Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint Online với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để dễ dàng thêm hình ảnh từ máy tính cục bộ của bạn, thư viện phương tiện SharePoint hoặc được liên kết từ các vị trí khác trên site hay web của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím tắt trong SharePoint Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng SharePoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint Online chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm hình ảnh vào một trang SharePoint Online

Khi sử dụng ảnh, hình ảnh, clip art hoặc âm thanh, bạn có trách nhiệm tôn trọng bản quyền. Đối với hình ảnh, bộ lọc giấy phép trong Bing có thể hữu ích.

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy nhấn phím Tab trên Trang chủSharePoint bạn muốn thêm hình ảnh cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mục menu Mới đã thu gọn), rồi nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Rồi nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web hình ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc một phần web). Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text" (Văn bản). Rồi nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Image" (Hình ảnh). Nhấn Enter để chọn.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng hộp thoại để chọn các tệp phương tiện khác nhằm thêm vào trang của bạn, như mã nhúng để hiển thị nội dung từ các website khác, video Office 365, video hay kênh từ cổng thông tin video Microsoft Stream của bạn.

 4. Một hộp thoại sẽ mở ra, tại đây, bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, nhấn phím Tab một lần, rồi sử dụng các phím mũi tên. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 5. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add image" (Thêm hình ảnh), rồi nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào trang và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web được thêm hình ảnh.

 6. Để lưu và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web Chính

Bạn có thể hiển thị tối đa năm mục trong phần web Chính, gồm cả hình ảnh. Phần web Chính được tích hợp vào site Liên lạc theo mặc định, tuy nhiên, bạn cũng có thể thêm phần web Chính vào các trang khác.

 1. Để mở chế độ chỉnh sửa, trên Trang chủSharePoint bạn muốn thêm phần web Chính, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mục menu Mới đã thu gọn), rồi nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Rồi nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web Chính. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc một phần web). Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Text" (Văn bản). Nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Hero" (Chính), rồi nhấn Enter để chọn. Một phần web Chính chứa năm mục sẽ được thêm vào trang.

 4. Để dẫn hướng phần web Chính, hãy nhấn Enter một lần rồi sử dụng các phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển giữa các mục. Khi di chuyển, bạn sẽ nghe thấy "Select a link" (Chọn liên kết), cùng vị trí bên trong phần web. Để thêm hình ảnh vào một trong các mục, khi ở mục bạn muốn, hãy nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Select link, button" (Nút Chọn liên kết). Rồi nhấn Enter.

 5. Một hộp thoại sẽ mở ra, tại đây, bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy sử dụng các phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, hãy nhấn phím Tab một lần rồi sử dụng các phím mũi tên. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 6. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add file button" (Nút Thêm tệp), rồi nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào mục và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Chính được thêm hình ảnh.

 7. Để thay đổi bố trí của phần web Chính, khi ở trên phần web Chính, hãy nhấn Alt+P. Hộp thoại Mục sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Dialog section settings, focused on selected one column, radio button" (Hộp thoại cài đặt mục, tiêu điểm đặt trên nút chọn một một cột đã chọn). Để chọn một tùy chọn bố trí, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 8. Khi bạn hoàn tất, nhấn Esc để đóng hộp thoại. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Chính.

 9. Để lưu và chuyển sang chế độ xem, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close, menu item" (Lưu và đóng, mục menu), rồi nhấn Enter.

Thêm phần web bộ sưu tập Hình ảnh

Sử dụng phần web Bộ sưu tập ảnh để chia sẻ các tuyển tập ảnh trên một trang.

 1. Để mở chế độ chỉnh sửa, trên Trang chủSharePoint bạn muốn thêm phần web Bộ sưu tập ảnh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New, collapsed, menu item" (Mục menu Mới đã thu gọn), rồi nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit, menu item" (Chỉnh sửa mục menu). Rồi nhấn Enter để chọn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được vị trí mình muốn thêm phần web Bộ sưu tập hình ảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a new section or a web part, button" (Nút Thêm mục mới hoặc một phần web). Nhấn Enter. Hộp thoại tìm kiếm hoặc chọn phần web sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe: "Văn bản." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Bộ sưu tập ảnh", sau đó nhấn Enter để chọn. Một phần web bộ sưu tập ảnh được thêm vào và hộp thoại bộ sưu tập ảnh mở ra nơi bạn có thể thay đổi thuộc tính của nó.

 4. Để thay đổi các thuộc tính của phần web Bộ sưu tập ảnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi bố trí từ Ô sang Băng chuyền, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Selected, Tiles, radio button" (Đã chọn nút chọn một Ô), rồi nhấn phím Mũi tên phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, Carousel, radio button" (Đã chọn nút chọn một Băng chuyền).

  • Để thay đổi tỷ lệ khung ảnh của ô, sau khi chọn bố trí Ô, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Aspect ratio, collapsed, menu" (Menu Tỷ lệ khung ảnh đã thu gọn), rồi nhấn Phím cách để mở menu. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để chọn, nhấn Enter.

  • Để tự động luân chuyển qua các hình ảnh trong bố trí Băng chuyền, hãy chọn Băng chuyền, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Off" (Tắt). Nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

  Khi bạn hoàn tất, nhấn Esc để đóng hộp thoại. Tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Bộ sưu tập ảnh.

 5. Để thêm hình ảnh đầu tiên vào phần web Bộ sưu tập hình ảnh, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add images" (Thêm hình ảnh), rồi nhấn Enter.

 6. Một hộp thoại sẽ mở ra và bạn có thể chọn một hình ảnh gần đây hoặc duyệt, tải lên hay sử dụng liên kết để chèn hình ảnh bạn muốn. Để chọn nguồn hình ảnh, hãy sử dụng các phím mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy nguồn mình muốn, rồi nhấn Enter. Để duyệt các hình ảnh hoặc thư mục trong nguồn đã chọn, hãy nhấn phím Tab một lần rồi sử dụng các phím mũi tên. Để chọn mục, hãy nhấn Enter.

 7. Để chèn hình ảnh đã chọn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open button" (Nút Mở) hoặc "Add image" (Thêm hình ảnh), rồi nhấn Enter. Hình ảnh được thêm vào và tiêu điểm sẽ di chuyển tới phần web Bộ sưu tập ảnh được thêm hình ảnh.

 8. Để thêm các hình ảnh tiếp theo, khi ở trên phần web Bộ sưu tập ảnh, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add" (Thêm), rồi nhấn Enter. Hộp thoại chọn hình ảnh sẽ mở lại và bạn có thể chọn hình ảnh như được mô tả ở phần trước.

 9. Để thoát khỏi phần web Bộ sưu tập ảnh, nhấn Esc. Để lưu và chuyển sang chế độ xem, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Save and close, menu item" (Mục menu Lưu và đóng). Để chọn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo một Site Nhóm hoặc Site Liên lạc trong SharePoint

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×