Sử dụng bộ đọc màn hình gia nhập cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình gia nhập cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Thông thường, tham gia một cuộc họp Skype for Business chỉ đơn giản là chọn liên kết cuộc họp trong lịch của bạn và nhấn Enter. Nhưng đôi lúc, bạn có thể cần phải tham gia theo cách khác. Sử dụng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp, để tham gia cuộc họp trực tiếp từ Skype for Business.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt cho Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Tham gia cuộc họp trực tuyến

Dạng xem Cuộc họp của Skype hiển thị một danh sách các cuộc họp của bạn trong ngày. Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype ngay từ tab Cuộc họp.

Mẹo: Tính năng mặc định của Trình tường thuật là để làm giảm âm lượng của các nguồn âm khác khi Trình tường thuật đang chạy. Điều này có nghĩa là âm lượng trong các cuộc gọi hoặc cuộc họp Skype for Business có thể quá nhỏ để nghe rõ. Để tắt cài đặt này, nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt Windows, rồi nhập Trình tường thuật trong hộp tìm kiếm và nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Narrator settings” (Cài đặt trình tường thuật). Nhấn Enter, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch” (Bật, Giảm âm lượng của các ứng dụng khác khi Trình tường thuật đang chạy, công tắc chuyển). Nhấn Phím cách để bật hoặc tắt cài đặt này.

 1. Trong cửa số Skype for Business chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Contacts” (Liên hệ), “Conversations” (Hội thoại), “Chat rooms” (Phòng trò chuyện) (chỉ khả dụng cho một số tài khoản Skype for Business), “Phone” (Điện thoại) hoặc “Meetings” (Cuộc họp). Nội dung bạn nghe thấy phụ thuộc vào tab đang được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên Trái hoặc Phải cho đến khi bạn nghe thấy “Meetings” (Cuộc họp), rồi nhấn Enter. Tab Cuộc họp sẽ mở.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Today” (Hôm nay). Nhấn phím mũi tên Xuống để di chuyển qua danh sách cuộc họp trong ngày của bạn. Bạn sẽ nghe thấy thời gian và chủ đề của từng cuộc họp khi bạn di chuyển qua.

 4. Để tham gia cuộc họp hiện đang được chọn, hãy nhấn Enter.

 5. Nếu bạn nhận được hộp thoại Tham gia Cuộc họp Thoại, hãy chọn tùy chọn thoại mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

 6. Nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp, micrô của bạn có thể tự động tắt tiếng khi bạn tham gia cuộc họp. Để bật tiếng micrô, hãy nhấn phím logo Windows+F4 hoặc nhấn phím Tab cho đến khi bạn thấy nút Bật tiếng, rồi nhấn Enter.

 7. Trong suốt cuộc họp, các tùy chọn sau đây sẽ khả dụng:

  • Để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhấn Ctrl+W, rồi nhập tin nhắn. Để gửi tin nhắn, nhấn Enter.

  • Để bắt đầu một video, nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  • Để bật hoặc tắt tiếng loa, nhấn phím logo Windows+F4.

  • Để thêm người tham dự, nhấn Alt+V. Cửa sổ Mời theo Tên hoặc Số Điện thoại sẽ mở. Nhập liên hệ, rồi nhấn Enter.

  • Để truy cập bàn phím số, nhấn Ctrl+Shift+D. Bạn sẽ nghe thấy “Skype call out” (Gọi đi trên Skype).

  • Để chia sẻ nội dung, chẳng hạn như màn hình hoặc trang chiếu PowerPoint, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Share content button” (Nút chia sẻ nội dung), rồi nhấn Enter.

  • Để truy cập tùy chọn khác, ví dụ để bắt đầu ghi cuộc gọi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “More options button” (Nút Tùy chọn khác), rồi nhấn Enter.

Thoát cuộc họp trực tuyến

 1. Để thoát cuộc họp trực tuyến, nhấn Alt+Q. Hộp thoại Chất lượng cuộc gọi thế nào? sẽ xuất hiện. Để đóng hộp thoại, nhấn Esc.

 2. Tâm điểm sẽ chuyển sang cửa sổ Hội thoại. Nếu bạn muốn tham gia lại cuộc gọi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Rejoin Skype Meeting button” (Nút Tham gia lại Cuộc họp Skype), rồi nhấn Enter. Nếu bạn không định tham gia lại cuộc gọi, nhấn Esc để đóng cửa sổ Hội thoại.

Xem thêm

Thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng Skype for Business với bộ đọc màn hình

Thêm người vào danh bạ của bạn bằng Skype for Business với bộ đọc màn hình

Phím tắt cho Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Giúp cuộc họp của bạn dễ truy nhập hơn bằng Skype for Business

Sử dụng Skype for Business for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp, để tham gia cuộc họp trực tuyến.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tham gia cuộc họp trực tuyến

 1. Mở Skype for Business for Android và đăng nhập nếu cần.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Skype for Business vào lần sử dụng trước, ứng dụng này sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo Bắt đầu sử dụng TalkBack với Skype for Business cho Android.

 2. Trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “View meeting list” (Xem danh sách cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong danh sách Cuộc họp, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên cuộc họp mà bạn muốn tham gia. TalkBack sẽ thông báo chi tiết cuộc họp và đó là cuộc họp trực tuyến. Nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ chi tiết cuộc họp sẽ mở. Bạn sẽ nghe thấy: “Skype for Business”.

  Mẹo: Nếu bạn cần mở lịch Outlook để tìm cuộc họp, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Open calendar” (Mở lịch), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trong lịch, trượt một ngón tay xuống trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tên cuộc họp, rồi nhấn đúp vào màn hình. Để biết hướng dẫn về cách đọc lời mời dự họp, chuyển tới phần Tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook.

 4. Trong cửa sổ chi tiết cuộc họp, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Join meeting” (Tham gia cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Skype for Business”. Bạn hiện đã tham gia vào cuộc họp.

 5. Nếu bạn không phải là người tổ chức cuộc họp, micrô của bạn sẽ tự động tắt tiếng khi bạn tham gia cuộc họp. Để bật tiếng micrô, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Checked, audio is muted, switch” (Đã kiểm tra, tiếng đã tắt, chuyển) và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trong suốt cuộc họp, các tùy chọn sau đây sẽ khả dụng:

  • Để bắt đầu cuộc trò chuyện, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Chat button” (Nút Trò chuyện), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để bắt đầu một video, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Not checked, preview video is off, switch” (Chưa kiểm tra, video trước đã tắt, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để tắt tiếng loa, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Checked, speaker, switch” (Đã kiểm tra, loa, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để thêm người tham dự, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “Add participants button” (Nút Thêm người tham dự), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để truy cập bàn phím số và thư thoại, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “View dialpad and voicemail button” (Nút Xem bàn phím số và thư thoại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để truy cập tùy chọn khác, ví dụ để hiển thị bài trình bày PowerPoint hoặc để giữ máy cuộc gọi, trượt sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy “More options button” (Nút Tùy chọn khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thoát cuộc họp trực tuyến

 1. Để thoát cuộc họp trực tuyến, trượt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “End call, button” (Dừng cuộc gọi, nút).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Call ended” (Đã kết thúc cuộc gọi). Tâm điểm sẽ quay lại màn hình hội thoại.

Xem thêm

Sử dụng TalkBack để thực hiện cuộc gọi trong Skype for Business cho Android

Bắt đầu sử dụng TalkBack với Skype for Business cho Android

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách điều hướng Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×