Sử dụng bộ đọc màn hình để yêu cầu thư báo đã đọc và thư báo đã chuyển phát trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để yêu cầu thư báo đã đọc và thư báo đã chuyển phát trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem Thêm biên nhận chuyển phát để theo dõi thông điệp email (trong Windows), Thêm và yêu cầu nhận đọc và thông báo chuyển phát (trong Windows), hoặc thông báo chuyển phát hoặc biên nhận yêu cầu một đọc trong Outlook 2016 cho Mac.

Sử dụng Outlook với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để yêu cầu đọc hoặc biên nhận đã chuyển phát. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng có thể chọn cách phản hồi khi người khác yêu cầu thư báo đã đọc từ bạn.

Bạn nhận được một biên nhận chuyển phát khi email của bạn đã được gửi đến máy chủ email của người nhận. Thư báo đã đọc được gửi cho bạn khi người nhận đã xem email của bạn. Bạn có thể mở và đọc thông báo xác nhận chẳng hạn như một email thông thường bằng bộ đọc màn hình của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc chuyển phát cho một email đơn lẻ

Khi bạn đang tạo một thư mới, chuyển tiếp hoặc trả lời email, bạn có thể yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc chuyển phát cho email đó cụ thể là một hành động lần.

 1. Khi soạn thư, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, hãy nhấn Alt + P, U.

  • Để yêu cầu thư báo đã đọc, hãy nhấn Alt + P, Q.

Yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc chuyển phát cho tất cả các email

Để yêu cầu biên nhận đã đọc hoặc chuyển phát cho tất cả email gửi đi, thay đổi các tùy chọn Outlook .

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn Alt + F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Để đi đến tab thư , hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, hãy nhấn Alt + Y. Tùy chọn được chọn.

  • Để yêu cầu thư báo đã đọc, hãy nhấn Alt + R liên tục cho đến khi bạn nghe: "đã đọc xác nhận người nhận xem thư." Để chọn, nhấn Phím cách.

 4. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Thiết lập cách xử lý yêu cầu thư báo đã đọc

Bạn có thể chọn cách xử lý yêu cầu thư báo đã đọc, bạn nhận được từ những người khác.

 1. Trong dạng xem Outlook chính, hãy nhấn Alt + F, T. Cửa sổ Tùy chọn Outlook sẽ mở ra.

 2. Để đi đến tab thư , hãy nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Mail" (Thư).

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Luôn gửi biên nhận đã đọc, nhấn Alt + A liên tục cho đến khi bạn nghe "Luôn luôn gửi biên nhận đã đọc." Để chọn, nhấn Phím cách.

  • Không bao giờ gửi biên nhận đã đọc, nhấn Alt + N liên tục cho đến khi bạn nghe "Không bao giờ gửi thư báo đã đọc." Để chọn, nhấn Phím cách.

  • Để có Outlook nhắc bạn mỗi khi có gửi biên nhận, hãy nhấn Alt + M liên tục cho đến khi bạn nghe "Hỏi mỗi khi có gửi biên nhận đã đọc." Để chọn, nhấn Phím cách. Để hướng dẫn về cách phản hồi khi bạn được nhắc, hãy trả lời yêu cầu biên nhận đã đọc.

 4. Để thoát cửa sổ Tùy chọn Outlook, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Trả lời yêu cầu biên nhận đọc

Nếu bạn đã chọn có hỏi mỗi lần bạn nhận được một email với yêu cầu biên nhận đọc, bạn cần để quyết định để gửi biên nhận hoặc không cho từng riêng biệt.

 1. Khi bạn mở một email trong đó bao gồm các yêu cầu biên nhận đọc, bạn nghe "Microsoft Outlook, có, nút." Tiêu điểm nằm trên một hộp thoại xác nhận, trên nút .

 2. Để gửi biên nhận, hãy nhấn Enter. Không gửi biên nhận, hãy nhấn Alt + N.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo ra các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Phím tắt để dẫn hướng thư trong Outlook

Sử dụng phím tắt để phóng to hoặc thu nhỏ trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook Web App với bộ đọc màn hình và bàn phím để theo dõi email và yêu cầu đọc hoặc biên nhận đã chuyển phát của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn cũng có thể chọn cách phản hồi khi người khác yêu cầu thư báo đã đọc từ bạn.

Bạn nhận được một biên nhận chuyển phát khi email của bạn đã được gửi đến máy chủ email của người nhận. Thư báo đã đọc được gửi cho bạn khi người nhận đã xem email của bạn. Bạn có thể mở và đọc thông báo xác nhận chẳng hạn như một email thông thường bằng bộ đọc màn hình của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

 • Gửi thông báo xác nhận hỗ trợ không phải tất cả các máy chủ email và ứng dụng.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Yêu cầu biên nhận đã đọc và chuyển phát

Khi bạn đang tạo một thư mới, chuyển tiếp hoặc trả lời email, bạn có thể yêu cầu biên nhận đã cho email đó cụ thể là một hành động lần.

 1. Khi soạn thư, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Lệnh thanh công cụ."

 2. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Hơn soạn hành động", sau đó nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Hiển thị tùy chọn thông báo", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Hộp thoại tùy chọn của thông báo".

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để yêu cầu biên nhận chuyển phát, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, yêu cầu biên nhận chuyển phát" và sau đó nhấn phím cách.

  • Để yêu cầu biên nhận đọc, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Unchecked, yêu cầu thư báo đã đọc" và sau đó nhấn phím cách.

 5. Để trở lại thư, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút OK", sau đó nhấn Enter.

Thiết lập cách xử lý yêu cầu thư báo đã đọc

Bạn có thể chọn cách xử lý yêu cầu thư báo đã đọc, bạn nhận được từ những người khác.

 1. Để đi đến thiết đặt Outlook Web App , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt nút", và sau đó nhấn Enter. Thiết đặt ngăn sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xem tất cả các thiết đặt Outlook", và nhấn Enter. Hộp thoại thiết đặt mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Bố trí", sau đó nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Việc xử lý thông báo", rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Chọn cách phản hồi với yêu cầu thư báo đã đọc." Bạn đất trên tùy chọn trả lời biên nhận đầu tiên và nghe: "Hỏi tôi trước khi gửi thư báo đã." Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để có Outlook nhắc bạn mỗi khi có gửi biên nhận, hãy nhấn phím cách. Để hướng dẫn về cách phản hồi khi bạn được nhắc, hãy trả lời yêu cầu biên nhận đã đọc.

  • Luôn gửi biên nhận, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Luôn gửi trả lời", sau đó nhấn phím cách.

  • Không bao giờ gửi biên nhận, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Không bao giờ gửi trả lời", sau đó nhấn phím cách.

 5. Để lưu lựa chọn của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và sau đó nhấn Enter.

 6. Để trở lại dạng xem Outlook chính, hãy nhấn Esc.

Trả lời yêu cầu biên nhận đọc

Nếu bạn đã chọn có hỏi mỗi lần bạn nhận được một email với yêu cầu biên nhận đọc, bạn cần để quyết định để gửi biên nhận hoặc không cho từng email riêng lẻ.

 1. Khi bạn mở và bắt đầu đọc email bao gồm các yêu cầu biên nhận đọc, bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo yêu cầu. Bạn nghe: "người gửi thư có yêu cầu thư báo đã đọc. Để gửi biên nhận, nối kết, hãy bấm vào đây."

 2. Không gửi biên nhận, hãy tiếp tục với đọc email mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác. Để gửi biên nhận, khi trên văn bản nối kết, hãy nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các thư mục trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Outlook

Phím tắt cho Outlook trên web và Outlook.com

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×