Sử dụng các mẫu sơ yếu lý lịch trong Word Web App

Sử dụng các mẫu sơ yếu lý lịch trong Word Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện một hồ sơ cá nhân như thế này khi bạn đang trực tuyến được nhanh chóng và dễ dàng.

Ghi chú: Mẫu này đi kèm với một xin, để bạn có tất cả mọi thứ trong một tài liệu.

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Chọn một trong các mẫu sơ yếu lý lịchcủa chúng tôi và mở nó trong Word Online để dễ nhãn của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã có trong Word Online, nhận để các mẫu sơ yếu lý lịch và xin bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu, bấm thêm trên Office.com.
bấm Thêm trên Office.com
bạn sẽ xuất hiện trên các mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, bấm sơ yếu lý lịch và thư xin việc.

Khi bạn làm việc trên hồ sơ cá nhân, bạn sẽ có thể muốn đổi tên nó.

Mẫu sử dụng bảng mọi thông tin thẳng hàng. Nếu bạn cần để thêm dòng cho công việc kinh nghiệm hoặc giáo dục, thêm hàng vào bảng bằng cách đi đến bố trí dưới Công cụ bảng và bấm Chèn ở dưới (hoặc chèn ở trên).

Lệnh Chèn Xuống dưới và Chèn Lên trên

Để hiểu Mẹo ghi hồ sơ cá nhân của bạn, hãy kiểm tra sáu bước để lập một hồ sơ cá nhân tuyệt vời.

Chia sẻ hồ sơ cá nhân

Khi bạn hoàn tất, in hoặc chia sẻ nó trực tuyến. Bạn có thể làm điều này với hồ sơ cá nhân vẫn mở trong Word Online. Không cần phải lưu nó lần đầu tiên (mà đã hoàn tất cho bạn).

In thư

Để in, nhấn Ctrl + P và chờ cho hộp thoại in.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy một hộp thoại in, bấm vào nối kết để mở một phiên bản tệp PDF của hồ sơ cá nhân của bạn. Từ đây, sử dụng lệnh in của chương trình PDF.

Chia sẻ

Để chia sẻ nó trực tuyến, hãy gửi một nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Nối kết chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Mẹo: Nếu bạn có một blog hoặc trang web, bạn có thể nhúng một dạng xem sơ yếu lý lịch của bạn ở đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×