Sử dụng nhiệm vụ dự án trong Business Contact Manager

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp bạn hoàn thành một dự án kinh doanh, bạn có thể chia thành một chuỗi các nhiệm vụ dự án mà bạn có thể sắp xếp theo thứ tự mà họ cần thực hiện và bạn có thể gán chúng cho thành viên nhóm của bạn.

Để mỗi nhiệm vụ, bạn gán ngày bắt đầu và ngày đến hạn. Khi bạn thực hiện tiến độ trong một nhiệm vụ, bạn có thể Cập Nhật mức hoàn thành. Thông tin này, bạn có thể xem dự án kinh doanh như một biểu đồ thanh được sắp xếp trên đường thời gian. Điều này cung cấp cho bạn một trực quan hữu ích của bạn đang ở đâu trong quy trình và bao nhiêu thêm bạn phải đi.

Bài viết này giải thích cách tạo, gán, Cập Nhật và theo dõi các nhiệm vụ dự án.

Để biết thông tin về cách xóa bản ghi, bao gồm các nhiệm vụ dự án, hãy xem xóa bỏ Business Contact Manager bản ghi.

Bạn muốn làm gì?

Tạo và phân công nhiệm vụ dự án

Cập Nhật nhiệm vụ dự án được gán cho bạn

Theo dõi các nhiệm vụ dự án được nối kết với dự án kinh doanh của bạn

Biểu đồ nhiệm vụ dự án trên đường thời gian

Tạo và phân công nhiệm vụ dự án

Khi bạn tạo một dự án kinh doanh, chẳng hạn như bản trình bày bán hàng, nó có thể bao gồm một số nhiệm vụ dự án. Ví dụ:

 • Sắp xếp cho không gian bản trình bày

 • Cung cấp phục vụ các thực giải khát

 • Tạo, sản phẩm và cung cấp tài liệu bán hàng.

Bạn có thể gán các nhiệm vụ này cho bất kỳ ai mà bạn đã chia sẻ của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc.

Lưu ý: Bạn không thể nối kết tệp hoặc thông điệp email với nhiệm vụ dự án, nhưng bạn có thể đính kèm mục chẳng hạn như thông điệp email trong phần chú thích của bản ghi nhiệm vụ dự án và tệp.

Tạo một nhiệm vụ dự án mới

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trên ruy-băng, trong nhóm mới , hãy bấm Nhiệm vụ dự án mới.

Hoàn thành biểu mẫu nhiệm vụ dự án

Biểu mẫu nhiệm vụ dự án bao gồm các trang chungchi tiết . Trang chung được hiển thị theo mặc định.

Trang Chung

Bạn có thể sử dụng dạng xem này để ghi lại thông tin về nhiệm vụ dự án của bạn, bao gồm mà nhiệm vụ dự án được giao, các dự án kinh doanh được nối kết và ngày đến hạn, trạng thái.

Phần thông tin nhiệm vụ dự án
 1. Trong hộp chủ đề , nhập tên cho nhiệm vụ dự án (bắt buộc).

 2. Phân công nhiệm vụ dự án vào nhóm thành viên hoặc nhân viên    Bấm tên của người đó trong danh sách đã gán cho .

  Lưu ý: Các tên trong danh sách đã gán cho là nhân viên mà bạn đã chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Để biết thông tin về cách chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Phần được nối kết dự án
 1. Bấm vào Nối kết với nút để chọn dự án kinh doanh nhiệm vụ dự án này được nối kết đến (bắt buộc).

  Lưu ý: Nhiệm vụ dự án có thể được nối kết chỉ có một dự án kinh doanh. Nếu bạn đã tạo nhiệm vụ dự án này từ một biểu mẫu dự án kinh doanh, thông tin này đã chưa được nhập.

Phần thiết đặt tác vụ dự án
 1. Trong hộp ngày bắt đầungày đến hạn , nhập bắt đầu và ngày đến hạn cho nhiệm vụ.

  Thông tin về ngày bắt đầu được thêm vào phía trên cùng của bản ghi, bên dưới ruy-băng.

