Sử dụng chính sách đóng cửa site và xóa

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang SharePoint có thể nhanh chóng gia tăng nếu bạn không xóa chúng khi họ không còn cần thiết. Giữ trang chưa được Cập Nhật xung quanh có dung lượng lưu trữ, làm cho nó thật khó khăn cho mọi người để tìm thông tin hiện tại, và cũng có thể không mong muốn vì lý do tuân thủ.

Là người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể dùng chính sách trang để giúp điều khiển site phổ biến. Một chính sách trang xác định vòng đời của một trang web bằng cách chỉ định khi trang sẽ được đóng và khi nó sẽ bị xóa. Chính sách trang đặc biệt hữu ích đối với tổ chức cho phép nhóm lớn của người dùng tạo trang của riêng mình. Họ có thể yêu cầu bạn chọn một chính sách trang khi bạn tạo trang.

Đóng một trang cho biết rằng trang web không còn trong sử dụng và cuối cùng có thể bị xóa theo một lịch biểu. Đóng trang không xuất hiện ở vị trí chẳng hạn như Delve, nhưng người dùng có thể vẫn sửa đổi nội dung của nó và đóng trang bằng cách dùng URL để truy nhập trang.

Tạo chính sách trang

Hãy làm theo các bước sau để tạo chính sách site sẽ có sẵn trong mỗi trang trong tuyển tập trang.

 1. Đăng nhập như người quản trị tuyển tập site và mở trang gốc của tuyển tập trang.

 2. Bấm thiết đặt  Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm Chính sách trang.

 4. Bấm tạo, sau đó chọn một tùy chọn:

  Không đóng hoặc xóa trang web tự động. Nếu chính sách với tùy chọn này được áp dụng cho một trang web, chủ sở hữu trang phải xóa trang theo cách thủ công.

  Xóa trang tự động. Nếu một chính sách với tùy chọn này được áp dụng cho một trang web, chủ sở hữu trang phải đóng trang theo cách thủ công, nhưng rồi trang sẽ bị xóa sẽ tự động. Chính sách xóa trang tự động xác định một quy tắc để khi xóa trang web, và có các tùy chọn sau đây.

  • Hành động kích hoạt việc xóa bỏ trang và khoảng thời gian chờ kể từ khi hành động kích hoạt đó xảy cho đến khi xóa bỏ trang. Hành động kích hoạt đó có thể là việc tạo trang hay đóng trang. Ví dụ, bạn có thể tạo chính sách để xóa bỏ trang ba tháng sau khi đóng trang hoặc chính sách để xóa bỏ trang một năm sau khi tạo trang.

  • Liệu có SharePoint gửi email đến người sở hữu trang một khoảng thời gian trước khi lịch trang bị xóa.

  • Liệu có cho phép người sở hữu trang trì hoãn việc xóa bỏ trang hay không.

  Đóng và xóa bỏ trang tự động. Tùy chọn này cho phép các lựa chọn cùng một cách để xóa trang web và cũng có thể yêu cầu bạn phải xác định khoảng thời gian sau khi thời gian tạo trang sẽ được đóng.

  Chạy dòng công việc tự động để quản lý đóng cửa site, sau đó xóa chúng sẽ tự động. (sẵn dùng với một số gói và phiên bản). Tùy chọn này cho phép các lựa chọn cùng một cách để xóa trang web, nhưng cũng yêu cầu bạn phải xác định một dòng công việc để chạy để đóng trang. Khi dòng công việc hoàn thành, SharePoint sẽ đóng trang. Bạn chỉ định tên của dòng công việc, khoảng thời gian sau khi site được tạo ra chạy dòng công việc và có chạy dòng công việc theo định kỳ cho đến khi site được đóng.

 5. Để tạo thư mục gốc site và site con tất cả chỉ đọc khi đóng trang gốc, hãy chọn tuyển tập trang sẽ được đọc chỉ khi nó đang đóng.

 6. Bấm OK.

Đóng một site theo cách thủ công, hoặc mở lại một trang web kín

 1. Đăng nhập như người sở hữu site.

 2. Bấm thiết đặt  Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm đóng cửa Site và xóa bỏ.

 4. Để đóng trang, hãy bấm đóng trang này ngay bây giờ. Để mở lại nó, hãy bấm mở trang web này.

Chọn một chính sách cho một trang

 1. Đăng nhập như người sở hữu site.

 2. Bấm thiết đặt  Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Quản trị trang, bấm đóng cửa Site và xóa bỏ.

 4. Bên cạnh Trang chính sách, chọn một chính sách, sau đó bấm OK.

Ghi chú: Đóng cửa site và site xóa ngày trên trang hiển thị dưới đây là gần đúng. Site được đóng hay xóa bỏ bằng một bộ hẹn giờ công việc chạy hàng tuần theo mặc định. Do đó, trang sẽ được đóng hay xóa bỏ trong một tuần của ngày Hiển thị trên trang Site đóng và xóa bỏ .

Đóng cửa site và xóa trang hiển thị ngày

Xóa bỏ một site theo cách thủ công

 1. Đăng nhập như người sở hữu site.

 2. Bấm thiết đặt  Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bên dưới Hành động trang, bấm xóa trang web này.

 4. Bấm Xóa.

Ghi chú: Để biết thông tin về việc xóa bỏ tuyển tập trang, hãy xem tạo hoặc xóa tuyển tập trang.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×