Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm bảng vào email trong Outlook 2016

Bạn có thể sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm bảng vào thư email trong Outlook 2016. Để truyền đạt thông tin tốt nhất, bạn có thể chỉ định số lượng cột và hàng, xác định cách khớp bảng trong thư và nhiều thuộc tính khác nữa.

Ghi chú: Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Thêm bảng vào thư mới được tạo

 1. Nhấn Ctrl+N để tạo thư mới.

 2. Đi tới nội dung của hộp văn bản thư email, đặt tiêu điểm vào nơi bạn muốn bảng xuất hiện. Nhấn Alt+N, T, rồi I. Hộp thoại Chèn Bảng sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy “Number of columns” (Số cột).

 3. Nhập số cột, rồi nhấn phím Tab một hoặc hai lần cho đến khi bạn nghe thấy “Number of rows” (Số hàng).

 4. Nhập số hàng, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Fixed column width radio button checked. To change the selection, use Up or Down Arrow” (Đã chọn nút chọn một độ rộng cột cố định. Để thay đổi lựa chọn, hãy sử dụng Mũi tên Lên hoặc Xuống). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Radio button checked” (Đã chọn nút chọn một).)

  Mẹo: Outlook có ba tùy chọn Tự khớp cho bảng: Độ rộng cột cố định, Tự khớp với nội dung và Tự khớp với Cửa sổ.

 5. Sử dụng phím Mũi tên Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy lựa chọn của mình, rồi nghe thấy “Radio button checked” (Đã chọn nút chọn một).

 6. Nhấn tab đến nút OK, rồi nhấn Enter.

 7. Tiêu điểm nằm ở ô phía trên bên trái của bảng mới chèn. Bạn sẽ nghe thấy “Table one” (Bảng một), sau đó là kích thước bảng của bạn. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Editing” (Đang chỉnh sửa).)

 8. Để thêm hàng tiêu đề vào bảng, nhấn phím Tab để di chuyển vào bảng ở bất cứ ô nào. Nhấn Alt+J, T để mở tab Thiết kế bảng, rồi nhấn A để di chuyển đến hộp kiểm Hàng Tiêu đề. Bạn sẽ nghe thấy: "Header row" (Hàng tiêu đề), sau đó là hộp kiểm có được chọn hay không.

  Ghi chú: Hàng tiêu đề rất quan trọng đối với trợ năng. Hàng tiêu đề giúp bộ đọc màn hình có thể tìm hiểu vị trí của hàng tiêu đề trong bảng và dẫn hướng đúng cách. Hàng tiêu đề giúp bạn có thể thêm tiêu đề của tiêu đề cột, hữu ích cho những người đọc bảng.

  • Nếu hộp kiểm được chọn, nhấn Esc để quay tiêu điểm lại bảng.

  • Nếu hộp kiểm không được chọn, nhấn Phím cách để chọn hộp kiểm, rồi nhấn Enter.

 9. Sử dụng phím Tab hoặc các phím mũi tên để di chuyển qua bảng. Nhập thông tin bảng vào các mục thích hợp. Nếu bạn đã thêm hàng tiêu đề ở bước trước đó, bạn có thể thêm tiêu đề cột vào bảng khi nhấn tab qua hàng đầu tiên.

Xem thêm thông tin

Phím tắt trong Outlook

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×