 2. Bấm mô tả về trạng thái nhiệm vụ dự án trong hộp trạng thái .

 3. Trong hộp % hoàn thành , hãy nhập một số từ 0 và 100.

 4. Chọn hộp kiểm yêu cầu sự chú ý nếu nhiệm vụ dự án này đòi hỏi sự chú ý từ người được giao cho.

Nhiệm vụ được thêm vào danh sách nhiệm vụ của người đó trong thanh việc cần làm Outlook.

 1. Trong hộp mức ưu tiên , hãy chọn một mức ưu tiên, thấp, thường hoặc cao, cho nhiệm vụ dự án.

Để tùy chỉnh danh sách, hãy bấm sửa danh sách này. Để biết thông tin về cách tùy chỉnh một danh sách, hãy xem phần "tạo hoặc sửa danh sách" trong các tạo và tùy chỉnh loại bản ghi và danh sách bài viết.

 1. Chọn hộp kiểm lời nhắc để đặt lời nhắc cho người sở hữu nhiệm vụ dự án này, và sau đó bấm vào mũi tên và chọn một ngày và thời gian.

Phần Chú thích
 1. Nhập hoặc dán chú thích hoặc đính kèm tệp hoặc mục Outlook khác, chẳng hạn như thông điệp email, vào trường chú thích .

  Lưu ý: Đính kèm tệp và mục Outlook được liệt kê trong trường chú thích. Các mục không được liệt kê trên trang lịch sử của dự án kinh doanh được nối kết.

 2. Bấm vào nút Thêm tem thời gian để thêm ngày giờ chú thích của bạn.

 3. Nếu bạn đã nhập thông tin về nhiệm vụ dự án, hãy bấm lưu & đóng. Nếu không, hãy tiếp tục phần kế tiếp của bài viết này.

Trang Chi tiết

Bạn có thể sử dụng Trang này để ghi lại ngày hoàn thành, giờ làm việc hoàn thành và bất kỳ dặm mà có thể được hoàn trả hoặc có cần được theo dõi.

 1. Để hiển thị trang chi tiết, trên ruy-băng, trong nhóm hiện , hãy bấm chi tiết.

 2. Nhập ngày nhiệm vụ dự án đã hoàn tất trong hộp ngày đã hoàn thành .

 3. Nhập số giờ làm việc tổng ước tính cho nhiệm vụ này trong hộp tổng làm việc .

 4. Nhập số giờ làm việc thực tế trong hộp thực tế làm việc .

 5. Trong hộp dặm , nhập dặm tính phí cho nhiệm vụ dự án này.

 6. Bấm Lưu & Đóng.

Mẹo: Sau khi bạn đã lưu nhiệm vụ dự án, các chi tiết của nhiệm vụ đó hiển thị trong phần thông tin nhiệm vụ dự án của dự án kinh doanh được nối kết.

Đầu Trang

Phân công nhiệm vụ dự án

Lưu ý: Bạn chỉ có thể gán nhiệm vụ dự án cho người khác nếu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ với người dùng khác. Để biết thêm thông tin về cách cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trong ngăn danh sách, hãy bấm vào tab Nhiệm vụ dự án , và sau đó bấm đúp vào nhiệm vụ dự án để mở nó.

 3. Trên bản ghi nhiệm vụ dự án, trong danh sách đã gán cho , bấm vào tên.

  Lưu ý: Bạn sẽ thấy tên trong danh sách đã gán cho chỉ khi bạn đã chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với người dùng khác.

 4. Bấm Lưu & Đóng.

Đầu Trang

Cập Nhật nhiệm vụ dự án được gán cho bạn

Để Cập Nhật tiến độ của dự án kinh doanh, nhiệm vụ dự án cần được cập nhật khi bạn và đồng nghiệp của bạn thực hiện công việc trên các nhiệm vụ. Khi được giao một nhiệm vụ dự án cho bạn, bạn có thể thấy nó trong thanh việc cần làm Outlook.

Cách thực hiện?

 1. Trong Outlook, trên ruy-băng, hãy bấm vào tab dạng xem .

 2. Trong nhóm bố trí , bấm Thanh việc cần làm, và sau đó thực hiện các thao tác sau:

 3. Nếu thanh việc cần làm không được hiển thị, bấm thường.

 4. Nếu danh sách nhiệm vụ không được bao gồm trong thanh việc cần làm, lặp lại các bước trước đó, sau đó bấm Danh sách nhiệm vụ.

