Sử dụng hàm SUMPRODUCT để cộng tích của các giá trị tương ứng ở một hoặc nhiều mảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

SUMPRODUCT dùng các phạm vi ô (hay mảng) làm đối số của chúng (các phần của công thức giúp nó hoạt động). Nó nhân các mục trong các mảng, sau đó cộng kết quả lại.

Ví dụ này là một danh sách thực phẩm, có một mảng liệt kê chi phí của từng mục và mảng kia liệt kê số mục sẽ mua.

Danh sách các mục thực phẩm trong cột A. Trong cột B (Mảng 1) là chi phí cho mỗi đơn vị. Trong cột C (Mảng 2) là Số lượng mua

  1. Để lập công thức, hãy nhập =SUMPRODUCT(B3:B6,C3:C6) và sau đó nhấn Enter.

Mỗi ô trong cột B được nhân với ô tương ứng của nó trong cùng hàng ở cột C và kết quả được cộng lại. Tổng số tiền mua thực phẩm là $21,60.

  1. Viết công thức dài hơn mà cung cấp cho bạn cùng kết quả, nhập = B3 * C3 + B4 * C4 + B5 * C5 + B6 * C6 và nhấn Enter.

Sau khi nhấn Enter, kết quả sẽ giống như thế: $21,60. Ô B3 được nhân với C3 và kết quả của nó được cộng vào kết quả của ô B4 nhân với ô C4, v.v. Bạn có thể tưởng tượng là nếu bạn có hàng ngàn (hoặc thậm chí là hàng trăm) hàng, việc dùng hàm SUMPRODUCT sẽ dễ hơn nhiều thế nào.

Lưu ý: 

  • Các cột hoặc hàng (mảng) phải có chiều dài bằng nhau.

  • Nếu trong ô là văn bản, thay vì một con số, nó được xem như số không.

Ví dụ

Nếu bạn muốn thực hành với SUMPRODUCTcác mảng, dưới đây là một sổ làm việc Excel Online với dữ liệu khác biệt so với dữ liệu đã được dùng trong bài viết này.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Một

B

D

E

3

4

2

7

8

6

6

7

1

9

5

3

Công thức

Kết quả

'=SUMPRODUCT(A2:B4,D2:E4)

=SUMPRODUCT(A2:B4,D2:E4)

Nhân tất cả các thành phần của hai mảng (A2:B4 và D2:E4), sau đó cộng các tích số này — tức là: 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3 (156)

Để có trải nghiệm trọn vẹn hơn, bạn cũng có thể mở sổ làm việc này trong Excel. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng Excel ở góc dưới bên phải của sổ làm việc   Biểu tượng Excel trong Excel Online , lưu tệp này vào một nơi thuận tiện trên máy tính và mở nó ra.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×