Sử dụng giá trị từ một dịch vụ Web để nhập một hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm vào hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp với dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp dịch vụ Web.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Bước 2: Cấu hình các điều khiển

Tổng quan

Hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp Hiển thị mục mà người dùng có thể chọn khi điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn có thể cấu hình các loại điều khiển để hiển thị dữ liệu từ một kết nối dữ liệu thứ cấp vào dịch vụ Web. Kết nối dữ liệu thứ cấp là bất kỳ dữ liệu kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài mà bạn thêm vào mẫu biểu mẫu người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này có thể lấy dữ liệu từ hoặc gửi dữ liệu đến một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một dịch vụ Web.

Để lấy dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp vào của mẫu biểu mẫu dữ liệu truy vấn đó. Kết quả, Microsoft Office InfoPath sẽ tạo ra một phụ nguồn dữ liệu với trường dữ liệu và nhóm tương ứng với Sơ đồ XML của dịch vụ Web. Kết nối dữ liệu truy vấn sẽ được dữ liệu từ dịch vụ Web và lưu trữ dữ liệu đó trong nguồn dữ liệu thứ cấp biểu mẫu. Theo mặc định, dữ liệu trong nguồn dữ liệu thứ cấp sẵn dùng chỉ khi người dùng được kết nối mạng. Bạn có thể cấu hình kết nối dữ liệu thứ cấp để lưu kết quả của truy vấn trên máy tính của người dùng của bạn để họ có thể có quyền truy nhập vào dữ liệu khi biểu mẫu của họ không được kết nối mạng.

Ghi chú Bảo mật: Nếu bạn đang dùng một kết nối dữ liệu thứ cấp để truy xuất dữ liệu nhạy cảm từ nguồn dữ liệu ngoài, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu từ trái phép sử dụng trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn vô hiệu hóa tính năng này, dữ liệu sẽ sẵn dùng chỉ khi người dùng được kết nối với mạng.

Vì cấu trúc dữ liệu trong nguồn dữ liệu thứ cấp phải khớp với cách dữ liệu được lưu trữ trong dịch vụ Web, bạn không thể sửa đổi trường hiện có hay nhóm trong nguồn dữ liệu thứ cấp. Tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về kết nối dữ liệu và các nguồn dữ liệu trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn có thể sử dụng giá trị từ một dịch vụ Web để nhập một điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị dịch vụ Web:

 • Vị trí của dịch vụ Web.

 • Xác nhận rằng dịch vụ Web sử dụng tài liệu/ký kiểu mã hóa. InfoPath có thể sử dụng chỉ liệu/ký kiểu dịch vụ Web.

 • Tên của quá trình dịch vụ Web, sẽ gửi dữ liệu vào biểu mẫu.

 • Cho dù bạn một cách an toàn có thể lưu trữ kết quả truy vấn từ dịch vụ Web trên máy tính của người dùng để dùng ngoại tuyến.

Đầu trang

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Nếu bạn không có kết nối dữ liệu truy vấn hiện có trong mẫu biểu mẫu của bạn mà bạn có thể dùng để cung cấp các giá trị cho điều khiển, hãy làm theo các bước sau để thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp mới. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn đã có một kết nối dữ liệu thứ cấp mà bạn có thể dùng, bạn có thể bỏ qua phần này và đi đến bước 2: cấu hình các điều khiển.

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, bấm tạo kết nối mới đến, bấm nhận dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm dịch vụ Web, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập vị trí của dịch vụ Web.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm kiếm một dịch vụ Web bằng cách sử dụng một máy chủ khám phá mô tả phổ biến và tích hợp (UDDI), hãy bấm Tìm kiếm UDDI, nhập URL của máy chủ UDDI mà bạn muốn tìm kiếm, hãy xác định xem bạn muốn tìm kiếm bằng nhà cung cấp hoặc một dịch vụ cung cấp, nhập từ khóa tìm kiếm, sau đó bấm Tìm kiếm. Dịch vụ web khớp với các từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm . Chọn dịch vụ Web mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

 6. Bấm Tiếp.

 7. Trong danh sách chọn một hoạt động , bấm quá trình dịch vụ Web, trả về dữ liệu vào biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Nếu trình hướng dẫn kết nối dữ liệu gặp một phần tử không xác định trong sơ đồ của dịch vụ Web, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số để xác định những trường hoặc nhóm để thêm nguồn dữ liệu chính.

  Cách thực hiện?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Chi tiết kỹ thuật

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 9. Nếu bạn muốn kết quả của truy vấn thành sẵn dùng khi biểu mẫu không được kết nối mạng, chọn hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  Ghi chú Bảo mật: Chọn hộp kiểm này lưu trữ dữ liệu trên máy tính của người dùng khi sử dụng biểu mẫu này kết nối dữ liệu. Nếu bạn nhận dữ liệu nhạy cảm khỏi kết nối dữ liệu này, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp.

 10. Bấm Tiếp.

 11. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu thứ cấp này.

 12. Để có mẫu tự động nhận dữ liệu khi nó được mở, hãy chọn hộp kiểm tự động truy xuất dữ liệu khi mở biểu mẫu .

Đầu trang

Bước 2: Cấu hình các điều khiển

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Bấm đúp vào hộp danh sách, hộp danh sách thả xuống hoặc hộp tổ hợp mà bạn muốn nhập.

 3. Bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Dưới mục nhập hộp danh sách, hãy bấm tra cứu các giá trị từ nguồn dữ liệu ngoài.

 5. Trong danh sách Nguồn dữ liệu , bấm nguồn dữ liệu với một nhóm hoặc các trường có chứa dữ liệu mà bạn muốn dùng.

 6. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp mục nhập .

 7. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , xác định dữ liệu nào sẽ được hiển thị cho người dùng và dữ liệu nào sẽ được gửi đến nguồn dữ liệu bên ngoài bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau.

  Xác định rằng dữ liệu người dùng sẽ nhìn thấy là cùng dữ liệu mà người dùng sẽ gửi

  • Bấm vào một trường, sau đó bấm OK.

  Xác định dữ liệu người dùng sẽ thấy là khác nhau từ dữ liệu mà người dùng sẽ gửi

  Lưu ý: Trong trường hợp này, dữ liệu mà người dùng sẽ nhìn thấy là từ một trong các trường trong nhóm, và dữ liệu mà người dùng sẽ gửi nằm trong một trường khác trong cùng một nhóm.

  1. Bấm vào một nhóm, sau đó bấm OK.

  2. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển , hãy bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp giá trị .

  3. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào một trường có chứa dữ liệu người dùng sẽ gửi đến nguồn dữ liệu ngoài, sau đó bấm OK.

  4. Trong hộp thoại Thuộc tính điều khiển , hãy bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp tên hiển thị .

  5. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào một trường có chứa dữ liệu sẽ xuất hiện trong điều khiển, sau đó bấm OK.

 8. Nếu trường trong hộp tên hiển thị có giá trị với tương tự như hiển thị tên và bạn muốn hiển thị tên chỉ duy nhất, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị chỉ các mục có tên hiển thị duy nhất .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×