Sử dụng chuyển tiếp biến trong PowerPoint 2016 cho Mac, iPad và iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

PowerPoint của hiệu ứng chuyển tiếp mới kiểu, biến, hiện đang sẵn dùng để người đăng ký Office365 trên PowerPoint 2016 cho Mac, iPad và iPhone. Bạn có thể dùng biến để thực hiện đối tượng di chuyển và biến đổi qua các trang chiếu của bạn.

Thiết lập chuyển tiếp biến

Để thiết lập chuyển tiếp biến hiệu quả, bạn sẽ cần phải có hai trang chiếu với ít nhất một đối tượng chung. Một cách dễ dàng để thiết lập là để sao chép và dán bản chiếu với đối tượng bạn muốn biến, và sau đó di chuyển các đối tượng trên trang chiếu thứ hai đến một vị trí khác nhau. Bạn cũng chỉ có thể sao chép và dán đối tượng khỏi một trang chiếu tiếp theo.

Sau khi đã bắt đầu và cuối của bạn chuyển tiếp biến thiết lập trên hai trang chiếu, bạn có thể áp dụng chuyển tiếp biến để tự động hiệu ứng hoạt hình và di chuyển chúng. Đây là cách:

Sử dụng chuyển tiếp biến trên PowerPoint 2016 cho Mac

Ghi chú: Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn có đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo rằng bạn có phiên bản Office mới nhất.

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn trang chiếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp biến sang. Nó phải trang chiếu thứ hai mà bạn đã thêm vào đối tượng, ảnh hoặc cụm từ bạn muốn áp dụng hiệu ứng biến.

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn chuyển tiếp > biến.

  Hiển thị biến trong menu chuyển tiếp trong PowerPoint 2016 cho Mac

 3. Tiếp theo, chọn Tùy chọn hiệu ứng để chọn dạng biến bạn muốn tạo hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn có thể chọn để tối ưu hóa cho đối tượng, từ hoặc ký tự.

  Hiển thị nút tùy chọn hiệu ứng trên menu chuyển tiếp trong PowerPoing 2016 cho Mac

  Hiển thị tùy chọn hiệu ứng chuyển biến trong PowerPoint 2016 cho Mac

  Bạn có thể chọn để di chuyển đối tượng xung quanh trên bản chiếu, thay đổi màu, di chuyển từ và ký tự xung quanh và nhiều hơn nữa.

Sử dụng chuyển tiếp biến trên PowerPoint cho iPad và PowerPoint cho iPhone

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ, hãy chọn trang chiếu bạn muốn áp dụng chuyển tiếp biến sang. Nó phải trang chiếu thứ hai mà bạn đã thêm vào đối tượng, ảnh hoặc cụm từ bạn muốn áp dụng ảnh hưởng đến biến để.

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn chuyển tiếp > Hiệu ứng chuyển tiếp > biến.

  Hiển thị chuyển tiếp biến trong menu chuyển tiếp trong PowerPoint 2016 cho iPad

 3. Tiếp theo, chọn Tùy chọn hiệu ứng để chọn dạng biến bạn muốn tạo hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn có thể chọn để tối ưu hóa cho đối tượng, từ hoặc ký tự.

  Hiển thị tùy chọn hiệu ứng chuyển tiếp biến trong PowerPoint 2016 cho iPad

  Bạn có thể chọn để di chuyển đối tượng xung quanh trên bản chiếu, thay đổi màu, di chuyển từ và ký tự xung quanh và nhiều hơn nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×