Sử dụng cụ ống nhỏ giọt để khớp màu trên trang chiếu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mệt của tìm cách chính xác khớp với các màu từ một hình dạng hoặc ảnh với các phần khác của bản trình bày PowerPoint để xem thêm gắn kết? Cho phép PowerPoint làm việc cho bạn bằng công cụ ống nhỏ giọt.

Hãy bấm đúp vào hình dạng hoặc đối tượng khác bạn muốn khớp màu. (Có, bạn có thể chọn nhiều hình dạng. Hãy nhấn Ctrl rồi bấm vào những hình dạng đó.) Sau đó bấm vào bất kỳ tùy chọn màu nào, chẳng hạn như Tô Hình dạng trong nhóm Kiểu Hình dạng, có trên tab Định dạng bên dưới Công cụ Vẽ.

Menu thả xuống Tô Hình dạng cho thấy Công cụ Ống nhỏ giọt

Dùng công cụ ống nhỏ giọt, hãy bấm vào màu bạn muốn khớp và áp dụng cho hình dạng hoặc đối tượng đã chọn.

Con trỏ công cụ ống nhỏ giọt và màu đã khớp

Khi bạn di chuyển con trỏ xung quanh các màu khác nhau, xem trước trực tiếp màu sẽ xuất hiện. Di chuột hoặc tạm dừng trên một màu để xem các tọa độ màu RGB (màu đỏ màu xanh lam). Bấm vào màu bạn muốn. Đối với một cách chính xác hơn bắt đích xác màu bạn muốn khi nhiều màu được nhóm lại với nhau, hãy chọn màu bằng cách nhấn Enter hoặc phím cách thay vào đó.

Số màu RGB đã chọn bằng cách dùng Công cụ Ống nhỏ giọt

Để hủy bỏ công cụ ống nhỏ giọt mà không chọn màu, hãy nhấn Esc.

Mẹo:    Bạn cũng có thể phù hợp với màu từ ở nơi khác trên màn hình của bạn. Sau khi bấm vào cụ ống nhỏ giọt, hãy bấm và giữ nút chuột khi bạn kéo chuột để màu bạn muốn để khớp với. Công cụ ống nhỏ giọt sẽ biến mất khi bạn di chuyển bên ngoài sổ PowerPoint , nhưng màu sẽ vẫn xem trước và khớp.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×