Sử dụng hướng trang chiếu dọc và ngang trong cùng một bản trình bày

Sử dụng hướng trang chiếu dọc và ngang trong cùng một bản trình bày

Hiện bạn sẽ không thể phối các trang chiếu ngang và dọc trong cùng một bản trình bày nhưng chúng tôi sẽ mô tả giải pháp thay thế ở bên dưới. Nếu đây là tính năng bạn muốn xem được hỗ trợ đầy đủ trong PowerPoint, vui lòng gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn.

Ngay cả khi bạn không thể phối các trang chiếu dọc và ngang, bạn có thể đặt hình ảnh hoặc loại hình dạng khác theo hướng dọc trên một trang chiếu ngang. Khi được chiếu trên màn hình, trang chiếu trên trang chiếu ngang sẽ trông giống như trên trang chiếu dọc.

Như một giải pháp thay thế (được mô tả chi tiết bên dưới), bạn có thể liên kết hai bản trình bày (một theo hướng ngang và một theo hướng dọc) để hiển thị cả hai trang chiếu dọc và ngang trong nội dung xuất hiện là một bản trình bày.

Mẹo: Hãy đặt cả hai bản trình bày vào trong cùng một thư mục trước khi bạn tạo nối kết. Bằng cách đó, nếu sao thư mục sang CD hay di chuyển nó thì bản trình bày vẫn sẽ liên kết đúng.

Để biết thông tin liên quan, hãy xem mục Thay đổi hướng trang trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Giải pháp thay thế cho cách đặt các trang chiếu ngang lẫn dọc trong một bản trình bày

 1. Tạo liên kết từ bản trình bày thứ nhất đến bản trình bày thứ hai:

  1. Trong bản trình bày thứ nhất, chọn văn bản hay đối tượng bạn muốn liên kết đến bản trình bày thứ hai.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Liên kết, bấm vào Hành động.

   Bấm vào Hành động
  3. Trong hộp thoại Cài đặt Hành động, trên tab Bấm Chuột hoặc tab Di chuột Qua, bấm vào Siêu kết nối đến, rồi cuộn xuống dưới và chọn Bản trình bày PowerPoint Khác từ danh sách.

  4. Trong hộp thoại Siêu kết nối đến Bản trình bày PowerPoint Khác, định vị và bấm bản trình bày thứ hai, rồi bấm OK. Hộp thoại Siêu kết nối đến Trang chiếu sẽ xuất hiện.

  5. Trong hộp thoại Siêu kết nối đến Trang chiếu, bên dưới Tiêu đề trang chiếu, bấm vào trang chiếu bạn muốn liên kết đến, rồi bấm OK.

   Hộp thoại Siêu kết nối đến Trang chiếu

  6. Bấm OK trong hộp thoại Cài đặt Hành động.

 2. Tạo liên kết từ bản trình bày thứ hai về lại bản trình bày thứ nhất:

  1. Trong bản trình bày thứ hai, chọn văn bản hay đối tượng bạn muốn liên kết đến bản trình bày thứ nhất.

  2. Trên tab Chèn, trong nhóm Liên kết, bấm vào Hành động.

  3. Trong hộp thoại Cài đặt Hành động, trên tab Bấm Chuột hoặc tab Di chuột Qua, bấm vào Siêu kết nối đến, rồi chọn Bản trình bày PowerPoint Khác từ danh sách.

  4. Trong hộp thoại Siêu kết nối đến Bản trình bày PowerPoint Khác, định vị và bấm bản trình bày thứ nhất, rồi bấm OK. Hộp thoại Siêu kết nối đến Trang chiếu sẽ xuất hiện.

  5. Trong hộp thoại Siêu kết nối đến Trang chiếu, bên dưới Tiêu đề trang chiếu, bấm vào trang chiếu bạn muốn liên kết đến, rồi bấm OK.

  6. Bấm OK trong hộp thoại Cài đặt Hành động.

Xem thêm

Thay đổi hướng trang trong bản trình bày PowerPoint của bạn

Thay đổi kích cỡ các trang chiếu của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×