Sử dụng phím tắt để vòng lặp thông qua nhiệm vụ ngăn trong PowerPoint trực tuyến

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng lối tắt bàn phím bạn có thể nhấn Ctrl + F6 để lặp vòng qua các trang chiếu Pa-nen, ngăn tác vụ và thanh trong PowerPoint Online.

Vòng lặp Ctrl+F6

Sau đây là thứ tự mà bạn có thể di chuyển xung quanh trong PowerPoint Online bằng cách dùng Ctrl + F6:

  1. Ngăn Trang chiếu

  2. Ngăn chú thích (nếu nó đang mở)

  3. Ngăn ghi chú (nếu nó đang mở)

  4. Thanh Trạng thái

  5. Thanh Trên cùng

  6. Ruy-băng

  7. Ngăn Hình thu nhỏ

Xem Thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×