Sử dụng nhiệm vụ trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Đăng nhập vào Outlook trên web bằng bất kỳ tài khoản Microsoft, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com.

Nhiệm vụ là một mục mà bạn tạo trong Outlook trên web mà bạn muốn theo dõi cho đến khi mục đó được hoàn thành. Nhiệm vụ có thể được tạo từ email mà bạn đã gắn cờ để theo dõi là mục có thể thực hiện, hoặc có thể là các mục trong danh sách việc cần làm mà bạn thêm vào theo cách thủ công. Hãy sử dụng nhiệm vụ trong Outlook trên web để tạo, sửa, phân loại và quản lý các nhiệm vụ.

Quan trọng: Outlook trên web không hỗ trợ gán hay chia sẻ nhiệm vụ. Để gán hay chia sẻ nhiệm vụ, hãy sử dụng Outlook 2013.

Những điều bạn sẽ thấy trong Nhiệm vụ

Tác vụ

Xem ảnh sau đây và các mục được đánh số tương ứng với từng khu vực để hiểu tổng quan về ngăn Nhiệm vụ.

Quản lý nhiệm vụ của bạn.

 1. Tạo, xoá, di chuyển hoặc phân loại nhiệm vụ. Đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành khi bạn làm xong nhiệm vụ.

 2. Nhiệm vụ của tôi - Hiển thị các thư mục mà bạn có thể sử dụng để xem và quản lý nhiệm vụ của mình. Chọn xem bạn có muốn xem các mục mà bạn đã gắn cờ là quan trọng hay không. Bạn có thể tạo thư mục nhiệm vụ mới và đổi tên hoặc di chuyển nhiệm vụ hiện có. Để thêm thư mục, hãy bấm chuột phải vào Nhiệm vụ của tôi và chọn Tạo thư mục mới. Để đổi tên hoặc xoá thư mục, hãy bấm chuột phải vào thư mục và chọn Đổi tên hoặc Xóa.

 3. Danh sách nhiệm vụ - Lọc và hiển thị nhiệm vụ dựa trên trạng thái mà bạn đã gán cho chúng. Sử dụng menu Các mục theo để sắp xếp nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí khác nhau.

  Sắp xếp nhiệm vụ

  Sử dụng thanh lệnh ở phía trên danh sách nhiệm vụ để xoá, phân loại hoặc đánh dấu là hoàn thành một nhiệm vụ đã chọn. Đối với email, lệnh Trả lời sẵn có ở đây.

  Thanh lệnh cho nhiệm vụ

 4. Chi tiết nhiệm vụ - Xem chi tiết của nhiệm vụ được chọn trong danh sách nhiệm vụ. Để sửa các chi tiết nhiệm vụ chẳng hạn như trạng thái, mức ưu tiên và phần trăm hoàn thành, hãy chọn Chỉnh sửa .

Tạo nhiệm vụ

 1. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 2. Chọn Mới.

  Tác vụ mới

 3. Nhập chủ đề, ngày đến hạn, và ghi chú về nhiệm vụ nếu bạn muốn.

 4. Chọn Hiện thêm chi tiết để nhập các thông tin chẳng hạn như Ngày bắt đầu, Ngày hoàn thành, và Trạng thái để theo dõi tiến độ của nhiệm vụ như % hoàn thành hoặc giờ đã làm việc.

 5. Sử dụng lệnh Chèn để đính kèm tệp vào nhiệm vụ.

 6. Chọn Lưu.

  Xem nhiệm vụ

Sửa nhiệm vụ

 1. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 2. Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn sửa rồi chọn Sửa Chỉnh sửa trong ngăn Nhiệm vụ.

 3. Thực hiện chỉnh sửa cho nhiệm vụ và chọn Lưu.

Phân loại nhiệm vụ

 1. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 2. Chọn nhiệm vụ bạn muốn phân loại từ danh sách nhiệm vụ và chọn Thể loại.

  Thể loại nhiệm vụ

Sắp xếp nhiệm vụ

 1. Chọn Nhiệm vụ từ công cụ khởi động ứng dụng.

 2. Chọn menu Các mục theo và chọn cách bạn muốn sắp xếp nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ.

  Sắp xếp nhiệm vụ

 3. Sử dụng dạng xem sắp xếp để xem nhiệm vụ có trạng thái Hiện hoạt, Quá hạn, hay Đã hoàn thành.

  Dạng xem sắp xếp nhiệm vụ

  Ghi chú: Outlook trên web không hỗ trợ sắp xếp nhiệm vụ theo thể loại.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×