Sử dụng chính sách nhóm để kiểm soát thiết đặt máy khách đồng bộ OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 12 2017

Bài viết này dành cho người quản trị CNTT quản lý ứng dụng khách đồng OneDrive trong môi trường enterprise Windows Server sử dụng Dịch vụ Miền Active Directory (ADDS).

Quan trọng: bộ ADML và ADMX tệp sẵn dùng ngay bây giờ trong thư mục cài đặt OneDrive , %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Đó BuildNumber là số được hiển thị ứng dụng khách đồng bộ hóa các thiết đặt về tab.)

Lưu ý: Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT, hãy xem bắt đầu với ứng dụng khách mới đồng bộ OneDrive trong Windows để biết thông tin về thiết đặt đồng bộ OneDrive . Để biết thông tin về cách sử dụng trung tâm quản trị OneDrive để kiểm soát thiết đặt đồng bộ trong tổ chức của bạn, hãy xem Trung tâm quản trị OneDrive.

Các chính sách người dùng cấu hình sau đây sẵn dùng:

Các chính sách cấu hình máy tính sau đây sẵn dùng:

Sử dụng chính sách nhóm với OneDrive

Quản lý OneDrive với chính sách nhóm, cài đặt OneDrive và sao chép tệp OneDrive.admx và OneDrive.adml từ %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ để lưu trữ Trung tâm chính sách nhóm của bạn.

Thiết đặt OneDrive trong nhóm chính sách quản lý trình soạn thảo

Các chính sách hoạt động bằng cách đặt khóa đăng ký trên máy tính trong tên miền của bạn, ứng dụng khách đồng OneDrive (OneDrive.exe) nhận ra. Các phần dưới đây mô tả điều chính sách mỗi và hành vi mặc định, nếu bạn không cấu hình nó.

Lưu ý:

  • Khi bạn bật hoặc tắt chính sách, khóa đăng ký tương ứng được Cập Nhật trên máy tính trong tên miền của bạn. Nếu bạn thiết lập chính sách trở lại không cấu hình, khóa đăng ký tương ứng không được sửa đổi và không thay đổi thiết đặt chính sách hiệu quả. Vậy sau khi bạn cấu hình một chính sách, hãy dùng đã bậttắt thiết đặt cho chính sách đó tới trước.

  • Vị trí nơi khóa đăng ký được viết đã được Cập Nhật. Khi bạn sử dụng gói triển khai mới nhất, bạn có thể xóa khóa đăng ký mà bạn đặt trước đó.

Người dùng cấu hình chính sách

Chính sách cấu hình người dùng có thể tìm thấy trong phần người dùng Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Đồng tác giả và chia sẻ trong ứng dụng cho các tệp Office   

Chính sách này cho phép cộng tác trên tài liệu trong thời gian thực và chia sẻ chúng từ các ứng dụng Office 2016 và Office 2103 trên máy tính. Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây để 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, nó sẽ hiển thị Office tab trong thiết đặt đồng bộ OneDrive , và chọn "Sử dụng Office 2016 để đồng bộ hóa Office tệp mà tôi mở" theo mặc định.

Ảnh chụp màn hình của tab Office trong thiết đặt cho mới OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách

Nếu bạn tắt thiết đặt này, Office tab bị ẩn trong ứng dụng khách đồng bộ và đồng tác giả và chia sẻ trong ứng dụng cho các tệp Office bị vô hiệu hóa. Thiết đặt người dùng có thể chọn cách xử lý các tệp Office trong xung đột sẽ hoạt động như vô hiệu hóa và trong trường hợp tệp xung đột, cả hai bản sao sẽ được giữ lại. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt trong ứng dụng khách đồng bộ, hãy xem sử dụng Office 2016 đồng bộ hóa các tệp Office mà tôi mở.

