn. Bài viết này tập trung vào phần web Office 365 Video.

Dùng công cụ này để hiển thị video ngay trên trang từ tổ chức của bạn cổng thông tin Office 365 Video.

Ghi chú: Office 365 Video sẽ được thay thế bằng Microsoft Stream. Để tìm hiểu thêm về các gói đăng ký hiệu ứng chuyển tiếp cho khách hàng Office 365 Video hiện tại, hãy xem di chuyển đến dòng từ Office 365 Video. Sau khi bạn đã bắt đầu sử dụng dòng, bạn có thể dùng phần web dòng.

Thêm một Video Office 365

  1. Nếu bạn chưa ở chế độ chỉnh sửa, bấm sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

  2. Di chuyển con chuột của bạn ở trên hoặc bên dưới một phần web hiện có hoặc bên dưới khu vực tiêu đề, hãy bấm Dấu cộng được khoanh tròn được dùng để thêm một phần hiện đại web vào trang , sau đó chọn phần web Office 365 Video .

  3. Bấm Thêm video.

    Phần web Office 365 Video

  4. Trong hộp công cụ ở bên phải, bấm đi đến cổng thông tin video của tổ chức của bạn để tìm video mà bạn muốn, sau đó dán vào nối kết tới video vào hộp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×