Sử dụng cột được tính toán trong một bảng Excel Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, một cột được tính toán được tự động được tạo trong Microsoft Excel bảng khi bạn nhập công thức trong một cột bảng. Một cột được tính toán sử dụng một công thức mà sẽ điều chỉnh cho mỗi hàng và tự động mở rộng để bao gồm các hàng bổ sung trong cột đó để công thức ngay lập tức được mở rộng để các hàng. Bạn chỉ phải nhập một công thức để có tự động điền xuống để tạo một cột được tính toán — không cần sử dụng lệnh điền hoặc sao chép .

Để tạo một cột được tính toán trong bảng:

  1. Bấm vào một ô trong một cột trống mà bạn muốn dùng làm cột được tính toán đó.

    Mẹo: Bạn có thể tạo một cột bổ sung bảng chỉ cần nhập bất kỳ đâu vào cột ngay lập tức bên phải của bảng. Thật thường tốt nhất để bắt đầu bằng cách nhập tiêu đề bảng mới trong hàng đầu tiên của bảng.

  2. Nhập một công thức mà bạn muốn, rồi bấm ENTER.

    Ghi chú: Nếu bạn nhập một công thức trong một ô vốn đã có dữ liệu, nó sẽ không tạo ra cột được tính toán.

    Trong ví dụ dưới đây, công thức SUM trong ô D2 sẽ được tự động điền vào tất cả các ô trong cột được tính toán D.

    Cột được tính toán

Sửa cột được tính toán

Để cập nhật một cột được tính toán, bấm vào bất kỳ ô nào trong cột được tính toán và sửa công thức trong ô đó và nhấn ENTER. Excel sẽ tự động mở rộng công thức cho các cột ô còn lại của bảng.

Xóa bỏ cột được tính toán

Trước tiên hãy bấm vào tiêu đề cột để chọn toàn bộ cột, sau đó trên trang đầu tab, đến ô > xóa > Xóa cột, hoặc bấm chuột phải vào > Xóa cột.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tổng quan về Excel bảng

Sử dụng cột được tính toán trong bảng Excel cho Windows

Sử dụng cột được tính toán trong bảng Excel cho Mac

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×