Độ trễ Cập Nhật OneDrive.exe cho đến khi hình sóng bản phát hành thứ hai   

Chúng tôi phát hành bản Cập Nhật để OneDrive.exe trong hai vòng tròn. Đổ chuông đầu tiên, "Sản xuất," là mặc định. Nó thông thường sẽ mất một đến hai tuần để hoàn toàn triển khai đổ chuông này. Sau khi chúng tôi kết thúc lăn ra đổ chuông sản xuất, chúng tôi phát hành đổ chuông thứ hai, "Doanh nghiệp." Chọn đổ chuông Enterprise cung cấp cho bạn đến 60 ngày tới chuẩn bị để cập nhật và kiểm soát việc triển khai của họ trong tổ chức của bạn. Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây để 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, OneDrive đồng bộ hóa máy khách trong tên miền của bạn (bao gồm những người đang được dùng để đồng bộ hóa tài khoản cá nhân) sẽ được Cập Nhật trong vòng thứ hai.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, OneDrive đồng bộ hóa máy khách sẽ được cập nhật ngay sau khi cập nhật sẵn dùng trong quá trình đổ chuông đầu tiên.

Để biết thêm thông tin về vòng tròn Cập Nhật và làm thế nào ứng dụng khách đồng bộ kiểm tra Cập Nhật, hãy xem quy trình Cập Nhật ứng dụng khách đồng bộ OneDrive.

Ngăn không cho người dùng thay đổi vị trí của thư mục OneDrive của họ   

Chính sách này cho phép bạn ngăn không cho người dùng thay đổi vị trí của thư mục OneDrive trên máy tính của họ.

Để sử dụng chính sách này, bạn phải nhập ID đối tượng thuê của bạn và các đường dẫn mong muốn trong nhóm chính sách trình soạn thảo. bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây để 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] "{Người thuê ID}" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng không thể thay đổi vị trí của các "OneDrive – {tên đối tượng thuê}" thư mục trong trang Chào mừng đến trình hướng dẫn OneDrive . Điều này yêu cầu người dùng sử dụng một trong hai vị trí mặc định, hoặc, nếu bạn đã thiết đặt vị trí mặc định cho thư mục OneDrive thiết đặt, đảm bảo tất cả người dùng có thư mục cục bộ OneDrive của họ trong vị trí mà bạn đã xác định.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, người dùng có thể thay đổi vị trí của thư mục đồng bộ hóa của họ trong khi chào mừng bạn đến hướng dẫn OneDrive .

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chính sách này như một phần của Windows đã biết về thư mục (chẳng hạn như thư mục tài liệu) để OneDrivechuyển hướng, hãy xem chuyển hướng các thư mục lên OneDrive for Business.

Ngăn không cho người dùng đồng bộ hóa tài khoản OneDrive cá nhân   

Chính sách này cho phép bạn chặn người dùng đồng bộ tệp cá nhân để lượng lưu trữ OneDrive họ nhận được với tài khoản Microsoft . Theo mặc định, người dùng được phép để đồng bộ hóa tài khoản cá nhân OneDrive . Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây để 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng sẽ được ngăn thiết lập một mối quan hệ đồng bộ cho tài khoản cá nhân OneDrive của họ. Nếu trước đó họ đã đồng bộ tài khoản cá nhân OneDrive , chúng được hiển thị lỗi khi họ khởi động ứng dụng khách đồng bộ, nhưng vẫn giữ nguyên tệp của họ trên máy tính.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, người dùng được phép để đồng bộ hóa tài khoản cá nhân OneDrive .

Đặt vị trí mặc định cho thư mục OneDrive   

Chính sách này cho phép bạn đặt đường dẫn cụ thể làm vị trí mặc định của thư mục OneDrive khi người dùng đi qua chào mừng bạn đến OneDrive trình hướng dẫn thiết lập máy khách đồng bộ. Theo mặc định, đường dẫn là dưới % userprofile %.

Để sử dụng chính sách này, bạn phải xác định ID đối tượng thuê của bạn và đường dẫn mong muốn mặc định trong trình soạn thảo chính sách nhóm. Chính sách này sẽ đặt khóa đăng ký sau đây vào một chuỗi xác định đường dẫn tệp.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{đối tượng thuê ID}" = "{đường dẫn của người dùng}"

Nếu bạn bật thiết đặt này, vị trí thư mục cục bộ của OneDrive – < tên đối tượng thuê > sẽ mặc định đường dẫn mà bạn xác định trong tệp OneDrive ADMX.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, vị trí thư mục cục bộ của OneDrive – < tên đối tượng thuê > sẽ mặc định để % userprofile %.

