Sử dụng hàm COUNT

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn đếm số mục được một truy vấn trả về, hãy sử dụng hàm COUNT. Ví dụ: bạn có thể muốn biết số đơn đặt hàng đang mở:

ảnh cú pháp hàm đếm =Count([Orders])

Trong đó, Đơn đặt hàng có thể là một trường (cột) hoặc biểu thức. Đây là thông tin thêm về thêm hàm vào biểu thức.

Sử dụng hàm trong biểu thức cho phép bạn dùng nó theo nhiều cách. Ví dụ, nếu bạn có một trường ngày đến hạn trên biểu mẫu, bạn có thể đếm số lượng ngày được lại cho đến ngày đến hạn.

Lưu ý: Hàm COUNTIF là một hàm Excel và không sẵn dùng trong Access. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng hàm Dcount.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×