Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm tiêu đề, nhãn dữ liệu và chú giải vào biểu đồ trong Excel 2016

Bạn có thể sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm tiêu đề, nhãn dữ liệu và chú giải vào biểu đồ trong Excel 2016. Tiêu đề, nhãn dữ liệu và chú giải giúp dễ dàng truy nhập biểu đồ vì tiêu đề, nhãn dữ liệu và chú giải cung cấp thành phần phi trực quan mô tả biểu đồ.

Ghi chú: Để được trợ giúp cách chọn biểu đồ nhằm giúp bạn có thể làm việc với biểu đồ đó, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel 2016.

Trong chủ đề này

Thêm tiêu đề vào biểu đồ

Tiêu đề giúp mọi người nhanh chóng nắm bắt thông tin được biểu thị trên biểu đồ. Ví dụ: trong trang tính ngân sách hàng tháng, khi bạn tạo biểu đồ Hình tròn cho chi phí thực tế cho từng thể loại chi phí, việc đặt tiêu đề biểu đồ Chi phí Thực tế có thể làm biểu đồ dễ hiểu hơn. Đồng thời, khi bạn tạo biểu đồ Thanh cho chi phí dự kiến của từng thể loại chi phí trong trang tính đó, việc đặt tiêu đề trục Thể loại chi phíChi phí dự kiến có thể làm cho biểu đồ dễ truy nhập hơn.

 1. Chọn biểu đồ bạn muốn làm việc.

 2. Để mở menu Thêm Thành phần Biểu đồ, nhấn Alt, J+C, rồi A.

 3. Trên menu, chọn kiểu tiêu đề bạn muốn thêm.

  • Để thêm tiêu đề biểu đồ, nhấn C. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp chỉnh sửa Tiêu đề biểu đồ.

   • Để thêm tiêu đề phía trên biểu đồ, nhấn A, nhập tiêu đề, rồi nhấn Enter.

   • Để thêm tiêu đề chờm lấp căn giữa, hãy nhấn C, nhập tiêu đề, rồi nhấn Enter.

   • Để duyệt thêm tùy chọn tiêu đề, nhấn M, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  • Nhấn A để thêm tiêu đề trục. (Biểu đồ không có trục, chẳng hạn như biểu đồ Hình tròn hoặc Vành khuyên, sẽ không có tiêu đề trục.)

   • Để thêm tiêu đề trục ngang chính, nhấn H. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp chỉnh sửa Tiêu đề Trục Ngang Chính. Nhập tiêu đề, rồi nhấn Enter.

   • Để thêm tiêu đề trục dọc chính, nhấn V. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp chỉnh sửa Tiêu đề Trục Dọc Chính. Nhập tiêu đề, rồi nhấn Enter.

   • Để duyệt thêm tùy chọn tiêu đề trục, nhấn M, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  Tiêu đề bạn đã nhập sẽ được thêm vào biểu đồ của bạn.

Ghi chú: 

 • Để loại bỏ tiêu đề biểu đồ, nhấn Alt, J+C, A, C, rồi N.

 • Để loại bỏ tiêu đề trục ngang chính, nhấn Alt, J+C, A, rồi H.

 • Để loại bỏ tiêu đề trục dọc chính, nhấn Alt, J+C, A, rồi V.

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Nhãn dữ liệu làm biểu đồ dễ hiểu hơn vì nhãn hiển thị chi tiết về chuỗi dữ liệu hoặc điểm dữ liệu riêng của biểu đồ. Ví dụ: trong trang tính ngân sách hàng tháng, khi bạn tạo biểu đồ Hình tròn cho chi phí thực tế của từng thể loại chi phí không có nhãn dữ liệu, có thể sẽ khó khăn để cho biết rằng các cửa hàng tạp hóa chiếm 19 phần trăm tổng ngân sách của bạn.

 1. Chọn biểu đồ bạn muốn làm việc.

 2. Để chọn nút Thêm Thành phần Biểu đồ, nhấn Alt, J+C, rồi A.

 3. Để mở menu Nhãn Dữ liệu, nhấn D.

 4. Trên menu, chọn kiểu nhãn bạn muốn thêm:

  • Để chọn Căn giữa, nhấn C.

  • Để chọn Nằm trong, nhấn E.

  • Để chọn Bên trong Cơ sở, nhấn B.

  • Để chọn Nằm Ngoài, nhấn O.

  • Để chọn Khung chú thích Dữ liệu, nhấn U.

  • Để duyệt thêm tùy chọn Nhãn Dữ liệu, nhấn M, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  Nhãn dữ liệu bạn đã chọn sẽ tự động được thêm vào biểu đồ của bạn.

Ghi chú: Để loại bỏ nhãn dữ liệu, nhấn Alt, J+C, D, rồi N.

Thêm chú giải vào biểu đồ

Chú giải sẽ giúp bạn hiểu nhanh mối quan hệ dữ liệu trong biểu đồ. Ví dụ: trong trang tính ngân sách hàng tháng, khi bạn tạo biểu đồ Thanh so sánh chi phí dự kiến với chi phí thực tế của từng thể loại chi phí, chú giải sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định hai thanh khác nhau và xác định các thể loại có sự khác biệt lớn nhất.

 1. Chọn biểu đồ bạn muốn làm việc.

 2. Để chọn nút Thêm Thành phần Biểu đồ, nhấn Alt, J+C, rồi A.

 3. Để mở menu Chú giải, nhấn L.

 4. Trên menu, chọn vị trí bạn muốn thêm chú giải:

  • Để chọn Phải, nhấn R.

  • Để chọn Trên cùng, nhấn T.

  • Để chọn Trái, nhấn L.

  • Để chọn Dưới cùng, nhấn B.

  • Để duyệt thêm tùy chọn Chú giải, nhấn M, rồi sử dụng phím Mũi tên Xuống.

  Chú giải sẽ tự động được thêm vào biểu đồ của bạn tại vị trí đã chọn.

Ghi chú: Để loại bỏ chú giải, nhấn Alt, J+C, A, L, rồi N.

Tìm thêm thông tin

Các phím tắt trong Excel 2016 for Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel 2016

Giúp bảng tính Excel của bạn dễ truy nhập

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×