Nếu bạn cần phải áp dụng thiết đặt này cho nhiều hơn một người thuê, hãy nhập ID đối tượng thuê bổ sung vào mục nhập đường dẫn mong muốn mặc định trong trình soạn thảo chính sách nhóm.

Lưu ý: % Logonuser % môi trường biến số sẽ không hoạt động qua chính sách nhóm. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng tên người dùng % thay vào đó.

Người dùng có thể chọn cách xử lý các tệp Office trong xung đột   

Chính sách này sẽ quyết định điều gì xảy ra khi có xung đột giữa các phiên bản tệp Office 2016 trong quá trình đồng bộ hóa. Theo mặc định, người dùng được phép để quyết định nếu họ muốn phối thay đổi hoặc giữ cả hai bản sao. Người dùng cũng có thể cấu hình ứng dụng khách đồng bộ để luôn rẽ nhánh tệp và lưu giữ bản sao cả hai. (Tùy chọn này chỉ sẵn cho Office 2016. Với phiên bản trước của Office, tệp luôn chia hai và cả hai bản sao được duy trì.) Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây để 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng có thể quyết định nếu họ muốn phối thay đổi hoặc giữ cả hai bản sao. Người dùng cũng có thể cấu hình ứng dụng khách đồng bộ để luôn rẽ nhánh tệp và lưu giữ cả hai bản sao như hình dưới đây.

Hộp thoại tab Office thiết đặt đồng bộ

Nếu bạn tắt thiết đặt này, sau đó tệp được chia hai luôn và cả hai bản sao lưu giữ trong trường hợp xung đột đồng bộ. Thiết đặt cấu hình ứng dụng khách đồng bộ bị vô hiệu hóa.

Bạn phải bật chính sách "Coauthoring và trong ứng dụng chia sẻ cho tệp Office" để cho phép chính sách này. Để biết thêm thông tin về các thiết đặt trong ứng dụng khách đồng bộ, hãy xem sử dụng Office 2016 đồng bộ hóa các tệp Office mà tôi mở.

Đặt thông qua tải lên tối đa OneDrive.exe sử dụng   

Chính sách này cho phép bạn đặt tỷ lệ thông qua tải lên tối đa tính theo kilôbyte (KB) / sec cho máy tính đang chạy ứng dụng khách đồng OneDrive . Lãi suất tối thiểu là 50 KB/sec và suất tối đa là 100.000 KB/sec. Thấp tải lên thông qua tỉ lệ bạn cấu hình, máy tính dài chạy OneDrive.exe sẽ thực hiện để tải tệp lên.

Theo mặc định, tải lên thông qua suất là không giới hạn và có thể được cấu hình do người dùng trực tiếp trong ứng dụng khách đồng bộ. Nếu bạn bật thiết đặt này, máy tính bị ảnh hưởng bởi chính sách này sẽ dùng tỷ lệ thông qua tải lên tối đa mà bạn xác định và những người dùng sẽ không thể thay đổi tải lên xếp hạng thiết đặt máy khách đồng bộ hóa chính họ. Lưu ý rằng OneDrive.exe có để khởi động lại trên thiết bị của người dùng để áp dụng cấu hình được xác định trong thiết đặt này. Nếu bạn tắt thiết đặt này, người dùng có thể cấu hình mức tối đa tải lên cho máy tính của họ bằng cách mở thiết đặt đồng bộ hóa máy khách và bằng cách bấm tab mạng.

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng thiết đặt này chỉ được dùng trong trường hợp nơi lưu lượng truy nhập giới hạn chế được yêu cầu, chẳng hạn như khi bạn ban đầu triển khai ứng dụng khách đồng bộ trong tổ chức của bạn. Chúng tôi không khuyên bạn dùng thiết đặt này thường xuyên vì nó sẽ giảm đồng bộ hóa máy khách hiệu suất và tiêu cực ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây cho một số từ 50 qua 100.000. Ví dụ:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Khóa đăng ký trên thiết đặt giới hạn suất thông qua tải lên 50KB/giây, sử dụng giá trị thập lục phân cho 50, đó là 00000032.