Cập Nhật nhiệm vụ dự án

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trong ngăn danh sách, trên tab Nhiệm vụ dự án , bấm đúp vào nhiệm vụ dự án để mở nó.

 3. Trong phần thiết đặt tác vụ dự án , Cập nhật trạng thái hiện tại, tỷ lệ phần trăm hoàn thành và việc nhiệm vụ cần sự chú ý từ chủ sở hữu dự án kinh doanh.

 4. Trong phần chú thích , bạn có thể dán chú thích từ các tệp khác hoặc nhập chú thích trực tiếp vào trường này. Bấm vào nút Thêm tem thời gian để thêm một ngày và thời gian vào chú thích của bạn.

 5. Bấm Lưu & Đóng.

Lưu ý: Sau khi bạn đã lưu bản ghi nhiệm vụ dự án, thông tin mới nhất từ nhiệm vụ này hiển thị trong phần thông tin nhiệm vụ dự án của bản ghi dự án kinh doanh được nối kết.

Đầu Trang

Theo dõi các nhiệm vụ dự án được nối kết với dự án kinh doanh của bạn

Nếu bạn là chủ sở hữu dự án kinh doanh, bạn có thể theo dõi tiến độ nhiệm vụ dự án bằng cách xem tiện ích nhiệm vụ dự án, chẳng hạn như dự án nhiệm vụ đến hạn tiếp theo, hoặc bằng cách xem các tác vụ dự án trong phần thông tin nhiệm vụ dự án của bản ghi dự án kinh doanh.

Tiện ích nhiệm vụ dự án Hiển thị thông tin về tất cả các nhiệm vụ dự án cho tất cả các dự án kinh doanh của bạn.

Để biết thông tin về cách hiển thị Tiện ích trong workspace quản lý dự án, hãy xem sử dụng tiện ích trong Business Contact Manager.

Xem các nhiệm vụ dự án trong một dự án kinh doanh cá nhân

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trong ngăn danh sách, trên tab Dự án kinh doanh , bấm đúp vào dự án doanh nghiệp mà bạn muốn xem lại.

  Trong phần thông tin nhiệm vụ dự án , thông tin về mỗi nhiệm vụ dự án được hiển thị. Bạn có thể bấm đúp vào bất kỳ tác vụ dự án để mở và xem thông tin chi tiết.

Đầu Trang

Biểu đồ nhiệm vụ dự án trên đường thời gian

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trên Ribbon, bấm tab Báo cáo.

 3. Trong nhóm Quản lý dự án , bấm Nhiệm vụ dự án, sau đó chọn nhiệm vụ dự án - tất cả.

 4. Trong cửa sổ báo cáo, trên ruy-băng, trong nhóm sắp xếp và lọc , bấm bộ lọc.

 5. Trong hộp thoại Bộ lọc nhiệm vụ dự án , hãy bấm vào tab Bộ lọc nâng cao .

 6. Từ danh sách Tên trường , hãy bấm Nối kết đến. Từ danh sách so sánh , bấm bằng, sau đó trong hộp so với , nhập tên của dự án kinh doanh bạn đang theo dõi.

 7. Bấm vào OK.

 8. Trên ruy-băng, trong nhóm hiện , hãy bấm biểu đồ.

  Các tác vụ dự án của dự án kinh doanh Hiển thị dưới dạng các thanh tác vụ màu xanh lá cây trên đường thời gian. Một dòng đen trong thanh tác vụ biểu thị tỷ lệ phần trăm của nhiệm vụ là hoàn thành.

Mẹo: Bạn có thể hiển thị thành phần biểu đồ bổ sung. Trên ruy-băng, trong nhóm biểu đồ , bấm nhãn, sau đó chọn nhãn bạn muốn hiển thị.

Để biết thêm thông tin về báo cáo và bộ lọc, hãy xem sử dụng báo cáo và biểu đồ trong Business Contact Managerlọc bản ghi trong Business Contact Manager.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×