Sử dụng nhiều tài khoản với Microsoft To-Do

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dễ dàng chuyển giữa các cơ quan và tài khoản Microsoft cá nhân với nhiều tài khoản hỗ trợ trong ứng dụng Android việc cần làm của bạn.  Để thêm tài khoản, gõ nhẹ tên người dùng của bạn và sau đó thêm tài khoản. Sau đó, chỉ cần làm theo các lời nhắc để thêm một tài khoản khác.

Sau khi thêm, bạn có thể thấy tất cả các tài khoản của bạn bằng cách gõ nhẹ tên người dùng của bạn. Để chuyển sang một tài khoản khác, bạn có thể chỉ cần gõ nhẹ để chọn nó.

ảnh chụp màn hình với tùy chọn để chuyển đổi tài khoản, thêm tài khoản hoặc quản lý tài khoản của tôi

Vui lòng biết rằng hỗ trợ nhiều tài khoản hiện chỉ sẵn dùng trên điện thoại Android, mặc dù chúng tôi lên kế hoạch để đưa vào các ứng dụng khác của chúng tôi có bản Cập Nhật trong tương lai.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×