Để biết thông tin về ước tính băng thông mạng mà bạn cần cho ứng dụng khách đồng bộ và kiểm soát đồng bộ thông qua, hãy xem sử dụng mạng lập kế hoạch cho ứng dụng khách đồng bộ OneDrive.

Đặt thông qua tải xuống tối đa OneDrive.exe sử dụng   

Chính sách này cho phép bạn đặt tỷ lệ thông lượng tối đa tải xuống tính theo kilôbyte (KB) / sec cho máy tính đang chạy ứng dụng khách đồng OneDrive . Lãi suất tối thiểu là 50 KB/sec và suất tối đa là 100.000 KB/sec. Thấp, tải xuống thông qua tỉ lệ bạn cấu hình, máy tính dài chạy OneDrive.exe sẽ mất để tải xuống tệp.

Theo mặc định, tải xuống thông qua suất là không giới hạn và có thể được cấu hình do người dùng trực tiếp trong ứng dụng khách đồng bộ. Nếu bạn bật thiết đặt này, máy tính bị ảnh hưởng bởi chính sách này sẽ sử dụng tối đa tải xuống thông qua suất mà bạn xác định và những người dùng sẽ không thể thay đổi tải xuống xếp hạng thiết đặt máy khách đồng bộ hóa chính họ. Lưu ý rằng OneDrive.exe có để khởi động lại trên thiết bị của người dùng để áp dụng cấu hình được xác định trong thiết đặt này. Nếu bạn tắt thiết đặt này, người dùng có thể cấu hình suất tải xuống tối đa cho máy tính của họ bằng cách mở thiết đặt đồng bộ hóa máy khách và bằng cách bấm tab mạng.

Chúng tôi khuyên bạn dùng thiết đặt này trong trường hợp nơi tệp theo yêu cầu không được kích hoạt và nơi lưu lượng truy nhập giới hạn chế được yêu cầu, chẳng hạn như khi bạn ban đầu triển khai ứng dụng khách đồng bộ trong tổ chức của bạn hoặc bật đồng bộ của site nhóm. Chúng tôi không khuyên bạn dùng thiết đặt này thường xuyên vì nó sẽ giảm đồng bộ hóa máy khách hiệu suất và tiêu cực ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây cho một số từ 50 qua 100.000. Ví dụ:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Khóa đăng ký trên thiết đặt giới hạn suất tải xuống thông qua 50KB/giây, sử dụng giá trị thập lục phân cho 50, đó là 00000032.

Để biết thông tin về ước tính băng thông mạng mà bạn cần cho ứng dụng khách đồng bộ và kiểm soát đồng bộ thông qua, hãy xem sử dụng mạng lập kế hoạch cho ứng dụng khách đồng bộ OneDrive.

Máy tính cấu hình chính sách

Máy tính cấu hình chính sách có thể tìm thấy trong phần tính Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Đặt tỷ lệ phần trăm tối đa của tải lên thông qua cho OneDrive.exe   

Chính sách này cho phép bạn cấu hình tỷ lệ phần trăm tối đa của máy tính tải sẵn dùng thông qua ứng dụng khách đồng OneDrive có thể dùng để tải lên. (OneDrive chỉ sử dụng băng thông này khi đồng bộ tệp.) Băng thông dành cho máy tính liên tục thay đổi, để xác định một tỷ lệ phần trăm cho phép ứng dụng khách đồng trả lời tăng và giảm trong trạng thái sẵn sàng của băng thông trong khi đồng bộ ở nền.

Nếu bạn bật thiết đặt này, khi tệp được đang được tải lên, số đo ứng dụng khách đồng bộ hóa OneDrive lượng nội dung đang được tải lên và khoảng thời gian cho một kỳ hạn của 60 giây để xác định tối đa tải thông qua vào dịch vụ lúc đó. Tải lên tối đa thông qua dựa trên đỉnh quan sát thông qua giá trị trong khoảng đo lường.

