Sử dụng ghi chú nhanh trên điện thoại Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú nhanh là tương đương điện tử nhỏ ghi chú màu vàng dán. Khi bạn tạo một ghi chú nhanh, nó sẽ được lưu ngay lập tức là một phần trong < tên của bạn > sổ ghi chép. OneNote dùng cả hai bản ghi chú nhanh và < tên của bạn > sổ ghi chép đồng bộ hóa các ghi chú của bạn để OneDrive. Lý do này, không đổi tên các < tên của bạn > sổ ghi chép hoặc phần ghi chú nhanh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×