Sử dụng bộ chuyển đổi bên thứ ba để nhập và xuất tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu mẫu nhập khẩu để nhập tệp từ các chương trình khác, sau đó dùng những tệp dưới dạng mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu mẫu khẩu để xuất mẫu biểu mẫu InfoPath để sử dụng trong các chương trình khác.

Bài viết này giải thích cách xác định vị nhập khẩu và khẩu từ công ty bên thứ ba và cá nhân. Nó cũng mô tả cách sử dụng những nhập khẩu và xuất khẩu trong InfoPath.

Bạn muốn làm gì?

Sử dụng nhập khẩu bên thứ ba để nhập một biểu mẫu vào InfoPath

Sử dụng một xuất khẩu bên thứ ba để xuất biểu mẫu từ InfoPath

Sử dụng nhập khẩu bên thứ ba để nhập một biểu mẫu vào InfoPath

Biểu mẫu mẫu nhập khẩu đảm bạn có thể có cho bạn để tạo mẫu biểu mẫu InfoPath từ một tài liệu hoặc biểu mẫu theo định dạng khác. InfoPath bao gồm hai nhập khẩu mẫu biểu mẫu, vốn cho phép bạn chuyển đổi một sổ làm việc Microsoft Office Excel hiện có hoặc tài liệu Microsoft Office Word vào mẫu biểu mẫu InfoPath.

Lưu ý: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có cài đặt nhập khẩu bên thứ ba.

  1. Trên menu tệp , bấm Nhập biểu mẫu.

  2. Trong danh sách chọn phương pháp nhập sử dụng trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn nhập, bấm nhập khẩu đã được cài đặt, sau đó bấm tiếp theo.

  3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập để hoàn tất việc nhập tệp.

Lưu ý: Các chức năng của kết quả mẫu biểu mẫu tùy thuộc vào nhập khẩu cụ thể. Trong một số trường hợp, sau khi đã được nhập vào mẫu biểu mẫu, bạn có thể cần theo cách thủ công tạo nguồn dữ liệu cho mẫu biểu mẫu mới, và sau đó gắn kết các điều khiển trên mẫu biểu mẫu cho trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu.

Đầu Trang

Sử dụng một xuất khẩu bên thứ ba để xuất biểu mẫu từ InfoPath

Nhà xuất khẩu mẫu biểu mẫu cho phép bạn tạo biểu mẫu và tài liệu trong các định dạng từ một mẫu biểu mẫu được mở trong InfoPath phương thức thiết kế.

Lưu ý: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có cài đặt một bên thứ ba xuất khẩu.

  1. Trong chế độ thiết kế, hãy mở mẫu biểu mẫu mà bạn muốn xuất.

  2. Trên menu tệp , hãy bấm Xuất biểu mẫu.

  3. Trong danh sách chọn phương pháp xuất để dùng trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn xuất, bấm xuất khẩu đã được cài đặt, sau đó bấm tiếp theo.

  4. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn xuất để hoàn tất xuất mẫu biểu mẫu.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×