Tải lên thông qua tính toán

Lưu ý: Giá trị thu được tối đa thông đôi khi sẽ cao hơn hoặc thấp hơn dự kiến vì lưu lượng khác nhau, điều chỉnh cơ chế của bạn cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể sử dụng.

Giá trị này được tính toán đó được nhân với tỷ lệ phần trăm mà bạn xác định trong thiết đặt này và được dùng làm to đầu đoạn thông qua 10 phút tiếp theo. Sau khi 10 phút, ứng dụng khách đồng bộ sẽ thực hiện khác 60 giây đo lường và điều chỉnh dựa trên kết quả giá trị mới thông qua tải lên tối đa cho kỳ hạn đo lường đó. Tải lên thông qua không throttled trong khoảng 60 giây đo lường và cho phép các tệp được tải lên ở thông qua khả dụng tối đa. Điều này cho phép hai tình huống chính. Trước tiên, rất nhỏ tệp sẽ nhận được tải lên nhanh chóng vì nó có thể phù hợp trong khoảng thời gian nơi ứng dụng khách đồng bộ đo tốc độ có thể có tối đa. Thứ nhì, cho bất kỳ thời gian chạy tải lên, đồng bộ sẽ giữ tối ưu hóa tốc độ tải lên trên một giá trị tỷ lệ phần trăm thiết bằng thiết đặt này.

Bật tính năng chính sách này sẽ đặt giá trị khóa đăng ký sau đây cho một số từ 10 đến 99. Ví dụ:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Khóa đăng ký trên thiết đặt tỷ lệ phần trăm thông qua tải lên 50%, sử dụng giá trị thập lục phân cho 50, đó là 00000032.

Thấp phần trăm bạn thiết lập, còn sẽ mất máy khách đồng bộ để tải tệp lên. Chúng tôi khuyên bạn nên một giá trị 50% trở lên. Tỷ lệ phần trăm tối đa mặc định là 99%. Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng sẽ không thể thay đổi tỉ lệ tải lên bằng cách mở thiết đặt đồng bộ hóa máy khách và bằng cách bấm tab mạng.

Để biết thông tin về ước tính băng thông mạng mà bạn cần cho ứng dụng khách đồng bộ và kiểm soát đồng bộ thông qua, hãy xem sử dụng mạng lập kế hoạch cho ứng dụng khách đồng bộ OneDrive.

Ngăn không cho người dùng sử dụng tính năng tải tệp từ xa để truy nhập các tệp trên máy tính   

Chính sách này cho phép bạn chặn người dùng sử dụng các tính năng tải khi chúng được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của họ để OneDrive.exe. Tính năng tải cho phép người dùng để đi đến OneDrive.com, chọn một máy tính Windows hiện đang trực tuyến và chạy OneDrive đồng bộ hóa máy khách và truy nhập tất cả các tệp cá nhân của bạn từ máy tính đó. Theo mặc định, người dùng có thể dùng tính năng tải.

Có hai thiết đặt - cho máy tính 32-bit và cho máy tính 64-bit. Bật các thiết đặt thiết đặt sổ đăng ký sau đây giá trị khóa 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] "GPOEnabled" = dword:00000001

Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng sẽ được ngăn sử dụng các tính năng tải.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, người dùng có thể dùng tính năng tải.

Cho phép đồng bộ OneDrive tài khoản cho chỉ tổ chức cụ thể   

Chính sách này cho phép bạn cho phép người dùng đồng bộ OneDrive tài khoản cho chỉ một số tổ chức bằng cách chỉ định một danh sách các đối tượng thuê được phép ID. Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng sẽ gặp lỗi nếu họ tìm cách thêm tài khoản từ một tổ chức không có trên danh sách. Nếu người dùng đã có tài khoản, các tệp sẽ ngừng đồng bộ.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" ở đâu ID đối tượng thuê)

Để chặn cụ thể tổ chức thay vào đó, hãy dùng "Khối đồng bộ OneDrive tài khoản cho tổ chức cụ thể."

Thiết đặt này sẽ có mức ưu tiên qua chính sách "Chặn đồng bộ hóa tài khoản OneDrive cho tổ chức cụ thể." Không cho phép cả hai chính sách cùng một lúc.

Các tài khoản khối đồng bộ hóa OneDrive cho tổ chức cụ thể   

Điều này chính sách cho phép bạn chặn người dùng tải lên các tệp để tổ chức khác bằng cách xác định danh sách chặn đối tượng thuê ID. Nếu bạn bật thiết đặt này, người dùng sẽ gặp lỗi nếu họ tìm cách thêm tài khoản từ một tổ chức bị chặn. Nếu người dùng đã thêm tài khoản, các tệp sẽ ngừng đồng bộ.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" ở đâu ID đối tượng thuê)

Để xác định danh sách cho phép tổ chức thay vào đó, dùng "Đồng bộ OneDrive tài khoản cho chỉ tổ chức cụ thể cho phép."

Thiết đặt này sẽ không hoạt động nếu bạn có chính sách "Cho phép đồng bộ hóa OneDrive tài khoản cho chỉ cụ thể tổ chức." hỗ trợ. Không cho phép cả hai chính sách cùng một lúc.

(Bản xem trước) Không gây tiếng ồn cấu hình OneDrive sử dụng thông tin xác thực Windows 10 hoặc tên miền   

Quan trọng: nếu bạn bật thiết đặt này, ADAL phải được cho phép hoặc cấu hình tài khoản sẽ không thành công. Tải xuống và mở EnableADAL.reg bật ADAL và khởi động lại ứng dụng khách đồng bộ.

Chính sách này cho phép bạn cấu hình ứng dụng khách đồng OneDrive không gây tiếng ồn bằng tài khoản Windows chính trên Windows 10, và thông tin xác thực tên miền trên Windows 7 trở lên.

Nếu bạn bật thiết đặt này, OneDrive.exe sẽ cố gắng đăng nhập vào tài khoản công ty hoặc trường học sử dụng các thông tin đăng nhập. Nó sẽ kiểm tra dung lượng đĩa trống trước khi đồng bộ, và nếu nó lớn, OneDrive sẽ nhắc người dùng để chọn thư mục của họ. Ngưỡng mà người dùng được nhắc có thể được cấu hình bằng cách dùng DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive sẽ cố gắng đăng nhập vào tất cả tài khoản trên máy tính và một lần thành công, tài khoản đó sẽ không còn tìm cách im lặng cấu hình.

Nếu bạn bật thiết đặt này và người dùng sử dụng trước OneDrive cho doanh nghiệp đồng bộ hóa máy khách, ứng dụng khách đồng mới sẽ tìm cách thực hiện qua đồng bộ. Ứng dụng khách đồng mới sẽ tìm cách nhập thiết đặt đồng bộ của người dùng từ ứng dụng khách đồng trước đó.

Nếu bạn tắt thiết đặt này, OneDrive sẽ không cố gắng tự động đăng nhập người dùng.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword:00000001

Chính sách này có thể dùng với DiskSpaceCheckThresholdMB cũng như DefaultRootDir.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có phản hồi về tính năng này hoặc gặp phải bất kỳ vấn đề. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive trong khu vực thông báo và bấm "Báo cáo vấn đề." Vui lòng gắn thẻ ý kiến phản hồi với "SilentConfig" để phản hồi của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến kỹ sư làm việc trên tính năng này.

(Bản xem trước) Cấu hình kích cỡ tối đa của OneDrive để tải xuống tất cả các tệp tự động   

Thiết đặt này được dùng kết hợp với SilentAccountConfig. Bất kỳ người dùng có một OneDrive lớn hơn ngưỡng đã xác định (trong MB) sẽ được nhắc để chọn thư mục mà họ muốn đồng bộ hóa trước khi ứng dụng khách đồng OneDrive (OneDrive.exe) tải các tệp.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Ví dụ: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

(trong đó "1111-2222-3333-4444" là ID đối tượng thuê và 0005000 đặt một ngưỡng 5000MB)

Chủ đề Liên quan

Triển khai ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường enterprise
ngăn không cho người dùng từ cài đặt ứng dụng khách đồng
đồng bộ chỉ trên máy tính tham gia tới tên miền cụ thể cho phép
khối đồng bộ các tệp cụ thể kiểu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×